Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Salgsbetingelser

Versjon 1.1, 2020-01-05

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående slagsbetingelser foruten ufravikelige lovbestemmelser. Avtalen er gjort mellom næringsdrivende og forbruker. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, brukerbetingelser inngått ved registrering av konto, Personvernerklæringen, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Kryptosekken AS, Ingierstrandveien 76, 1420 Svartskog, support@kryptosekken.no, orgnr 820 495 292, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for produkter er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Oppgitt pris er i norske kroner.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtalen gir bruker rett til å benytte dataverktøy på siden kryptosekken.no. Bruker har ikke rett til å kopiere programvaren for noe formål, heller ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede produkter basert på programvaren eller deler av programvaren.

5. Betalingen

Betaling skjer ved den valgte betalingsmetode i kassa. Betalingsmåten er levert av Bambora sammen med partnere.

Kortbetaling er mulig med Visa, Mastercard og Maestro. Kredittkortet blir trukket direkte.

Betaling med VIPPS er mulig gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbankid.

6. Levering

6.1 Nettjenester på www.kryptosekken.no

Alle produkter leveres umiddelbart elektronisk.

6.2 Utvidet brukerstøtte

Utvidet brukerstøtte leveres som avtalt.

7. Angrerett

Selgers produkter unntatt fra angrerett.

8. Forsinkelse og manglende levering

Ved manglende levering kan kjøper kreve oppfyllelse eller heve salget. Et slikt krav bør fremsettes per epost.

9 Mangel ved produktet

Ved mangeler på produktet kan kjøper kreve prisavslag.

Ved vesentlige mangler på produktet kan kjøpre kreve heving av kjøpet.

Slike krav bør fremsettes per epost.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Oslo tingrett er verneting.

12. Kontakt og Support

Kryptosekken AS, orgnr 820 495 292, kan kontaktes på følgende måter: