Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Sist oppdatert: 2022-01-15

1. Hva betyr "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel"?

Du har solgt en valuta. La oss ta eksempel i 1 bitcoin. I skatteberegningen trenger vi å finne ut av om du har tjent eller tapt på den. For å gjøre dette, må vi finne inngangsverdien - hvor mye du betalte da du kjøpte den. Men vi finner ikke kjøpet hvor du fikk den. Du har ikke nok beholdning av bitcoins til å selge 1. Dette kan skyldes flere ting.

Feilsøkingsroboten vår Marve kan gå igjennom transaksjonene dine, og komme med konkrete forslag på hva som kan være feil. Kjør Marve her.

Vi har en kort artikkel om grunner til at en beholdning vises feil. Det er gjerne samme årsak som realiserings-problemet. Du finner artikkelen her:  https://www.kryptosekken.no/hjelp/hvorfor-er-beholdningen-feil
 

2. Hva betyr "Beholdning er negativ"?

Dette henger trolig sammen med spørsmålet over. Du har registrert en transaksjon hvor du har solgt en valuta, men du har ikke registrert en transaksjon på hvordan du fikk denne valutaen i utgangspunktet.

Du kan lese mer om mulige årsaker her: https://www.kryptosekken.no/hjelp/hvorfor-er-beholdningen-feil

3. Hva med overføringer og gebyr ved overføringer

En overføring mellom lommebøker og/eller markedsplasser hvor du har samme valuta i begge ender av overføringen fører ikke til noen realisering eller endring av beholdning. Disse kan registreres som en transaksjon av type Overføring i Kryptosekken. Selve overføringen har ingen skattemessig konsekvens, så informasjonen om at noe flyttes er mest for oversiktens skyld.

Men hvis du måtte betale en avgift eller et gebyr i forbindelse med overføringen, bør du ha det med. Hvis vi ikke får med oss gebyret, vil vi ikke klare å oppdatere beholdningen din rett eller regne gebyret/utgiften som et fradrag.
 

4. Hva er Beregningsmetode, FIFU, SIFU, HPFU, LPFU?

Når du selger eller bruker en valuta, realiserer du den, og må finne ut om du har hatt tap eller gevinst på investeringen. For å gjøre det, må du vite hva valutaen kostet da du kjøpte den.

La oss si du

 • Kjøpte 1 bitcoin for 14 000 NOK den 17. mai 2017
 • Kjøpte 1 bitcoin for 25 000 NOK den 1. juli 2017
 • Kjøpte 1 bitcoin for 22 000 NOK den 1. aug 2017
 • Solgte 1 bitcoin for 26 000 NOK den 8. aug 2017

Når du selger 1 bitcoin 8. august, så er utgangsverdien 26 000 NOK. Gevinst er utgangsverdi - inngangsverdi. Men hva er inngangsverdien? Du kan bruke mange forskjellige metoder for å regne inngangsverdi. Vi støtter FIFU, SIFU, HPFU og LPFU.

Det er helt valgfritt hvilken beregningsmetode du velger. Om du har valgt f.eks. FIFU i 2017, står du fortsatt fritt til å velge noe helt annet i 2018.

FIFU - Først Inn Først Ut (FIFO)

FIFU står for Først Inn Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den første du kjøpte. Neste gang du selger en bitcoin, så selger du da den neste du kjøpte. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8. august, så er det den du kjøpte 17. mai. Det vil si at inngangsverdi var 14 000 NOK og utgangsverdi var 26 000. Du har hatt en Gevinst på 12 000 NOK som du må oppgi på Skattemeldingen og skatte for.

SIFU - Sist Inn Først Ut (LIFO)

SIFU står for Sist Inn Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den siste du kjøpte (før salget). Neste gang du selger en bitcoin selger du den du kjøpte før det igjen. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 1. august. Det vil si at du har en inngangsverdi på 22 000 NOK og en utgangsverdi på 26 000 NOK. Du har da hatt en Gevinst på 4 000 NOK som du må oppgi på Skattemeldingen og skatte for.

