Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken Kryptosekken - Beregn skatt pŚ Bitcoin og Kryptovaluta
Logg inn

Salgsbetingelser

Versjon 1.1, 2020-01-05

Innledning

Dette kj√łpet er regulert av de nedenst√•ende slagsbetingelser foruten ufravikelige lovbestemmelser. Avtalen er gjort mellom n√¶ringsdrivende og forbruker. Vilk√•rene i denne avtalen skal ikke forst√•s som noen begrensning i de lovbestemte rettighene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, brukerbetingelser inng√•tt ved registrering av konto, Personvernerkl√¶ringen, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er avtalt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Kryptosekken AS, Ingierstrandveien 76, 1420 Svartskog, support@kryptosekken.no, orgnr 820 495 292, og betegnes i det f√łlgende som selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for produkter er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re. Oppgitt pris er i norske kroner.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

Avtalen gir bruker rett til √• benytte dataverkt√ły p√• siden kryptosekken.no. Bruker har ikke rett til √• kopiere programvaren for noe form√•l, heller ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede produkter basert p√• programvaren eller deler av programvaren.

5. Betalingen

Betaling skjer ved den valgte betalingsmetode i kassa. Betalingsmåten er levert av Bambora sammen med partnere.

Kortbetaling er mulig med Visa, Mastercard og Maestro. Kredittkortet blir trukket direkte.

Betaling med VIPPS er mulig gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbankid.

6. Levering

6.1 Nettjenester på www.kryptosekken.no

Alle produkter leveres umiddelbart elektronisk.

6.2 Utvidet brukerst√łtte

Utvidet brukerst√łtte leveres som avtalt.

7. Angrerett

Selgers produkter unntatt fra angrerett.

8. Forsinkelse og manglende levering

Ved manglende levering kan kj√łper kreve oppfyllelse eller heve salget. Et slikt krav b√łr fremsettes per epost.

9 Mangel ved produktet

Ved mangeler p√• produktet kan kj√łper kreve prisavslag.

Ved vesentlige mangler p√• produktet kan kj√łpre kreve heving av kj√łpet.

Slike krav b√łr fremsettes per epost.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukerr√•det for mekling. Forbrukerr√•det er tilgjengelig p√• telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Oslo tingrett er verneting.

12. Kontakt og Support

Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292, kan kontaktes p√• f√łlgende m√•ter: