Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Brukerveiledning

Generelt#

www.kryptosekken.no er en webtjeneste som kan gi deg oversikt over din beholdning av kryptovaluta og hjelpe deg med utregning for bruk til utfylling av Skattemeldingen. Tjenesten er beregnet for privatpersoner med aktivitet i kryptovaluta som ikke regnes som næring.

Vi gir ikke skatteråd. Det gis ingen garanti for at utregningene er korrekte eller at vår forståelse av skattereglene er korrekte. Du er selv ansvarlig for hva du fyller inn i Skattemeldingen.

Beholdning#

Den første siden du kommer til når du logger inn er en oversikt over din beholdning. Hver gang du kjøper en valuta, blir det lagt til i beholdningen, og hver gang du selger en valuta, blir det trukket fra.

Hvis du har flere transaksjoner innenfor et skatteår enn det du har betalt for, vil du få et varsel om det her.

Transaksjoner#

Du kommer til hovedsiden for transaksjoner ved å trykke på "Transaksjoner" i menylinjen øverst på siden. Vær oppmerksom på hvilket skatteår du er inne i. Det ser du øverst til venstre. Du endrer skatteår ved å trykke på tallet. Skattemeldingen som skal leveres i April 2020 omhandler Skatteår 2019.

Legg til ny transaksjon#

Transaksjoner kan legges til på flere måter. Du kan tastet den inn manuelt, du kan laste opp en CSV/Excel-fil fra en markedsplass (børs), du kan importere direkte med API-import fra markedsplassen eller du kan benytte deg av en av våre blokkjedde-importer.

Vi støtter Transaksjoner som Handel (Kjøp/Salg), Erverv (inngangsverdi=0), Inntekt, Mining, Forbruk, Tap, Tap uten fradrag, Gave (gitt og mottatt) og Overføringer (Inn/Innskudd og Ut/Uttak).

Manuell registrering av transaksjon#

Trykk på "Ny transaksjon" for å starte registreringen.

Du kan legge inn følgende type transaksjoner

Handel (Kjøp/Salg)#

Om du har f.eks. kjøpt 2 BTC og betalt totalt 200 000 NOK for dem (100 000 NOK per stk), så fører du opp det opp slik:

Kjøp - Det du kjøpte

 • Antall: 2
 • Valuta: BTC (Hvis du begynner å skrive, kommer det opp forslag)

Salg/Kostnad - Det du måtte betale for begge

 • Antall: 200000
 • Valuta: NOK

Feltet Avgift/gebyr er valgfritt. Har du hatt en avgift/gebyr i forbindelse med handelen fører du opp det der. Det vil da bli brukt for å inngangs/utgangs-verdi nå realiseringen beregnes. Har du ikke hatt en avgift/gebyr, lar du det stå tomt.

Du kan også valgfritt føre opp markedsplassen hvor handelen foregikk. Hvis du begynner å skrive, kommer det forslag på kjente markedsplasser. Du kan også valgfritt skrive et lite notat

Erverv#

Hvis du har fått eller ervevet på annen måte, som ikke regnes om inntekt, kan du benytte Erverv som transaksjons-type. Du fører opp det du fikk i Erverv-boksen. Vi setter inngangsverdien til 0.

Airdrops, Forks, vervepremier og annet markedsføringsrelaterte ting fra markedsplasser (børser) passer trolig best som Erverv.

Valuta du fører opp som erverv, vil ikke gi utslag på Gevinst før du realiserer/selger den. I motsetning til Inntekt og Mining. (se under for nærmere beskrivelse).

Inntekt#

Ved Inntekt benytter du transaksjons-type Inntekt. Fyll inn det du fikk i Inntekt-boksen. Hvis du vet NOK-verdien, kan du føre opp dette i "Verdi i NOK". Du kan la det stå blankt, da fyller vi inn verdien fra den dagens kurs.

Staking (inkludert passive varianter som GAS/VTHO) passer trolig best under Inntekt.

