Blogg

Skatteberegning av Kryptovaluta

Bilde av Lars
Oppdatert: 2021-01-09
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

I denne videoen har jeg sett nærmere på hvordan man regner ut om man har tjent eller tapt når man realiserer kryptovaluta.

For de som foretrekker tekst og bilder fremfor video, er det bare å fortsette å scrolle nedover.

Realisasjon av Bitcoin

Realisering

Når du på et vis bruker eller betaler med Kryptovaluta, så er dette en realisering av denne kryptovalutaen. F.eks. om du selger Bitcoin, veksler fra Bitcoin til Ethereum eller kjøper pizza og betaler med Bitcoin. I alle de tilfellene har du realisert Bitcoin.

Hver gang du realiserer Kryptovaluta, så må du gjøre en utregning på om du har tjent eller tapt, for å få med dette i Skattemeldingen.

Utregning av gevinst

Eksempel 1: Salg av Kryptovaluta

Du kjøper 1 Bitcoin for 30 000 NOK, og selger den igjen for 32 000 NOK. Det du har betalt heter inngangsverdi. Det du fikk da du solgte kalles utgangsverdi. Gevinst eller tap regner vi ut ved å trekke inngangsverdien fra utgangsverdien. I dette tilfellet hadde du en gevinst på 2 000 NOK.

Da skal det føres opp i Skattemelding som Annen inntekt.

Utregning av gevinst, med gebyr

Eksempel 1 b: Salg av Kryptovaluta, med gebyr

Hvis du hadde et gebyr når du kjøpte bitcoinen (f.eks. 100 NOK), kan vi legge dette til på inngangsverdien. På samme måte, kan vi trekke fra et gebyr på salget på utgangsverdien.

Dette fører til at et eventuelt tap øker, eller i vårt eksempel at en gevinst minker. Som betyr et mindre beløp du oppgir i Selvangivelsen til beskatning.

Ikke glem at du ikke trenger å gjøre utregninger selv. Kryptosekken kan gjøre dette for deg.

Finne verdi ved veksling

Eksempel 2: Veksling av Kryptovaluta

Du kjøper 1 Bitcoin for 35 000 NOK. På et senere tidspunkt veksler du bitcoinen inn i 30 Ethereum. Du kjøper altså 30 Ethereum og betaler med 1 Bitcoin. Da har du realisert bitcoinen.

Inngangsverdien er 35 000 NOK. For å finne utgangsverdien, kan vi gå til f.eks. coinmarketcap.com og se hva kursen for Bitcoin var i USD den dagen. Så går vi til Norges Bank for å finne historisk kurs fra USD til NOK. Vi kan da f.eks. komme frem til at verdien på Bitcoin den dagen var 30 000 NOK, som da er vår utgangsverdi.

Når vi da regner utgangsverdi - inngangsverdi, ser vi at du har hatt et tap på 5 000 kroner. Dette skal da føres inn i Skattemeldingen som Andre fradrag.

Om det var gebyr involvert i transaksjonene, må det også med i regnestykket. Men for enkelehts skyld, utelater vi det her.

Kjøpe Pizza med ETH

Eksempel 3: Å bruke Bitcoin på pizza

Du kjøper en veldig dyr Pizza. Du betaler med 1 Ethereum. Den Etherumen du betaler med, er en av de du vekslet til deg i forrige eksempel. Da så vi at verdien på 30 Ethereum var 30 000 NOK. Så denne ene ethereumen hadde altså en ingangsverdi på 1 000 NOK.

Utgangsverdien er verdien på det vi kjøper. Denne pizzaen koster 1 100 i norske kroner. Om vi ikke hadde visst verdien på pizzaen, kunne vi slått opp dagens kurs på Ethereum.

Utgangsverdi (1 100) - Inngangsverdi (1 000) gir en gevinst på 100 NOK. Det skal inn i Skattemeldingen på Annen inntekt.

Velge mynt som skal selges

Eksempel 4: Hvilken mynt selges?

Du sitter igjen med 29 Ethereum etter at du kjøpte Pizza. Vi husker at inngangsverdien på dem var 1 000 NOK per Ethereum. Så kjøper du 2 Ethereum til. Du betaler 2 200 for dem, altså 1 100 NOK pr stk.

Du skal nå selge 2 Etherum. Hvilke 2 Ethereum selger du? De med inngangsverdi på 1 000/stk eller de med inngangsverdi på 1 100/stk?

I det norske skattesystemet er dette helt valgfritt. Du kan f.eks. selge en av de 29 med inngangsverdi 1 000 NOK, og en av de 2 med inngangsverdi 1 100 NOK.

Du selger de 2 ethereumene for 2 200 NOK, som da er utgangsverdien. Utgangsverdi - Inngangsverdi gir oss da en gevinst på 100 NOK.

Det er viktig at du holder orden på hvilken mynt med hvilken inngangsverdi du allerede har solgt, når du skal selge neste gang. Vanligvis holder man seg til en strategi som f.eks. Først Inn Først Ut (FIFU). Det vil si at man alltid selger den mynten man har hatt lengst. En annen strategi er Først Inn Sist Ut (FIFU). Men det er et emne vi kan ta senere.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken hjelper deg

Kryptosekken er en webtjeneste som gjør utregning av Kryptovaluta til Skattemeldingen.

Hvis du ikke har lyst til å holde styr på inngangsverdier og huske hvordan du skal finne ut av gevinst og tap -- så la heller Kryptosekken.no gjøre det for deg.