Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Endringslogg

2023-03-23: Forbedring / Ny import

Stadig endring på importer

Vi oppdaterer og utvikler nye importer i et forrykende tempo. Det er ikke alle slike endringer som vil komme med i oversikten her. For en oppdatert liste over importer, trykk på knappen Importer transaksjoner på Transaksjoner-siden. Inne på  hver enkelt import vil du finne detaljer om hva den støtter, og evt annen informasjon rundt den.

2023-01-28: Forbedring

Ny visning av Skatteberegning

Skatteberegningen er oppdatert til å vise tall og oppsummering på en bedre måte. Du får også en utregning av estimert restskatt (eller skatt til gode).

2023-01-27: Forbedring / Ny funksjon

Ny transaksjonstype - Forvaltningskostnad

I skattemeldingen 2022 legger Skatteetaten til et ekstra felt for forvaltningskostnader. Det gjør at kostnader som ikke direkte knyttes til handel eller investering, likevel kan registreres i Kryptosekken og rapporteres riktig.

2023-01-24: Forbedring

Binance Card

Fil-importen for Binance tar nå med seg transaksjoner fra Binance Card.

2023-01-24: Forbedring

Poloniex CSV-import

Poloniex CSV-import er skrevet om for å støtte nytt filformat.

2023-01-12: Forbedring

OKX CSV-import

Oppdatert CSV-import til å støtte nytt filformat.

2023-01-11: Ny import

Kucoin Futures CSV-import

Lagt til CSV-import fra Kucoin Futures.

2023-01-07: Forbedring

Automatisk import

Vi har aktivert automatisk import for en rekke API-importer. Du kan selv velge om du vil bruke funksjonen fra importensiden for den enkelte børs. 

2023-01-06: Feilretting

Helium API-import

Importen feilet konsekvent for enkelte brukere. Feilen er løst og importen har fått seg en hastighetsforbedring.

2023-01-04: Ny import

Yieldapp CSV-import

Ny import er lansert.

2023-01-03: Forbedring

Polygon CSV-import

Oppdatert import for å støtte nytt filformat

2023-01-02: Forbedring

Binance API-import

Lagt til støtte for automatisk konvertering av stablecoins til BUSD

2022-12-09: Ny import

Bare Bitcoin API-import

Lagt til API-import for Bare Bitcoin

2022-11-02: Forbedring

Integrasjon med Vipps og Apple

Du kan nå opprette konto og logge på med Vipps og Apple

2022-10-24: Feilretting

Poloniex API-import

Vi har oppdatert importen vår til å bruke det nye APIet hos Poloniex. 

2022-10-20: Forbedring

Firi API-import

Vi importerer nå innskudd via Vipps, Apple Pay og bank/kredittkort.

2022-10-19: Ny import

Bitnord API-import

Vi har lagt til API-import for Bitnord

2022-10-18: Feilretting

Binance futures

Import av futures er aktivert.

2022-04-20: Forbedring

Oppgrader API-import for KuCoin

Importen tar nå med seg marginhandel. Opptak av lån registreres som Erverv, tilbakebetaling/renter/likvideringer registreres som Tap.

Kjøp av kryptovaluta direkte fra KuCoin med visa/mc (ikke simplex mv) vil registreres som handel med norske kroner.

2022-03-24: Forbedring

Oppgradert API-import for Coinbase

Vi importerer nå transaksjoner gjort med den nye avanserte handelsløsningen til Coinbase.

2022-03-24: Forbedring / Feilretting

Endringer i API-import for Binance

Binance har gjort endringer på rapporteringen av USDT-Futures. Vi har oppdatert importen vår for å håndtere dette. Dersom du har brukt futures vil du få beskjed om at det er en fil klar til nedlasting fra Binance. Vi henter den ned automatisk, og du trenger ikke gjøre noe med den selv.

2022-03-16: Forbedring

Innlevering av skattemelding

Vi har oppdatert skatteberegningen med en egen side for levering av skattemeldingen. Dette gjør det enklere å finne frem til de riktig tall og riktig dokumentasjon du skal levere.

Veiledninger og hjelpesider er oppdatert med informasjon om årets endringer i den nye skattemeldingen.

2022-02-08: Forbedring

Bitmex API-import

Importen er oppgradert og tar nå med seg handler i USDT

2022-02-07: Forbedring

FTX API-import

Rentekostnader på kontonivå oppsummeres daglig pr valuta og sub-account. 

2022-02-06: Feilretting

Feil med skatteberegning

Fra 4. februar kl 10:30 til og med 6. februar kl 17:50 kunne enkelte bruker oppleve få feil i skatteberegningen. Feilen er rettet og berørte brukere er varslet pr e-post.

2022-02-04: Forbedring

Økning i antall siffer

Vi støtter nå registrering av beløp opp til 18 siffer før komma. Det kommer i tillegg til 18 siffer etter komma.

2022-01-26: Forbedring

Ytelsesforbedring

Skatteberegningen er optimalisert og gjør seg ferdig betydelig raskere. Den er ca. dobbelt så rask - men fortsatt like grundig.

2022-01-24: Forbedring

FTX API-import

Importen tar nå med seg likvideringer som skjer på kontonivå.

2022-01-19: Forbedring / Feilretting

Oppgrader API-import for Binance

Binance har gjort konverteringer tilgjengelig via API. Vi har fjernet registrering av disse via CSV-import, og tar de nå med via API.

Vi har også rettet noen feil med marginhandel som gjorde at enkelt handler ikke ble importert for noen brukere. Det gjelder både cross og isolated.

2022-01-19: Forbedring

Oppgradert API-import for FTX

Vi har rettet en feil som førte til problemer dersom det var utført flere enn 200 handler i løpet av samme sekund. 

2022-01-17: Ny import

MEXC, Flexpool, CoinLoan, Yield App, Paxful og BitMart

Vi har nå følgende nye CSV-importer: MEXC, Flexpool, CoinLoan, Yield App, Paxful og BitMart. 

2022-01-15: Forbedring

Oppgradert API-import for Kraken

Kraken API-import tar nå med seg staking og inntekter for ETH2. Når du setter ETH til staking føres dette som en handel mellom ETH og ETH2.

2022-01-14: Forbedring

Oppgradert API-import for KuCoin

Importen kjører nå raskere og får med seg flere transaksjoner.

2022-01-01: Ny import

Coinlist PRO API-import

Transaksjoner fra Coinlist Pro kan nå importeres via API.

2022-01-01

Endringslogg opprettet

Endringslogg opprettet