Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Brukerbetingelser

Versjon 1.2, sist oppdatert: 2022-03-04

Viktig å få med seg

Kryptosekken.no kan hjelpe deg med å holde oversikt over din beholdning av kryptovaluta og gjøre utregninger som kan hjelpe deg med utfyllingen av skattemelding (selvangivelsen).

Det gis ingen gratanti for at utregningene er korrekte eller at vår forståelse av skattereglene er korrekte. Kryptosekken kan ikke stilles ansvarlig for skade som skyldes feil på nettsiden eller ved tjenesten. Du er selv ansvarlig for hva du fyller inn i skattemeldingen.

Avtalen

Dette er avtale mellom:

Leverandør
Kryptosekken AS
orgno: 820 495 292
og
Bruker
Bruker av tjenesten

Leverandør leverer tjenesten kryptosekken.no (Tjenesten). For å benytte seg av tjenesten, må Bruker registrere en konto ved å oppgi epost-adresse og et passord. Man kan valgfritt også oppgi navn og telefonnummer. Epost-adressen må verifiseres. Ved registrering må Bruker bekrefte å ha lest, forstått, og samtykke til innholdet i, denne avtalen.

Bruker er en privatperson.

Vedlegg

Følgende er vedlegg til denne avtalen:

Annen nyttig informasjon:

Tjenesten

Tjenesten kryptosekken.no lar Bruker registrere sine transaksjoner av kryptovaluta. Tjenesten gir så på bakgrunn av disse transaksjonene Bruker mulighet til å se sin beholdning, og til å kunne gjøre utregninger som kan benyttes for utfylling av skattemeldingen.

Tjenesten er beregnet på privatpersoner som skatter til Norge, og hvor aktiviteten deres i kryptovaluta ikke blir definert som næring.

Bruker kan legge inn transaksjoner (1) manuelt, (2) ved å laste opp rapporter (csv/excel) fra markedsplasser (ofte omtalt som børser) som Tjenesten støtter, (3) ved å benytte seg av API (application programming interface) mot markedsplasser hvor Tjenesten støtter dette, eller (4) for noen få valutaer gjøre "wallet-import". Det vil si at tjenesten kan gå ut på blokkjeden og finne alle overføringer til/fra en adresse.

API er et maskin-til-maskin-grensesnitt hvor Tjenesten kan koble seg opp mot en markedplass, som Tjenesten har implementert søtte for, og laste ned transaksjoner direkte. Dette er kun mulig ved at Bruker gir Tjenesten tilgang til dette. Normalt gjøres dette enten ved at kunden må godta en forespørsel om API-tilgang fra Tjenesten på markedsplassen, eller ved at bruker oppretter API-nøkler på markedsplassen og registrerer disse hos Tjenesten. Det er viktig at Bruker kun gir Tjenesten lese-tilgang til markedsplassen, og ikke gir Tjenesten mulighet til å gjøre endringer, overføre beholdning eller utføre handler.

Tjenesten kan ikke garantere at alle skattepliktige transaksjoner vil bli registrert ved å benytte API eller CSV-import. Bruker er selv ansvarlig for å gjøre nødvendige kontroller og korreksjoner for å sørge for et riktig skattegrunnlag.

Tjenesten er delt opp i grunnleggende gratis tjeneste (Gratis Tjeneste) og betalt tjeneste (Betalt Tjeneste).

Gratis Tjeneste

Gratis Tjeneste er begrenset av antall transaksjoner som registreres. Når denne grensen nås, vil Bruker ikke lenger kunne se utregnet beholdning eller utføre skatteberegninger. Gjeldende grense for de forskjellige skatteår er tilgjengelig i prislisten.

Leverandør kan endre grensen for Gratis Tjenesten. Om Bruker da overskrider den nye grensen vil Bruker fortsatt kunne se og endre sine transaksjoner, men vil ikke få gjort/sett skatteberegning eller beholdning.

Betalt Tjeneste

Om brukeren går over grensen for Gratis Tjeneste for et skatteår er det mulig å oppgradere til Betalt Tjeneste for dette skatteåret. Nivå for betalte grenser og pris er oppgitt i prislisten. Ved kjøpt av Betalt Tjeneste må bruker akseptere Salgsbetingelsene.

Ved eventuell endring i prislisten, vil bruker beholde grensen han har betalt for.

Avtalens varighet

Avtalen er gyldig fra kunden registrere seg på Tjenesten, og varer så lenge Bruker benytter seg av eller har tilgang til tjenesten.

Endringer i brukerbetingelsene

Bruker aksepterer at Leverandør forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Bruker er bundet av disse endringene

Leverandør plikter å varsle Bruker om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Brukeres bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til epost-adressen kunden har registrert.

Lovvalg, Konflikt- og tvisteløsning

Denne avtalen reguleres av norsk rett.

Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Ansvarsbegrensing

Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller skade, som skyldes mangler ved tjenesten, eller som påføres Kunden i forbindelse med bruk, eller manglende evne til å bruke tjenesten.

Leverandør gir ingen skatteråd. Tjenesten er kun å regne som en avansert kalkulator. Leverandør kan ikke garantere at utregninge er korrekte eller at Leverandørens forståelse av skattereglene er korrekte. Leverandøren vil dog publisere noen forutsetninger som er tatt i hvordan utregningen foretas under Hjelp-seksjonen på Tjenesten.

Ved kjøpt av Betalt Tjenesten beskriver Salgsbetingelsene muligheter for prisavslag og heving av kjøpet.

Misbruk

Ved misbruk av Tjenesten kan Leverandør stenge Brukers tilgang til tjenesten.

Personopplysninger

Personopplysninger som Leverandør behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved bruk av Tjenesten samtykker Bruker i at Leverandør kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Leverandør kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Leverandør skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Levandør skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Se også Informasjon om Cookies, for hvilke Cookies/Informasjonskapsler Tjenesten benytter.

Servicevindu

Leverandør vil etterstrebe å legge arbeid som fører til nedetid mellom 00:00 og 07:00

Kontakt og Support

Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292, kan kontaktes på følgende måter: