Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta
Logg inn

Brukerbetingelser

Versjon 1.2, sist oppdatert: 2022-03-04

Viktig å få med seg

Kryptosekken.no kan hjelpe deg med √• holde oversikt over din beholdning av kryptovaluta og gj√łre utregninger som kan hjelpe deg med utfyllingen av skattemelding (selvangivelsen).

Det gis ingen gratanti for at utregningene er korrekte eller at vår forståelse av skattereglene er korrekte. Kryptosekken kan ikke stilles ansvarlig for skade som skyldes feil på nettsiden eller ved tjenesten. Du er selv ansvarlig for hva du fyller inn i skattemeldingen.

Avtalen

Dette er avtale mellom:

Leverand√łr
Kryptosekken AS
orgno: 820 495 292
og
Bruker
Bruker av tjenesten

Leverand√łr leverer tjenesten kryptosekken.no (Tjenesten). For √• benytte seg av tjenesten, m√• Bruker registrere en konto ved √• oppgi epost-adresse og et passord. Man kan valgfritt ogs√• oppgi navn og telefonnummer. Epost-adressen m√• verifiseres. Ved registrering m√• Bruker bekrefte √• ha lest, forst√•tt, og samtykke til innholdet i, denne avtalen.

Bruker er en privatperson.

Vedlegg

F√łlgende er vedlegg til denne avtalen:

Annen nyttig informasjon:

Tjenesten

Tjenesten kryptosekken.no lar Bruker registrere sine transaksjoner av kryptovaluta. Tjenesten gir s√• p√• bakgrunn av disse transaksjonene Bruker mulighet til √• se sin beholdning, og til √• kunne gj√łre utregninger som kan benyttes for utfylling av skattemeldingen.

Tjenesten er beregnet på privatpersoner som skatter til Norge, og hvor aktiviteten deres i kryptovaluta ikke blir definert som næring.

Bruker kan legge inn transaksjoner (1) manuelt, (2) ved √• laste opp rapporter (csv/excel) fra markedsplasser (ofte omtalt som b√łrser) som Tjenesten st√łtter, (3) ved √• benytte seg av API (application programming interface) mot markedsplasser hvor Tjenesten st√łtter dette, eller (4) for noen f√• valutaer gj√łre "wallet-import". Det vil si at tjenesten kan g√• ut p√• blokkjeden og finne alle overf√łringer til/fra en adresse.

API er et maskin-til-maskin-grensesnitt hvor Tjenesten kan koble seg opp mot en markedplass, som Tjenesten har implementert s√łtte for, og laste ned transaksjoner direkte. Dette er kun mulig ved at Bruker gir Tjenesten tilgang til dette. Normalt gj√łres dette enten ved at kunden m√• godta en foresp√łrsel om API-tilgang fra Tjenesten p√• markedsplassen, eller ved at bruker oppretter API-n√łkler p√• markedsplassen og registrerer disse hos Tjenesten. Det er viktig at Bruker kun gir Tjenesten lese-tilgang til markedsplassen, og ikke gir Tjenesten mulighet til √• gj√łre endringer, overf√łre beholdning eller utf√łre handler.

Tjenesten kan ikke garantere at alle skattepliktige transaksjoner vil bli registrert ved √• benytte API eller CSV-import. Bruker er selv ansvarlig for √• gj√łre n√łdvendige kontroller og korreksjoner for √• s√łrge for et riktig skattegrunnlag.

Tjenesten er delt opp i grunnleggende gratis tjeneste (Gratis Tjeneste) og betalt tjeneste (Betalt Tjeneste).

Gratis Tjeneste

Gratis Tjeneste er begrenset av antall transaksjoner som registreres. N√•r denne grensen n√•s, vil Bruker ikke lenger kunne se utregnet beholdning eller utf√łre skatteberegninger. Gjeldende grense for de forskjellige skatte√•r er tilgjengelig i prislisten.

Leverand√łr kan endre grensen for Gratis Tjenesten. Om Bruker da overskrider den nye grensen vil Bruker fortsatt kunne se og endre sine transaksjoner, men vil ikke f√• gjort/sett skatteberegning eller beholdning.

Betalt Tjeneste

Om brukeren g√•r over grensen for Gratis Tjeneste for et skatte√•r er det mulig √• oppgradere til Betalt Tjeneste for dette skatte√•ret. Niv√• for betalte grenser og pris er oppgitt i prislisten. Ved kj√łpt av Betalt Tjeneste m√• bruker akseptere Salgsbetingelsene.

Ved eventuell endring i prislisten, vil bruker beholde grensen han har betalt for.

Avtalens varighet

Avtalen er gyldig fra kunden registrere seg på Tjenesten, og varer så lenge Bruker benytter seg av eller har tilgang til tjenesten.

Endringer i brukerbetingelsene

Bruker aksepterer at Leverand√łr forbeholder seg retten til √• gj√łre endringer i denne avtalen fortl√łpende, og at Bruker er bundet av disse endringene

Leverand√łr plikter √• varsle Bruker om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Brukeres bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for √łvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til epost-adressen kunden har registrert.

Lovvalg, Konflikt- og tvistel√łsning

Denne avtalen reguleres av norsk rett.

Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Ansvarsbegrensing

Leverand√łr kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller skade, som skyldes mangler ved tjenesten, eller som p√•f√łres Kunden i forbindelse med bruk, eller manglende evne til √• bruke tjenesten.

Leverand√łr gir ingen skatter√•d. Tjenesten er kun √• regne som en avansert kalkulator. Leverand√łr kan ikke garantere at utregninge er korrekte eller at Leverand√łrens forst√•else av skattereglene er korrekte. Leverand√łren vil dog publisere noen forutsetninger som er tatt i hvordan utregningen foretas under Hjelp-seksjonen p√• Tjenesten.

Ved kj√łpt av Betalt Tjenesten beskriver Salgsbetingelsene muligheter for prisavslag og heving av kj√łpet.

Misbruk

Ved misbruk av Tjenesten kan Leverand√łr stenge Brukers tilgang til tjenesten.

Personopplysninger

Personopplysninger som Leverand√łr behandler p√• egne vegne reguleres av Personvernerkl√¶ringen. Ved bruk av Tjenesten samtykker Bruker i at Leverand√łr kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerkl√¶ringen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Leverand√łr kun behandle personopplysninger som er n√łdvendige for at Leverand√łr skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er n√łdvendig for at Levand√łr skal f√• gjennomf√łrt avtalen med Kunden.

Se også Informasjon om Cookies, for hvilke Cookies/Informasjonskapsler Tjenesten benytter.

Servicevindu

Leverand√łr vil etterstrebe √• legge arbeid som f√łrer til nedetid mellom 00:00 og 07:00

Kontakt og Support

Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292, kan kontaktes p√• f√łlgende m√•ter: