Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Personvernerklæring

Sist oppdatert 2019-09-06

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Kryptosekken AS samler inn og bruker personopplysninger om deg på nettstedet www.kryptosekken.no.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kryptosekken AS. Kontaktinformasjon er:

 • Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292
 • Epost: kontakt@support.kryptosekken.no
 • Brev: Ingierstrandveien 76, 1420 Svartskog
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på en av måtene nevnt over.

Formål

Formålet med informasjon som innhentes er:

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende varsel og informasjon til brukere
 • Statistikk over besøk, drift av nettsted og feilsøking
 • Anonymisert statistikk over bruk av tjenesten, herunder brukernes samlede beholdning og transaksjoner

Hvilke opplysninger behandles

Brukerkonto

For å registrere en en konto og bruke tjenesten, må bruker oppgi følgende informasjon:
 • Epost-adresse
 • Passord
Uten dette er det ikke mulig å registrere en konto og benytte tjenesten. Det er valgfritt å oppgi følgende informasjon ved registrering av konto:
 • Navn
 • Telefonnummer

Bruk av tjenesten

I bruk av tjenesten kan bruker oppgi informasjon om sine transaksjoner i kryptovaluta og annen valuta. Dette er blant annet informasjon som tidspunkt, valuta, verdi, gebyr, type transaksjon, eventuelt notat og markedsplass. Det er valgfritt å oppgi denne informasjonen. Men denne informasjonen er nødvendig for å kunne utføre tjenesten, som er å gjøre utregninger for bruk i Skattemeldingen og gi en oversikt over beholdning av valuta.

Bruker kan enten:

 • Legge inn en og en transaksjon manuelt
 • Laste opp rapporter (CSV/Excel) med flere transaksjoner som er hentet ut fra en markedsplass.
 • Gi Kryptosekken tilgang til å hente ut rapporter over transaksjoner direkte fra markedsplasser eller blokkjeden.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenesten

Kryptosekken samler inn data som Bruker gir til tjenesten. Når bruker laster opp informasjon om kryptobeholdning og transaksjoner, ber oss hente informasjon fra blokkjeden, eller gir oss API-tilgang til å hente direkte fra markedsplasser, vil dette bli lagret i våre databasaer.

Kjøp av betalt tjeneste

Bruker kan også velge å kjøpe tilgang til betalt tjeneste. Da registreres produktene bruker kjøper og informasjon relatert til salget, inkludert deler av kredittkortnummer som eventuelt er benyttet.

Weblogger og Cookies

Ved besøk på nettsiden registreres besøket i weblogger. Der registreres IP-adresse og annen informasjon nettleseren eventuelt måtte opplyse, som f.eks. operativsystem og nettleser. Ved en feilsituasjon vil dette bli logget i en feil-logg. Hvis du ikke logger inn, knyttes ikke denne informasjonen direkte til deg som bruker.

Hvis du registrere deg og logger inn, vil aktiviteten på websiden være knyttet til konto.

Kryptosekken kan også benytte feilsøkingslogger som logger aktivitet i noe mer detalj. Dette brukes i perioder for feilsøking og utviklingsformål.

Kryptosekken benytter noen egne cookies samt Google Analytics. Les mer om dette på vår side Informasjon om cookies. Du kan velge ikke benytte deg av cookies, men da vil det ikke være mulig å logge inn på tjenesten.

Hvordan lagres opplysningene

Opplysningene lagres på vårt system, i Norge.

Hvordan slettes opplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Informasjon slettes på oppfordring ved å ta kontakt med oss, fortrinnsvis per epost til support@kryptosekken.no

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Kryptosekken utleverer ikke personopplysninger til andre, med følgende unntak:

 • Etter rettslig pålegg eller der det er bestemt av norsk lov
 • Ved kjøp av Betalt Tjeneste videresendes du til betalingsformidler med informasjon om hvor mye som skal betales og produktet som kjøpes.
 • Statistikk basert på brukernes samlede opplastede informasjon om beholdning og transaksjoner. Data er aggregert og anonymisert, og er ikke identifiserbare

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighente på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, fortrinnsvis på epost: support@kryptosekken.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. For å benytte seg av nettsidene, må brukere akseptere denne erklæringen.

Kryptosekken er underlagt norsk lov. Oslo tingrett er verneting.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer

Kryptosekken forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Slike endringer kan skyldes endringer i våre tjenester eller endring i regelverket. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Kryptosekken. Det vil stå øverst på siden når det sist var oppdatert. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på vår hjemmeside og vi vil forsøke å informere per epost dersom det foretas vesentlige endringer.

Kontakt

Kontaktinformasjon for innsyn, retting eller sletting:

Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292

 • Epost: support@kryptosekken.no
 • Brev: Ingierstrandveien 76, 1420 Svartskog