Kryptosekken logo

Endringslogg

2020-02-10: Ny funksjon

Overstyring av kurs ved årsslutt for formue-utregning

I tabellen "Oppsummering per valuta" under Skatteberegning, har vi lagt til et nytt redigerings-ikon.

Det tar deg til en side hvor man du overstyre hva kursen skal være for en valuta ved årsskifte, slik at Formue-verdien blir deretter.

Dette kan være nyttig om Kryptosekken mangler kurs på nyttårsaften for en valuta, eller kurs fra din børs ikke samsvarer med Kryptosekken sin, og du vil overstyre.

Skjermbilde: Overstyring av kurs
2020-02-10: Ny funksjon

Endringslogg opprettet

Denne endringsloggen har blitt opprettet. Her vil vi dokumentere ny funksjonalitet og endring av betydning på Kryptosekken