Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

FAQ - Velkjente spørsmål og svar

Versjon 1.6.1, sist oppdatert: 2021-03-26

1. Hva betyr "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel"?

Du har solgt en valuta. La oss ta eksempel i 1 bitcoin. I skatteberegningen trenger vi å finne ut av om du har tjent eller tapt på den. For å gjøre dette, må vi finne inngangsverdien - hvor mye du betalte da du kjøpte den. Men vi finner ikke kjøpet hvor du fikk den. Du har ikke nok beholdning av bitcoins til å selge 1. Dette kan skyldes flere ting.

Feilsøkingsroboten vår Marve kan gå igjennom transaksjonene dine, og komme med konkrete forslag på hva som kan være feil. Kjør Marve her.

Under finner du de vanligste feilene.

Manglende kjøp/erverv

Mest sansynlig skyldes det at transaksjonen hvor du kjøpte/ervervet denne bitcoinen ikke er lagt inn.

Kanskje har du ikke fått importert fra alle markedsplasser enda, eller registrert alle kjøpene dine?

Vær oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis får med alle pengeoverføringer inn til markedsplasser heller. API-importen får som regel med seg mer enn CSV-import. Hvis det er noen som mangler, må du legge inn dette manuelt.

Overføring istedenfor Mining

Hvis du har fått kryptovaluta som følge av mining, er det viktig å føre opp dette som Mining. I en del rapporter kan det stå som overføring. Men en overføring er bare flytting av kryptovaluta, uten at det endrer beholdningen din eller har noen inngangsverdi.

Avrundingsfeil i rapport

Hvis det er snakk om veldig små verdier, f.eks. 0,01 USD, så kan dette skyldes en avrundingsfeil i rapporten som har blitt lastet opp. Det hender at beløpene i rapportene ikke stemmer hvis man oppsummerer dem, og at et gebyr f.eks. er 0,01 USD for høyt.

En mulig måte å korrigere for dette på, er at du oppretter en egen transaksjon med et tidspunkt før transaksjonen som ikke ble realisert. Du kan f.eks. sette Type til "Erverv", Kjøp til 0,01 USD. Det bør legges til et notat som sier noe slik som "Ørejustering for å rette feil i rapport"

Dobbel registrering av Gebyr

Hvis du kjøper 100 EUR på en markedsplass med et norsk kreditt kort, og markedsplassen tar 5 EUR i gebyr og setter inn 95 EUR på kontoen din hos dem, så må du enten (1) Føre opp at du har kjøpt 100 EUR og betalt 5 EUR i gebyr, eller (2) Føre opp at du har kjøpt 95 EUR.

Begge alternativene gir samme resultat i utregning. Du må derimot IKKE føre opp at du kjøpte 95 EUR og oppgi 5 EUR i gebyr. Da registrerer du gebyret 2 ganger.

Fork - Bitcoin Gold (BTG) / Bitcoin Cash (BCH) / Bitcoin Private (BTCP)

Har du fått valuta fra en Fork/Splitt? F.eks. Bitcoin Gold, BTG?

Dette bør legges inn som Erverv. Du kan lese mer om Erverv Brukerveiledningen. Husk å legg med informasjon i notat-feltet.

Tildeling (Airdrop/Dividend/Utbytte/Distribution) - GAS / ONT / ONG / VTHO / NPXS

Du kan ha fått en valuta som resultat av tildeling/distribution på et vis. F.eks. dividend/utbytte eller Airdrop.

På Binance skjer dette automatisk. Det er ikke synlig i Excel-rapport. Som alltid er API mye bedre en CSV/Excel. Så bruk heller Binance API-import.

Om du har fått det tildelt på annet vis, må du registrere dette manuelt. Det er trolig mest riktig å registrere Airdrop som Erverv, mens Distribution av f.eks. GAS er trolig Inntekt best.

Vervepremier eller bonus på annen måte

Har du fått vervepremier som kanskje ikke er registrert?

Da må du legge inn dette. Det er trolig best å registrere som Erverv. Husk å legg med informasjon i notat-feltet.

2. Hva betyr "Beholdning er negativ"?

Dette henger trolig sammen med spørsmålet over. Du har registrert en transaksjon hvor du har solgt en valuta, men du har ikke registrert en transaksjon på hvordan du fikk denne valutaen i utgangspunktet.

Kanskje har du ikke fått importert fra alle markedsplasser enda, eller registrert alle kjøpene dine?

Vær oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis får med alle pengeoverføringer inn til markedsplasser. API-importen vår får som regel med seg mer enn CSV-import. Hvis det er noen som mangler, må du legge inn dette manuelt.

3. Hva med Overføringer og Kostnader/Gebyr ved Overføringer?

En overføring fra mellom lommebøker og/eller markedsplasser hvor du har samme valuta i begge ender av overføringen fører ikke til noen realisering eller endring av beholdning. Disse er ikke nødvendig å registrere. Men hvis du måtte betale en avgift eller et gebyr i forbindelse med overføringen, kan det være lurt å registrere overføringen med gebyr, ELLER et egen Forbruk av gebyret. Hvis du vi ikke får med oss gebyret, vil vi ikke klare å oppdatere beholdningen din rett eller regne gebyret/utgiften som et fradrag.

API-import støtter overføringer. CSV-import støtter IKKE overføringer, og registrerer dem ikke. Du kan legge inn overføringer manuelt.

Manuell registrering av Overføring

Se Brukerveilednigen.

Manuell registrering av Avgift/Gebyr på overføring

Det er også mulig å bare registrere Avgiften/Gebyret fra en overføring som Forbruk, uten å registrere selve overføringen. Ved å sette utgangsverdi til 0, vil gebyret bli regnet ut som et fradrag. Du går frem slik

4. Hva er Beregningsmetode, FIFU, SIFU, HPFU, LPFU?

Når du selger eller bruker en valuta, realiserer du den, og må finne ut om du har hatt tap eller gevinst på investeringen. For å gjøre det, må du vite hva valutaen kostet da du kjøpte den.

La oss si du

Når du selger 1 bitcoin 8. august, så er utgangsverdien 26 000 NOK. Gevinst er utgangsverdi - inngangsverdi. Men hva er inngangsverdien? Du kan bruke mange forskjellige metoder for å regne inngangsverdi. Vi støtter FIFU, SIFU, HPFU og LPFU.

Det er helt valgfritt hvilken beregningsmetode du velger. Om du har valgt f.eks. FIFU i 2017, står du fortsatt fritt til å velge noe helt annet i 2018.

FIFU - Først Inn Først Ut (FIFO)

FIFU står for Først Inn Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den første du kjøpte. Neste gang du selger en bitcoin, så selger du da den neste du kjøpte. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8. august, så er det den du kjøpte 17. mai. Det vil si at inngangsverdi var 14 000 NOK og utgangsverdi var 26 000. Du har hatt en Gevinst på 12 000 NOK som du må oppgi på Skattemeldingen og skatte for.

SIFU - Sist Inn Først Ut (LIFO)

SIFU står for Sist Inn Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den siste du kjøpte (før salget). Neste gang du selger en bitcoin selger du den du kjøpte før det igjen. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 1. august. Det vil si at du har en inngangsverdi på 22 000 NOK og en utgangsverdi på 26 000 NOK. Du har da hatt en Gevinst på 4 000 NOK som du må oppgi på Skattemeldingen og skatte for.

Selvom du i dette eksemplet fikk mindre Gevinst (og dermed mindre skatt) på SIFU en FIFU, så var det bare etter at vi hadde solgt den første bitcoinen. Når du har solgt alle, så blir den totale gevinsten (eller tapet) den samme.

HPFU - Høyeste Pris pr stk Først Ut (HPFO)

HPFU står for Høyeste Pris pr stk Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den bitcoinen du betalte meste for først. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 1. juli, siden den var den som hadde høyest kurs da du kjøpte den.

LPFU - Lavest Pris pr stk Først Ut (LPFO)

LPFU står for Laveste Pris pr stk Først Ut, og betyr at når du selger 1 bitcoin, så selger du den bitcoinen du betalte minst for først. I vårt eksempel, når du selger 1 bitcoin 8 august, så er det den du kjøpte 17. mai, siden den var den som hadde lavest kurs da du kjøpte den.

5. Hva er "Unnta EUR/USD" i Beregn skatteår?

Hvis du får mange "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel" som gjelder EUR eller USD, så er det mulig å omgå dette. Se FAQ-oppføringen Hva betyr "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering av handel"? for mer informasjon om problemet.

Når du får disse feilmeldingen, så bør du finne årsaken til dem, og rette problemet. Vi har dog, etter ønsker, lagt til en funksjon som gir deg mulighet til å omgå problemet. Vi anbefaler ikke å bruke denne omgåelsen.

Du kan unnta EUR/USD fra utregning av Gevinst, Tap og Formue (beholdning). Da vil vi ikke gjøre realiseringsutregning for EUR/USD eller ta med EUR/USD i beholdningsoversikten for skatteåret. Dette betyr at denne informasjonen mangler i utregningene du kan benytte for utfylling av Skattemeldingen. Hvis du bruker opp EUR/USD samme dag som du kjøper dem, så bør det bety lite for resultatet av utregningene. Men du mangler uansett fullstendig informasjon. Vi kan ikke svare for hvordan Skatteetaten vil se på dette.

6. Hva er "Problem med valutakurs. Problem med å konvertere X". Hvordan overstyrer jeg NOK-verdi av en handel

Det kan være at vi ikke har en valuta-kurs for en dag du har gjort en handel, og dermed ikke får gjort en utregning. Dette kan gi deg et varsel eller feilmelding. Vi tar inn nye kurser hele tiden, så prøv gjerne igjen litt senere, for å se om det har rettet seg.

Dagens kurs

Vi har ikke kurs fra idag. De fleste kurser er oppdatert innen 06:00 dagen etter.

Mangler kurs ved årsskifte

Om vi mangler kurs for en valuta du har ved årsskifte, kan vi ikke regne ut riktig verdi for Formue. Det vi gjør da, er å se på inngangskostnaden på valutaen, og bruker denne verdien. Vi legger ved en advarsel om dette.

Mangler kurs på valuta som selges og kjøpes

Hvis vi mangler kurs på en valut som selges og kjøpes, så kan vi ikke løse det automatisk per idag. Dette er nevnt under Funksjonalitet som mangler eller ikke er implementert enda.

Du kan derimot omgå problemet ved en manuel fiks. Splitt opp transaksjonen i 2 transaksjoner. Først redigerer du den opprinnelige transaksjonen. Du endrer Kjøp til å være valuta NOK og setter verdien på transaksjonen i NOK. Så oppretter du en ny transaksjon hvor du setter opp verdien i NOK i salg, og så setter du inn det du egentlig kjøpte i Kjøp. Bruk notat-feltet aktivt for å forklare hva du har gjort og hvorfor.

7. Hvordan legger jeg inn tallene i Skattemeldingen

Skatteetaten har ikke klargjort hvordan innrapportering av kryptovaluta for 2019 skal gjøres enda (den som leveres i april 2020). Vi vil tilpasse oss så snart dette er klart.

For skattemeldingen 2018 genererte vi en RF-1159 og hadde integrasjon mot Altinn slik at denne kunne lastes opp direkte til Altinn fra Kryptosekken.

8. Kan jeg føre utgifter til Kryptosekken som fradrag

Det er fradrag på utgifter til Kryptosekken eller til advokat, regnskapsfører etc som hjelper med skatten på kryptovaluta. Merk at utgifter du har i 2020 skal føres opp skattemeldingen for 2020, den du leverer april 2021.

Se Hvordan legge til Andre fradrag. F.eks. for utgifter til Kryptosekken

9. Hva gjør jeg om jeg har større tap enn gevinst et år?

skatt.no: Fremførbart underskudd

10. Hva er "Godta manglende beholdning" i Beregn skatteår?

Hvis du får feilmeldingen "Det var ikke nok i beholdningen for å utføre realisering", så betyr det at du ikke har nok av den kryptovalutaen du forsøker å selge eller gi fra deg på det tidspunktet.

Om du får en slik feilmelding, så bør du finne årsaken til det, og rette problemet. Vi har dog, etter ønsker, lagt til en funksjon som gir deg mulighet til å omgå problemet. Vi anbefaler ikke å bruke denne omgåelsen.

Ved å krysse av for "Godta manglende beholdning" i Beregn Skatteår, så vil vi i utregningen av gevinst/tap sette inngangsverdien for det du mangler til 0. Dette fører til at du får gjort en utregning av gevinst, men siden inngangsverdi er satt til 0, vil du mest sansynlig få en gevinst som er høyere enn reelt, og dermed kan du måtte betale mer skatt enn du trenger.

En slik realisering vil ikke endre på beholdningen av den kryptovalutaen i rapporten for det skatteåret. Du vil med andre ord ikke få en negativ beholdning i rapporten for det skatteåret. I den generelle beholdningesoversikten din, vil du derimot kunne ha en negativ beholdning. Det skjer hvis du har gitt fra deg mer enn du har fått inn av en kryptovaluta, når vi ser på alle transaksjoner du har registrert undet ett.

