Skatt på Bitcoin
og Kryptovaluta

 

Få oversikt og gjør utregningene
til skattemeldingen
raskt og enkelt.

 

Registrer gratis bruker

Gratis opp til 100 transaksjoner pr skatteår
Du trenger kun en epost-adresse
Se video for en rask innføring til skatt på kryptovaluta og Kryptosekken

Skatteberegning

Regner ut gevinst, tap, inntekt og formue
Gir deg alt du trenger til skattemeldingen
Du får også en rapport med alle detaljer

norsk flagg Norsk webtjeneste

Rask og god hjelp/support
Utviklet for det norske skattesystemet
Data lagres på egne servere i Norge

Mange import-muligheter

API-tilkobling mot børser
Wallet-import for BTC og Ethereum
Import av CSV og Excel
norsk flagg
Utregning av skatt illustrasjon

Regner ut gevinst, tap, inntekt og formue

Å gjøre skatteberegning av kryptovaluta kan raskt bli veldig komplisert. Kryptosekken er en webtjeneste som gjør denne utregningen for deg. Du legger inn transaksjoner, og systemet holder styr på inngangsverdi, kurs og beregningsmetoder.

Gir deg alt du trenger til skattemeldingen

Du kan se på Kryptosekken som en avansert kalkulator, som regner ut og gir deg alt du trenger til skattemeldingen, inkludert vedlegg og skrittvis forklaring til utfylling av den nye temabaserte skattemeldingen. Vi har også integrasjon mot Skatteetaten, som kan hjelpe deg med å legge inn tallene rett i skattemeldingen om du ønsker dette.

Detaljert rapport i PDF og Excel

I tillegg til tallene du fyller inn i skattemeldingen, så vil Skatteetaten at du skal kunne dokumentere alt på forespørsel. Kryptosekken genererer en detaljert rapport i PDF og Excel-format. Du får blant annet oversikt over alle transaksjoner, beregninger, kurs som er benyttet samt inngående og utgående balanse. Mange benytter også disse rapportene i forbindelse med hvitvaskingskontroll i banken (aml).

Kundesupport illustrasjon

Utviklet for det norske skattesystemet

Kryptosekken er utviklet i Norge spesielt for det norske skattesystemet. Vi har et godt forhold til Skatteetaten og har fått hjelp av skatteadvokater i arbeidet med å tilpasse tjenesten til lokale skatteregler.

Rask og god hjelp/support

Kryptosekken gir support i flere kanaler, blant annet Facebook, Telegram og Epost. Vi etterstreber å gi raske og gode svar når som helst, inkludert sene kvelder og helger. Du får som regel hjelp direkte av gründere og utviklere.

Data lagres på egne servere i Norge

Kryptosekken er et norsk AS, underlagt norsk lov. Tjenesten kjører på dedikerte servere i Norge.

Illustrasjon av handel og rapportering

API-tilkobling mot børser

Kryptosekken har API-tilkobling mot alle de største børsene / markedsplassene nordmenn bruker. Det vil si at du kan gi oss lese-rettigheter, til kontoen din på f.eks. Coinbase eller Firi, så kan vi automatisk laste ned informasjon om alle handler og overføringer du har der.

Wallet-import

For BTC og ETH har vi også wallet-import. Om du gir oss adressen din, så kan vi gå ut på blokkjeden og finne alle overføringer du har gjort.

CSV/Excel

Vi har også støtte for import av CSV og Excel. Hvis du har egne lister over transaksjoner, så kan du tilpasse dette til vårt format, og importere det. Vi har også støtte for rapport-formatet til mange børser / markedplasser.

Se vår oppdaterte liste over Importeringsmuligheter.

Tusenvis har allerede tatt i bruk Kryptosekken

4,8 /5Trustpilot
5 /5 stjerner på Google

Prøv Kryptosekken du også

Registrer gratis bruker

Introduksjon til Kryptosekken og Skatt på Bitcoin

En veldig forkortet video-versjon av denne artikkelen

Har du handlet med Bitcoin? Da må det inn i skattemeldingen.

For hvert eneste tilfelle du har vekslet, solgt, eller betalt med en virtuell eiendel, så må du gjøre en utregning.

I denne artikkelen, skal vi gi en rask introduksjon til Skatt på Kryptovaluta, og hvordan Kryptosekken kan hjelpe deg.

Realisasjon av Bitcoin

Formuesobjekt og realisering

Grunnen til at det er så mye utregning med krypto, er at virtuell valuta anses som et formuesobjekt. Og det er skatteplikt for kapitalgevinst ved realisering av formuesobjekter. På samme måte gis det heldigvis fradrag for tap ved realisering.

Så hva er realisering? Hvis du selger f.eks. Bitcoin, så er det en realisering. Hvis du veksler fra Bitcoin til Ether, så er det realisering av Bitcoin. Eller om du på annet vis bruker Bitcoin, f.eks. til å kjøpe pizza, så er det en realisering. Og for hvert av disse tilfellene må du regne ut om har hatt en gevinst eller et tap. Denne utregningen kan Kryptosekken gjøre for deg.

Kryptosekken logo

Skritt 1: Registrere transaksjoner i Kryptosekken

Første gang du logger inn på Kryptosekken, så går du til Transaksjoner for å fortelle oss om dine handler. Du kan f.eks. legge inn at du kjøpte 1 bitcoin for 85 000 kroner.

