Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Forvaltningskostnad

Brukerveiledning / Manuell registrering av transaksjon

Generelle kostnader i forbindelse med investering, men som ikke kan knyttes direkte til én handel/transaksjon, kan føres som forvaltningskostnader.

Noen eksempler som normalt gir rett på fradrag:

På Kryptosekken under Transaksjoner trykker du på knappen Ny transaksjon og velger Forvaltningskostnad.

Du fører opp antallet og valutaen du betalte med. Betaler du med kredittkort er det beløpet du blir belastet for som skal registreres. Normalt vil dette være i NOK, selv om prisen er oppgitt i EUR eller USD. Riktig beløp finner du på kontoutskriften fra betalingskortet. Du kan bruke navn på banken/kortet i marked-feltet, eller f.eks. Vipps om du benyttet det.

Tidspunktet skal settes til den dagen betalingen gikk ut fra din konto.

I notat-feltet skriver du hva du har kjøpt/betalt for. Du trenger i første omgang ikke å legge ved noen dokumentasjon. Men du bør ha og ta vare på dokumentasjon, i tilfelle Skatteetaten ber deg om det.

Merk at det kun er utgifter du har hatt i året 2022 som skal føres opp i skattemeldingen for 2022 (som leveres mars/april 2023). Betalinger for Kryptosekken du gjør i 2023, kan først føres i skattemeldingen for 2023 (i april 2024), selv om betalingen gjelder beregning av skatteåret 2022.

Transaksjonstypen skal ikke brukes for utgifter i forbindelse med mining, staking, kjøp av noder eller annen aktivitet på blokkjeden
 
Alle transaksjoner av type Forvaltningskostnad summeres av Kryptosekken og leveres i feltet Forvaltningskostnad i krypto-seksjonen i skattemeldingen. Dette feltet er nytt i skattemeldingen for 2022. Tidligere kunne man ikke ta det som en del av utregningen fra Kryptosekken, men måtte føre det manuelt et annet sted i skattemeldingen.