Vi kan ikke svare for hvordan Skatteetaten vil reagere på bruk av "Godta manglende beholdning". Selvom du trolig vil betale mer skatt en du trenger, så har du ikke fullstendig eller korrekt informasjon om dine transaksjoner i Kryptovaluta.

Ved bruk av godta manglende vil beholdningen som vises på hovedsiden være feil. For å vise riktig beholdning for alle etterfølgende år må det gjøres fra siden for skatteberegning.

11. Hvordan gjør jeg VEN/VET-konverteringen (swap)?

Sommeren 2018 gikk VeChain over fra å bruke VEN, som er en Ethereum basert token, til å bruke VET, som er en native coin på VeChainThor-platformen. Du kan gjøre 1 VEN til 100 VET. Noen handelsplatformer gjør dette for deg, dog uten nødvendigvis å vise det i CSV-logger eller API. Det er/var også mulig å gjøre en slik konvertering selv.

Etter at du har konvert, hvordan skal du gjøre det skattemessig?

Handel 1:100 VEN-VET

Den enkleste metoden er å lage en Handel mellom VEN og VET. Du fører opp at du selger de VEN du konverterte, og for hver VEN du selger så fører du opp 100 VET i kjøp. Dette fører til en realisering av VEN, og dermed utregning av skatt.

Tap uten fradrag og Kjøp til gammel inngangsverdi

En mye mer kompliset metode, men som ikke fører til realisering er beskrevet under.

Legg inn en transaksjon av type "Tap uten fradrag", hvor du fører inn alle VENene du konverterte. Så lager du en Handel hvor du Kjøper det antallet VET du konverterte til (Dette skal være 100 ganger mer enn antall VEN). I første omgang setter du Kostnaden til 0 NOK. Så må kjøre en Skatteberegning. Deretter må du se gjennom PDF-rapporten, og finne "tapet" ditt av VEN i realiseringslisten. Du finner den på tidspunktet du førte opp tapet, som "reduksjon" og "(ingen realisering)". Der vil du se hva inngangsverdien på VEN var. Det kan hende det er over flere linjer, slik at du må summere det. Denne summen noterer du deg. Så går du tilbake til Handel-transaksjonen din av VET. På Kostnad endrer du nå fra 0 NOK til den summen du notertete, i NOK.

Tap og Inntekt

En siste mulighet er å føre VEN som Tap og VET som Inntekt.

Alle tre eksemplene vil føre til at du til slutt, når du har solgt deg ut av all VEN og VET, får utregnet samme totale sum av gevinst/tap. Spørsmålet er bare når det kommer. Skatteetaten liker trolig den første metoden best. Den siste gir også tilsvarende netto-resultat innenfor samme skatteår.

12. Hva skjedde med ETHOS

I desember 2019 så foretok ETHOS nok en rebranding. Mer informasjon om det her: https://www.ethos.io/ethos-token-rebrand-voyager-faq.

Vi har endret i våre systemer slik at ETHOS nå er VGX / Voyager Token (Ethos).

13. Hvordan fører jeg en ICO?

Har du deltatt i en ICO? Kanskje har du allerede ført opp en overføring ut f.eks. ETH på et tidspunkt, og på et senere tidspunkt får du overført en ny kryptovaluta inn. Men det er ingen umiddelbar sammenheng mellom dette.

ICO er i de fleste tilfeller best å føre opp som en handel. Du kjøper f.eks. 10 NEWCOIN og selger/betaler 1 ETH. Ta gjerne med i notat-feltet at det er en ICO og evt en beskrivende setning eller url til mer info.

Tidspunktet for handelen er trolig best å sette til samme tidspunktet som du overførte ut ETH, eller hva annet du evt betalte med.

14. Hva gjør jeg hvis jeg har NOK stående hos en norsk kryptobørs ved årsskiftet?

Kryptosekken rapporterer ikke hva du har av norske kroner stående på f.eks. MiraiEx eller NBX.

Hvis du har et NOK beløp stående hos en slik børs ved årsskifte, kan du føre opp dette i den nye skattemeldingen i "Annen formue" som ligger under "Bolig og eiendeler". Der kan du legge inn beløp og beskrivelse.

Det er også mulig å legge det inn manuelt i kryptoseksjonen. Skriv da f.eks. "Innskudd i norske kroner" i feltet "Navn på kryptovaluta/virtuell valuta", beløpet i "Formuesverdi" og fyll også inn navnet på børsen.

I gammel skattemelding er det post 4.5.4 eller 4.1.10.