Om du har mange transaksjoner, er det bedre å importere dem. Da går du til "Importer Transaksjoner". Der får du en liste over alle børsene som Kryptosekken kan gjøre en API-oppkobling mot, eller som du kan hente ned CSV-rapporter fra for å laste opp. Det er også en Wallet-import for Bitcoin og Ethereum. Om du oppgir adressen din eller en master public key, kan Kryptosekken gå ut på blokkjeden og finne transaksjonene dine.

Coinbase er den enkleste børsen å sette opp API mot. Der trenger du bare å trykke på en knapp for å godkjenne at Kryptosekken får lesetilgang til alle transaksjonene dine. På de fleste andre børser så må du logge inn og generere en API-nøkkel og kode, og så klippe og lime dem inn til Kryptosekken. Da kan Kryptosekken koble seg opp mot APIet deres og automatisk hente ned en oversikt over alle transaksjonene dine.

Dato Kjøp Salg
29. feb 1 BTC 85 000 NOK
01. apr 50 ETH 1 BTC
17. mai 1 ETH 2 500 NOK
23. jun 2 200 NOK 1 ETH

Utregning av gevinst eller tap

Etter å ha lagt inn en manuell transaksjon og hentet ned flere via API, kan du få en liste over transaksjoner tilsvarende den du ser i tabellen her.

Vi ser at den BTCen du kjøpte for 85 000, har du vekslet til 50 ETH. Når du senere trykker på "Skatteberegning", så vil Kryptosekken se at inngangsverdien for denne bitcoinen var 85 000 NOK. Og på tidspunktet du vekslet den, ser Kryptosekken at kursen på BTC var 100 000. Utgangsverdien er altså 100 000. Så om vi regner ut Utgangsverdi - Inngangsverdi, så får vi at du har hatt en gevinst på 15 000 NOK.

Ettersom verdien på den handelen var 100 000, så betyr det at om vi går videre, så var Inngangsverdien for 1 av ETHene du kjøpte, 2 000 NOK (100 000 delt på 50).

Litt senere kjøper du 1 ETH til, for 2 500.

Så en etter en stund, så selger du 1 ETH for 2 200.

Men hvilken ETH selger du? Selger du den ene av de første du kjøpte for 2 000 eller den siste du kjøpte for 2 500? I Norge er dette valgfritt. Og vi skal se på det i neste skritt.

Beregningsmetoder

FIFU

Først Inn Først Ut

SIFU

Sist Inn Først ut

HPFU

Høyeste Pris pr stk Først Ut

LPFU

Laveste Pris pr stk Først ut

Skritt 2: Skatteberegning og beregningsmetode

Om du går til "Skatteberegning" kan du trykke på knappen "Beregn Skatteår". Da får du opp et valg om beregningsmetode. Om du velger Først Inn Først Ut (FIFO), så betyr det at når du selger noe, så henter vi inngangsverdien fra den første du kjøpte. Altså den du kjøpte først er den du selger først. Da er 2 200 i utgangsverdi - 2 000 inngangsverdi en gevinst på 200 kroner.

Men om du velger Sist Inn Først Ut (LIFO), så selger du den du kjøpte sist. Det vil si at 2 200 i utgangsverdi - 2 500 i inngangsverdi er et tap på 300 kroner.

Du kan i Norge helt fritt velge hvilken rekkefølge du selger crypto. Hos Kryptosekken kan du velge mellom 4 metoder. Og vi holder da til enhver tid kontroll på hvilken mynt som er solgt, og hvilke som er igjen.

Om du lar resten av valgene stå, og trykker "Beregn", får du raskt opp et resultat, med tallene som skal inn i skattemeldingen.

Samlet gevinst
15 200 NOK
Føres opp i skattemeldingen post:
Annen inntekt
Formue
57 166 NOK
Føres opp i skattemeldingen post:
Annen skattepliktig formue

Skritt 3: Ferdig

Det var alt.

I skattåret 2017 og tidligere, så skulle du fylle inn de 3 tallene for samlet Gevinst, samlet Tap og Formue i NOK ved årsskifte inn i selvangivelsen. For skatteåret 2018 introduserte Skatteetaten RF-1159 for virtuell valuta. Da måtte du også liste opp alle typene valuta du hadde, og oppgi gevinst, tap og formue for hver av dem i RF1159. Kryptosekken genererer RF1159 for deg.

Fra skatteåret 2019 begynte Skatteeaten å innføre en ny temabasert skattemelding. Kryptosekken gir deg nye tall og vedlegg tilpasset denne skattemelding. Du kan også velge å la Kryptosekken fylle ut krypotallene i skattemeldingen for deg.

Noen veldig få må fortsatt levere skattemelding på gammelt format med RF-1159 via Altinn. Kryptosekken lager også tall og vedlegg for disse, samt har en integrasjon mot Altinn.

I tillegg til den informasjonen du må oppgi i skattemeldingen så vil Skatteetaten at du på forespørsel må kunne dokumentere alt. Kryptosekken generere en utførelig PDF og excel-rapport som blant annet gir deg alle detaljer om handler, kurs, realisering og utgående balanse.

logo

Mer informasjon

Om du ønsker mer informasjon om skatt på kryptovaluta eller Kryptosekken, så kan vi foreslå følgende:

Det er gratis å ta i bruk Kryptosekken og f.eks. koble opp API og fylle inn transaksjoner. Det er først hvis du skal gjøre en Skatteberegning på over 100 transaksjoner i løpet av et skatteår at du må betale om du vil fortsette.

Registrer gratis bruker