Vær oppmerksom på at inntekter vil regnes som Gevinst på det tidspunktet du mottar den.

Hvis du f.eks. tjente 1 bitcoin og NOK verdien var 10 000, så sier Skatteetaten at dette er en gevinst på 10 000 NOK og at det skal beregnes skatt av det for det tidspunktet du fikk inntekten. 10 000 NOK blir altså lagt til summen av Gevinst, som skal føres opp i 3.1.12 Annen Inntekt i den gamle skattemeldingen. I den nye skattemeldingen skal det føres opp som Inntekt.

Så regner vi 10 000 NOK som inngangsverdien på den bitcoinen. Hvis du siden selger den for 11 000 NOK, så skal du skatte av den gevinsten. Det vil si 11 000 - 10 000 = 1 000. Så på det tidspunktet du selger den får du en gevinst på 1 000.

Mining#

Hvis du har minet, setter du Mining som transaksjons-type. I Mining-boksen fyller du inn Antall og Valuta av det du har Minet. Hvis du vet NOK-verdien, kan du føre opp dette i "Verdi i NOK". Du kan la det stå blankt, da fyller vi inn verdien fra den dagens kurs.

I avgift/gebyr feltet har vi gitt deg en enkel, men ikke anbefalt, mulighet til å føre opp utgifter du har hatt i forbindelse med miningen. Det kan f.eks. være strømutgifter eller andel av utstyr som brukes. Du bør ha dokumentasjon på det, og oppsummere dette i Notat-feltet.

Det er ikke hensiktsmessig å fordele f.eks. strømutgifter over veldig mange mining-transaksjoner. Det er også mer riktig å føre det opp summert direkte i skattemeldingen selv. Du kan gjøre dette i feltet “Mining kostnad” på kryptokortet i skattemeldingen. (I eldre skattemeldinger måtte du benytte deg av forvaltningskostnader under verdipapirforvaltning, og i enda eldre skattemeldinger av post 3.3.7 Andre fradrag).

Hvis du har hatt større utgifter til mining, f.eks. ved kjøp av miningrigg, kan det hende du må avskrive over flere år.

Vær oppmerksom på at du skal skatte av verdien av det du miner på tidspunktet du mottar det. Resultatet føres i eget felt i skattemeldingen. (Tidligere var det en del av inntekt og enda tidligere en del av gevinst).

Hvis du f.eks. tjente 1 bitcoin og NOK verdien var 10 000, så sier Skatteetaten at dette er en gevinst på 10 000 NOK og at det skal beregnes skatt av det for det tidspunktet du fikk inntekten. Hvis du har hatt 2 000 kroner utgifter og ført opp i avgift/gebyr, så blir dette trukket fra. 8 000 NOK (10 000 - 2 000) blir altså lagt til summen av Gevinst. Har du ny temabasert Skattemelding, så benyttes feltet Inntekt.

Så regner vi 10 000 NOK som inngangsverdien på den bitcoinen. Hvis du siden selger den for 11 000 NOK, så skal du skatte av den gevinsten. Det vil si 11 000 - 10 000 = 1 000. Så på det tidspunktet du selger den får du en gevinst på 1 000

Forbruk#

Hvis du har kjøpt noe, så kan du benytte Forbruk som transaksjons-type. Det er ikke fradrag for forbruk. (Men Forbruk er en realisering. Så det vil bli gjort en utregning på om du har hatt et tap eller en gevinst gjennom perioden du har hatt kryptovalutaen, som igjen kan føre til fradrag eller skatt)

Hvis du f.eks. kjøpte 1 pizza for 0,001 BTC, så skriver du 0,001 BTC i Forbruk-boksen. Hvis du vet hva verdien på Pizzaen var i norske-kroner (f.eks. fra prislisten), skriver du det i Utgangsverdi-boksen. Du bør da skrive i notat-feltet hvordan du kom frem til den verdien. Hvis du lar utgangsverdien stå tom, slår vi opp verdien fra den dagens kurs og legger det inn.

Det er ikke mulig å legge inn Gebyr/Avgift på Forbruk. Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med Forbruket, bør du opprette en egen Forbruk-transaksjon hvor du fører opp gebyret som Forbruk. Det er ikke fradrag for dette, men du får oppdatert beholdningen din så den er riktig.

Tap#

Dersom en valuta er tapt kan du før opp dette her. Tapet kan gi skattefradrag og du må selv kunne dokumentere at tapet er endelig. Det kan være lurt å sjekke ut at Skatteetaten er enig med din vurdering.

Tap - uten fradrag#

Dersom du har tapt en valuta og ikke skal ha det som fradrag, fører du det her.

Overføring#

En overføring er flytting av valuta til/fra/mellom marked og lommebøker. I en overføring er det samme valuta i begge ender av overføringen. Det utføres ingen realisering av en overføring, og det endrer ikke på beholdningen. Vi har Overføring-Inn (innskudd) og Overføring-Ut (uttak). Det er ikke nødvendig å føre opp Overføringer for utregningen, bortsett fra hvis det var et Gebyr/Avgift på overføringen. Vi regner Gebyr på overføring som fradrag. Det vil si at vi trekker den fra beholdningen din og regner den som et Salg hvor utgangsverdi er 0.

Overføring-Ut benyttes hvis du har et uttak fra en markedsplass (eller lommebok). Overføring-Inn benyttes i andre enden hvor du har et innskudd til en markedsplass (eller lommebok). En Overføring-Inn hører sammen med en Overføring-Ut, men du trenger ikke å føre opp begge, såfremt ikke begge har sitt eget Gebyr.

Gave (mottatt)#

Hvis du har mottatt en gave, så benytter du "Gave (mottatt)" som transaksjons-type. Når du mottar en gave, så "arver" du inngangsverdien til den som ga deg gaven. Den som ga deg gaven, må altså fortelle deg hva han/hun betalte for den i første omgang, regnet om til NOK. Dette skal du føre opp i Verdi. Hvis giver ikke er norsk skatteyter, så kan du bruke den dagens verdi. Hvis du ikke vet inngangsverdien, kan du sette det til 0, for å være sikker på å ikke betale for lite i skatt. Men da betaler du trolig for mye.

Vi har skrevet mer om skatt på gaver av kryptovaluta i denne artikkelen: https://www.kryptosekken.no/blogg/skatt-paa-gaver-av-kryptovaluta

Gave (gitt)#

Hvis du har gitt en gave, benytter du "Gave (gitt)" som transaksjons-type. Å gi en gave er ingen realisering.

Om mottaker av en gave spør deg hva din inngangsverdi på gaven var, må du utføre en Skatteberegning. Så kan du se på siden Inngangsverdi på gaver (gitt). Link til denne siden finnes under knappen Last ned rapporter Skatteberegning-siden

Forvaltningskostnad#

Generelle kostnader i forbindelse med investering, men som ikke kan knyttes direkte til én handel/transaksjon, kan føres som forvaltningskostnader.

Noen eksempler som normalt gir rett på fradrag:

 • Kostnader til Kryptosekken
 • Abonnement hos Tradingview
 • Kjøp av hardware-wallet
 • Utgifter til regnskapsfører, revisor og advokat

På Kryptosekken under Transaksjoner trykker du på knappen Ny transaksjon og velger Forvaltningskostnad.

Du fører opp antallet og valutaen du betalte med. Betaler du med kredittkort er det beløpet du blir belastet for som skal registreres. Normalt vil dette være i NOK, selv om prisen er oppgitt i EUR eller USD. Riktig beløp finner du på kontoutskriften fra betalingskortet. Du kan bruke navn på banken/kortet i marked-feltet, eller f.eks. Vipps om du benyttet det.

Tidspunktet skal settes til den dagen betalingen gikk ut fra din konto.

I notat-feltet skriver du hva du har kjøpt/betalt for. Du trenger i første omgang ikke å legge ved noen dokumentasjon. Men du bør ha og ta vare på dokumentasjon, i tilfelle Skatteetaten ber deg om det.

Merk at det kun er utgifter du har hatt i året 2022 som skal føres opp i skattemeldingen for 2022 (som leveres mars/april 2023). Betalinger for Kryptosekken du gjør i 2023, kan først føres i skattemeldingen for 2023 (i april 2024), selv om betalingen gjelder beregning av skatteåret 2022.

Transaksjonstypen skal ikke brukes for utgifter i forbindelse med mining, staking, kjøp av noder eller annen aktivitet på blokkjeden
 
Alle transaksjoner av type Forvaltningskostnad summeres av Kryptosekken og leveres i feltet Forvaltningskostnad i krypto-seksjonen i skattemeldingen. Dette feltet er nytt i skattemeldingen for 2022. Tidligere kunne man ikke ta det som en del av utregningen fra Kryptosekken, men måtte føre det manuelt et annet sted i skattemeldingen.

Importere transaksjoner#

Trykk på "Importer transaksjoner" for å gå til hovedsiden for importering av transaksjoner. Her får du oversikt over hvilken metode vi støtter mot hvilke markedsplasser. Hvis det er noen du savner, så gi oss gjerne beskjed.

CSV/Excel#

De fleste markedsplasser (ofte omtalt som børser) støtter mulighet for nedlasting av rapport, enten i CSV-filformatet eller Excel. For de markedplassene vi støtter dette, kan du da logge inn på markedsplassen, ta ut en rapport, og laste den opp til oss. Vi vil så importere handlene dine. Hvor hver markedsplass har vi en egen bruksanvisning på hvordan du kan hente ut rapporten.

API#

API er et maskin-til-maskin grensenitt hvor vi kan koble oss opp direkte mot en markedsplass og laste ned transaksjoner direkte. Dette er kun mulig ved at du gir oss tilgang til dette. Normalt gjøres dette ved at du godtar en forespørsel om API-tilgang fra oss på markedsplassen, eller ved at du oppretter API-nøkler på markedsplassen og registrerer disse hos oss. Det er viktig at du kun gir oss lese-tilgang og ikke gir oss mulighet til å gjøre endringer, overføre beholdning eller utføre handler. På hver markedsplass hvor vi støtter API-overføring har vi en egen bruksanvisning for hvordan du setter det opp.

Eksportere transaksjoner (export)#

Du kan laste ned alle transaksjonene du har registrert på Kryptosekken. Du finner valget "Eksporter data" bysten helt oppe til høyre. Du får valget mellom å laste ned en Exce-fil eller en CSV-fil (komma-separert tekst-fil). Alle transaksjoner i skatteåret du er inne på, blir lagt inn i filen. Hvis du ønsker å laste ned for et annet år, kan du velge skatteår oppe i venstre hjørne.

Det er mulig å redigere på de nedlastede filene, og laste dem opp igjen via Generisk CSV/Excel-import. Om du laster opp transaksjoner, som allerede er registrert på Kryptosekken, kan du få duplikater. Så slett eventuelt gamle transaksjoner før du laster de opp igjen.

Det er også mulig å eksportere en utgående balanse (ub) for et skatteår.

Skatteberegning

Beregning av skatteår#

For å gjøre utregningene må du gå til Skatteberegning, som du finner i menylinjen øverst. Har du lagt inn noen transaksjoner kan du trykke "Beregn skatteår". Du får da opp en dialog-boks med avanserte valg. Det er link til mer informasjon om dem i FAQen. Det er trygt å la de avanserte valgene stå til sin standard-verdi og trykke "Start beregning".

Hvis vi støtter på noen problemer under beregningen, vil du få varsel om dette. Du vil normalt også få en link til mer informasjon.

Når beregningen er ferdig får du informasjonen som kan benyttes til utfylling av Skattemeldingen.

For skatteåret 2019 vil du få et valg, om vi skal vise resultatet tilpasset den nye temabaserte skattemeldingen, eller skattemelding på gammelt format via Altinn. Har du ny skattemelding, vil du få en et PDF-vedlegg til skattemeldingen, du laster det ned ved å trykke "Last ned dokumentasjon til Skattemeldingen". Har du gammel skattemelding får du RF-1159.

Omfattende rapport i PDF / Excel#

Etter at et skatteår er beregnet, uten feil, kan du trykke "Last ned rapporter". Her finner du liste over rapporter du kan ta ut, blant annet en omfattende rapport i Excel eller PDF. De inneholder:

 • Oppsummering.
 • RF-1159. For de skatteår hvor det er aktuelt, inkluderes RF-1159
 • Beholdning. Liste over beholdningen din av valutaer, og verdien ved årsskifte.
 • Transaksjoner. Liste over alle transaksjonene dine, med alle detaljer vi har.
 • Realiseringer. All utregning vi har gjort, med alle detaljer.
 • Inngående Balanse. Oversikt over kryptovaluta som er tatt med inn fra tidligere år.
 • Utgående Balanse. Oversikt over kryptovaluta du har ved årsslutt og inngangsverdi på disse.
 • Kursliste. En liste over alle kurser vi har benyttet i utregningene over.
 • Forutsetninger og Utregningsprinsipper. En forklaring av hvordan vi har regnet.

Denne Excel/PDF-rapporten bør du laste ned og ta vare på. Hvis den ikke er for lang kan det være greit å skrive den ut og ta vare på en kopi også. Skatteetaten sier at du i utgangspunktet ikke trenger å sende med dokumentasjon på din aktivitet i kryptovaluta, utover å fylle ut de feltene du skal. Men de sier at du må kunne legge frem dokumentasjon hvis de spør. Denne Excel/PDF-rapporten kan være et godt bidrag til denne dokumentasjonen.

I tillegg til rapporten bør ta vare på all annen dokumentasjon du måtte ha, det være seg notater, screenshots, rapporter og logger.

Overstyring av kurs ved årsslutt for formue-utregning#

I tabellen "Oppsummering per valuta" under Skatteberegning, er det et redigerings-ikon. Det tar deg inn på en egen side hvor du kan overstyre hva kursen skal være for en valuta ved årsskifte, slik at Formue-verdien blir deretter.

Dette kan være nyttig om Kryptosekken mangler kurs på nyttårsaften for en valuta (og vi da bruker inngangsverdi), eller kurs fra din børs ikke samsvarer med Kryptosekken sin, og du vil overstyre.

Låsing av skatteår#

Ett skatteår kan enten være låst eller ulåst. Når skatteåret er låst betyr det at du anser det som ferdig og at du ikke ønsker å gjøre flere endringer. Etter at et skatteår er låst kan du ikke tilbakestille utregningen eller gjøre en ny beregning på dette året.

For å kunne låse et skatteår må også det foregående år være låst. Eksempelvis kan du ikke låse 2022 før 2021 er låst. Dette gjelder bare dersom det ligger transaksjoner i 2017.

Det er viktig å være klar over at et låst skatteår også har betydning for endring av transaksjoner. Det er ikke mulig å legge til eller endre transaksjoner på et skatteår som er låst. Dette gjelder også transaksjoner som importeres via opplasting av CSV eller ved hjelp av API.

Det er mulig å låse opp et skatteår igjen. Men da må også alle senere skatteår være ulåst. F.eks om du vil låse opp 2021, må 2022 være ulåst.

Min Side#

Min side kommer du til ved å trykke på bysten/epost-adressen din øverst i høyre hjørne. Her får du informasjon om ditt abonnment, og mulighet til å oppgradere grensen din på antall transaksjoner hvis du trenger det. Du kan også logge ut.