Selvom du i dette eksemplet fikk mindre Gevinst (og dermed mindre skatt) på SIFU en FIFU, så var det bare etter at vi hadde solgt den første bitcoinen. Når du har solgt alle, så blir den totale gevinsten (eller tapet) den samme.

HPFU - Høyeste Pris pr stk Først Ut (HPFO)

HPFU står for Høyeste Pris pr stk Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den bitcoinen du betalte meste for først. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 1. juli, siden den var den som hadde høyest kurs da du kjøpte den.

HPFU er den beregningsmetoden som gir deg lavest skatt i akkurat det året du regner nå. Men som nevnt over; til slutt blir det samme totale gevinst (eller tap), du bare flytter litt på den.

LPFU - Lavest Pris pr stk Først Ut (LPFO)

LPFU står for Laveste Pris pr stk Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den bitcoinen du betalte minst for først. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 17. mai, siden den var den som hadde lavest kurs da du kjøpte den.

5. Hva er "Unnta EUR/USD" i Beregn skatteår?

Hvis du får mange "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel" som gjelder EUR eller USD, så er det mulig å omgå dette. Se FAQ-oppføringen Hva betyr "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel"? for mer informasjon om problemet.

Når du får disse feilmeldingen, så bør du finne årsaken til dem, og rette problemet. Vi har dog, etter ønsker, lagt til en funksjon som gir deg mulighet til å omgå problemet. Vi anbefaler ikke å bruke denne omgåelsen.

Du kan unnta EUR/USD fra utregning av Gevinst, Tap og Formue (beholdning). Da vil vi ikke gjøre realiseringsutregning for EUR/USD eller ta med EUR/USD i beholdningsoversikten for skatteåret. Dette betyr at denne informasjonen mangler i utregningene du kan benytte for utfylling av Skattemeldingen. Hvis du bruker opp EUR/USD samme dag som du kjøper dem, så bør det bety lite for resultatet av utregningene. Men du mangler uansett fullstendig informasjon. Vi kan ikke svare for hvordan Skatteetaten vil se på dette.

6. Dere mangler en kryptovaluta og/eller kurs på den

Vi henter valutakurs for kryptovaluta fra https://coinmarketcap.com/ . Vi benytter oss av en snitt-kurs av open/close for hele dagen, så vi vil ikke ha en kurs tilgjengelig før påfølgende dag. Som regel bør alt være på plass innen 06:00 dagen etter.

Hvis vi mangler en kryptovaluta du har handlet med, og denne finnes med kurs på CoinMarketCap, så ta kontakt med oss.

Hvis en kryptovaluta du har handlet med ikke er på CoinMarketCap og ikke på Kryptosekken, kan du uansett føre den opp. Det er mulig å legge inn en selvvalgt valuta-kode, så lenge den består av A-Z, 0-9 eller bindestrek og er maks 16 tegn.

Mangler kurs ved årsskifte

Om vi mangler kurs for en valuta du har ved årsskifte, kan vi ikke regne ut riktig verdi for Formue. Det vi gjør da, er å se på inngangskostnaden på valutaen, og bruker denne verdien. Hvis dette ikke er riktig, kan du overstyre dette. Det dukker opp en redigeringsblyant øverst i valuta-listen på skatteberegningsiden etter en skatteberegning:

Mangler kurs på valuta som selges og kjøpes
Når du foretar en Handel med en kryptovaluta vi ikke har kurs på, så vil vi se på verdien av den andre valutaen i handelen for å verdsette den.

Hvis vi mangler kurs på den andre valutaen også, så vil vi ikke klare å verdsette handelen, og skatteberegning stopper opp. En måte å løse opp dette er å splitte opp handelen i 2 transaksjoner og gå via NOK. Først redigerer du den opprinnelige transaksjonen. Du endrer Kjøp til å være valuta NOK og setter verdien på transaksjonen i NOK. Så oppretter du en ny transaksjon hvor du setter opp verdien i NOK i salg, og så setter du inn det du egentlig kjøpte i Kjøp. Bruk notat-feltet aktivt for å forklare hva du har gjort og hvorfor.

