Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Fremførbart underskudd

Sist oppdatert: 2023-04-26

Hvis du har større tap enn inntekter og gevinst, har du et underskudd.

Innenfor et skatteår kan du ikke ha negativ skatt. Du kan ikke få mer tilbakebetalt fra skatteetaten enn det du allerede har betalt inn via trekk i lønn eller forskuddsskatt. Dette gjelder uavhengig av hva som har skjedd tidligere år.

Underskudd fra kryptovaluta regnes mot andre skattepliktig inntekter du har hatt i løpet av året. Det gjelder inntekter fra lønn, rente, aksjer, utleie osv. Hvis du fortsatt har et underskudd når dette er regnet sammen, vil resten overføres til ektefelle dersom du er gift.

Hvis det fortsatt er igjen et underskudd blir det ikke utbetalt, men flyttet med til neste skatteår. Dette kalles fremførbart underskudd.

Underskuddet følger med deg til neste skattemelding og vil redusere det du må betale i skatt for neste år. Underskuddet legges automatisk inn i neste skattemelding. Det vil følge med fra år til år inntil du har brukt opp hele.

Selv om dette skal gå automatisk er det lurt å kontrollere at du dette er riktig registrert fra år til år.

Hvis du har et stort fremførbart underskudd kan det være lurt å endre prosent- eller tabelltrekk i skattekortet (ikke skattemeldingen). Det kan gjøre at du blir trukket mindre i skatt for lønnsinntekt, og dermed indirekte få deler av underskuddet utbetale raskere.

Vi anbefaler å ta kontakt med skatteetaten om du har spørsmål om dette. Regelverket er mer omfattende enn det vi har beskrevet her, og det kan være andre forhold som påvirker hvordan dette slår ut for deg.

Du kan lese mer om dette i skatteloven § 14-6.