7. Hvordan legger jeg inn tallene i Skattemeldingen

Kryptosekken har en veiledning på Skatteberegning-siden etter at man har gjort skatteberegning, som viser hvordan du skal levere informasjonen om kryptovaluta i Skattemeldingen.

Vær oppmerksom på at informasjonen fra et skatteår først skal leveres i april året etter. Hvis vi ikke har kommet dit enda, så er helle ikke informasjonen om hvordan man leverer lagt ut på Kryptosekken.

For generell informasjon om kryptovaluta og skattemeldingen har vi skrevet en artikkel: Kryptovaluta og ny skattemelding fra 2019

8. Kan jeg føre utgifter til Kryptosekken som fradrag

Du kan kreve skattefradrag for kostnader til Kryptosekken. Merk at utgifter du har i 2022 skal føres opp skattemeldingen for 2022, den du leverer april 2023.

Les mer om Forvaltningskostnader i brukerveiledningen

 

9. Hva gjør jeg om jeg har større tap enn gevinst et år?

Store tap kan gi et underskudd som ikke utbetales med en gang, men gi deg en lavere skattekostnad for neste år.

Les mer i egen artikkel om fremførbart underskudd

10. Hva er "Godta manglende beholdning" i Beregn skatteår?

Hvis du får feilmeldingen "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering", så betyr det at du ikke har nok av den kryptovalutaen du forsøker å selge eller gi fra deg på det tidspunktet.

Om du får en slik feilmelding, så bør du finne årsaken til det, og rette problemet. Vi har dog, etter ønsker, lagt til en funksjon som gir deg mulighet til å omgå problemet. Vi anbefaler ikke å bruke denne omgåelsen.

Ved å krysse av for "Godta manglende beholdning" i Beregn Skatteår, så vil vi i utregningen av gevinst/tap sette inngangsverdien for det du mangler til 0. Dette fører til at du får gjort en utregning av gevinst, men siden inngangsverdi er satt til 0, vil du mest sansynlig få en gevinst som er høyere enn reelt, og dermed kan du måtte betale mer skatt enn du trenger.

En slik realisering vil ikke endre på beholdningen av den kryptovalutaen i rapporten for det skatteåret. Du vil med andre ord ikke få en negativ beholdning i rapporten for det skatteåret. I den generelle beholdningesoversikten din, vil du derimot kunne ha en negativ beholdning. Det skjer hvis du har gitt fra deg mer enn du har fått inn av en kryptovaluta, når vi ser på alle transaksjoner du har registrert undet ett.

Vi kan ikke svare for hvordan Skatteetaten vil reagere på bruk av "Godta manglende beholdning". Selvom du trolig vil betale mer skatt en du trenger, så har du ikke fullstendig eller korrekt informasjon om dine transaksjoner i Kryptovaluta.

Ved bruk av godta manglende vil beholdningen som vises på hovedsiden være feil. For å vise riktig beholdning for alle etterfølgende år må det gjøres fra siden for skatteberegning.

11. Hvordan gjør jeg VEN/VET-konverteringen (swap)?

Sommeren 2018 gikk VeChain over fra å bruke VEN, som er en Ethereum basert token, til å bruke VET, som er en native coin på VeChainThor-platformen. Du kan gjøre 1 VEN til 100 VET. Noen handelsplatformer gjør dette for deg, dog uten nødvendigvis å vise det i CSV-logger eller API. Det er/var også mulig å gjøre en slik konvertering selv.

Etter at du har konvert, hvordan skal du gjøre det skattemessig?

Handel 1:100 VEN-VET

Den enkleste metoden er å lage en Handel mellom VEN og VET. Du fører opp at du selger de VEN du konverterte, og for hver VEN du selger så fører du opp 100 VET i kjøp. Dette fører til en realisering av VEN, og dermed utregning av skatt.

Tap uten fradrag og Kjøp til gammel inngangsverdi

En mer komplisert metode, men som ikke fører til realisering er beskrevet under. Skatteetaten vil trolig mene at det blir feil å gjøre det på denne måten.

Legg inn en transaksjon av type "Tap uten fradrag", hvor du fører inn alle VENene du konverterte. Så kjører du en skatteberegning. Deretter kan du gå til Inngangsverdi på gaver. Den siden vil også fortelle deg opprinnelig inngangsverdi på “Tap uten fradrag”. Så lager du en Handel hvor du Kjøper det antallet VET du konverterte til (Dette skal være 100 ganger mer enn antall VEN). I salg/kostnad-feltet skriver du den opprinnelige inngangsverdien du fant på “Tap uten fradrag” i NOK. Da vil den opprinnelige inngangsverdien på VEN bli satt som inngangsverdi på VET. 

Tap og Inntekt

En siste mulighet er å føre VEN som Tap og VET som Inntekt.

Alle tre eksemplene vil føre til at du til slutt, når du har solgt deg ut av all VEN og VET, får utregnet samme totale sum av gevinst/tap. Spørsmålet er bare når det kommer. Skatteetaten liker trolig den første metoden best. Den siste gir også tilsvarende netto-resultat innenfor samme skatteår.

12. Hva skjedde med ETHOS

I desember 2019 så foretok ETHOS nok en rebranding. Mer informasjon om det her: https://www.ethos.io/ethos-token-rebrand-voyager-faq.

Vi har endret i våre systemer slik at ETHOS nå er VGX / Voyager Token (Ethos).

13. Hvordan fører jeg en ICO?

Har du deltatt i en ICO? Kanskje har du allerede ført opp en overføring ut f.eks. ETH på et tidspunkt, og på et senere tidspunkt får du overført en ny kryptovaluta inn. Men det er ingen umiddelbar sammenheng mellom dette.

ICO er i de fleste tilfeller best å føre opp som en handel. Du kjøper f.eks. 10 NEWCOIN og selger/betaler 1 ETH. Ta gjerne med i notat-feltet at det er en ICO og evt en beskrivende setning eller url til mer info.

Tidspunktet for handelen er trolig best å sette til samme tidspunktet som du overførte ut ETH, eller hva annet du evt betalte med.

14. Hva gjør jeg hvis jeg har NOK stående hos en norsk kryptobørs ved årsskiftet?

Kryptosekken holder ingen oversikt over hva du har i beholdning av NOK på børser. Det gjelder for eksempel Bare Bitcoin, Firi og NBX.

Hvis du har et NOK beløp stående hos en slik børs ved årsskifte, kan du føre opp dette i den nye skattemeldingen i "Annen formue" som ligger under "Bolig og eiendeler". Der kan du legge inn beløp og beskrivelse.

Se veiledning for hvordan du legger til dette i skattemeldingen.

 

15. Hvordan fører jeg NFT?

Skatteetaten har nylig publisert litt informasjon rundt NFT: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/nft/

Kryptosekken har ingen direkte import eller støtte for NFT. Men hvis man fører det på samme måte som annen kryptovaluta, har vi skrevet en guide om hvordan det kan gjøres: https://www.kryptosekken.no/hjelp/foring-av-nft

 

16. Har dere import for BSC og PancakeSwap?

Mange har benyttet seg av Trust wallet eller Metamask til å handle på Pancakeswap på BSC (Binance Smart Chain). Hverken Trust wallet eller Metamask lager noen rapporter som vi kan importere.

Vi har laget en blokkjede-import for BSC med begrenset DeFi-støtte. Den vil kanskje fungere for brukere som har gjort noen få swaps med enkle tokens. Det er god mulighet for at importen tolker eller legger inn ting feil. Så om  man benytter den må man gå over alt og se at det ble riktig.
 

17. Hvordan sletter jeg alle transaksjoner fra en børs

Noen ganger kan man ønske å slette en rekke transaksjoner, f.eks. alle som er registrert på samme børs/marked.

Hvis du f.eks. vil slette alle transaksjoner fra Binance i skatteår 2021, kan du gjøre som følger:

 1. Gå til Transaksjoner
 2. Trykk på Marked for å få opp nedtrekksmenyen
 3. Kryss av for Binance. Listen over transaksjoner vil da bare vise alt fra Binance
 4. Kryss av i avkrysningsboksen oppe i hjørnet for å velge alle transaksjoner i listen
 5. Trykk så knappen Slett markerte for å slette

 

Samme metode kan benyttes for å filtrere ut transaksjoner før de slettes. Feks ved å søke på en bestemt transaksjonstype eller fritekst i notatfeltet. Flere filter kan kombineres.

18. Hvorfor får jeg gevinst/tap/inntekt på x / USD / USDT / USDC

Etter at du har utført en skatteberegning kan du øverst på skatteberegning-siden trykke på en “Last ned rapporter”-knappen. Da kommer du til en siden som gir deg en omfattende rapport i Excel eller PDF. Disse beskriver alle transaksjoner og utregninger i detalj. Under avsnittet “realiseringer” vil du se hvordan vi har regnet ut gevinst og tap. Inntekt er under Inntekt.
 

 

Om du vil se hva som har gitt utslag på gevinst i excel-rapporten:

 1. Gå til Realiseringer
 2. Trykk på Valuta 
 3. Velg bare den valutaen du vil se på, f.eks. BTC
 4. Velg Gevinst/tap
 5. Sorter fra største, for å se hva som gir mest utslag
 6. Under Detaljer ser du grunnlaget for inngangs- og utgangsverdi

Det kan også være greit å være oppmerksom på følgende:

“Stablecoins”

Selv om vi kaller USDT, USDC, GUSD, BUSD, UST, DAI og tilsvarende for stablecoins, så er det ikke nødvendigvis stabile i forhold til NOK. I 2022 f.eks. varierte USD mellom 8 og 11 NOK.

Om du har brukt disse til å gå inn og ut av NOK, så kan du ha fått en dårlig vekslingskurs (som inkluderer gebyr) fra banken / kredittkortleverandøren.

Se også avsnittet og marginhandel og futures.

eToro

eToro er litt spesiell. Der vil gevinst/tap fra en posisjon bli ført i USD. For mer informasjon om eToro, se import-siden.

Varierende kurs

På kryptovaluta benytter Kryptosekken seg av en snittkurs av open/close for en kryptovaluta i løpet av en dag. Hvis det har vært veldig store variasjoner i en kurs i løpet av en dag, også i valutaen du handler mot, kan dette gi uventet utslag. Men hvis vi verdsetter en Handel f.eks. litt høyere enn du forventet, så vil en økt inngangsverdi på det du kjøper i den Handelen, gi en tilsvarende økt utgangsverdi i det du solgte. Det vil altså gå opp i opp skattemessig til slutt. 

Hvordan vi fastsetter verdien av en handel har vi et avsnitt om her: https://www.kryptosekken.no/kjoreregler

Hvordan gevinst/tap regnes ut, har vi skrevet om her: https://www.kryptosekken.no/blogg/skatteberegning-av-gevinst-tap-paa-realisering-av-kryptovaluta 

Futures, margin og annen avansert handel

På futures og andre avanserte instrumenter, så vil vi normalt føre resultatet av handelen som inntekt eller tap. Vi kan også måtte føre opp en del lån i forbindelse med marginhandel (se under).

Lån

Opptak og nedbetaling av lån kan i noen tilfeller bli ført som Erverv (med inngangsvedi 0) og Tap. Dette fører til at du får økt gevinst og tap. Men disse vil utligne hverandre skattemessig når lånet er nedbetalt.
 

Bruk av “Godta manglende beholdning”

Hvis du bruker funksjonen “godta manglende beholdning”, eller en korreksjonsføring av type Erverv, så vil inngangsverdien settes til 0. Det vil si at hele verdien registreres som gevinst når du selger/veksler/bruker den. Du bør heller forsøke å løse problemene, fremfor å bruke godta manglende beholdning eller slike korreksjonsføringer.

Annen Erverv med inngangsverdi 0

En del transaksjons-typer blir i utgangspunktet registrert som Erverv med inngangsverdi satt til 0 NOK. Dette kan være vervepremier, cashback og andre tilfeldig tildelinger. Når inngangsverdien settes til 0, vil det si at hele verdien ved en realisering vil føres som gevinst.