Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Hva er avskrivning

Sist oppdatert: 2023-04-26

Om investeringer overstiger 15 000 kroner i et skatteår (30 000 fra 1.jan 2024), må du i vurdere reglene for avskrivning når du krever fradrag. Det gjelder om du har kostnader til kjøp av ASIC-miner, skjermkort og lignende.

Bedrifter bruker spesialprogrammer for å gjøre avskrivning riktig. Dette er et komplisert regelverk og det er lett å gjøre feil. Ta kontakt med en regnskapsfører eller revisor om du er usikker.

Hva er avskrivning

Avskrivningsreglene er laget for å at fradraget for investeringen skal fordeles over levetiden til det du kjøper. Det betyr at du ikke får skattefradrag for hele investering det første året, men litt av gangen over flere år.

Det er forskjellige satser for ulike typer investeringer; biler, oljeplattformer og kontormaskiner behandles forskjellig.

For kryptorelaterte aktiviteter er det trolig kontormaskiner som er riktig kategori. Dette kalles Saldogruppe A. For 2022 er satsen 30 %, men den kan variere fra år til år. Skatteetaten har oppdaterte satser.

Når må du bruke avskrivning

Du må forholde deg til avskrivning når:

Du kan ikke omgå beløpsgrensen ved å kjøpte fire skjermkort hver for seg til 7500 kroner pr stk. Det vil fortsatt være å anse som en investering og det er totalbeløpet av som skal brukes som avskrivningsgrunnlag.

Når skal du ikke bruke avskrivning

Du skal ikke bruke avskrivning på driftskostnader og løpende utgifter, eksempelvis:

Hvordan regne ut fradraget

Det første du må gjøre er å registrere alle investeringer du har gjort i løpet av året i et regneark.

DatoBeskrivelse

Pris

01.05.20213 ASIC minere

40 000 kr

05.05.2021Kostnad til elektriker for oppsett av ny sikring til miningrigg

8 000 kr

01.07.2021En helium miner med antenner

12 000 kr

Totale kostnader for 2021 er 60 000 kroner. Dette beløpet er kostprisen din og vil være saldogrunnlaget for det første skatteåret. For 2021 er avskrivningssatsen 30 %

Fradraget for 2021 finner du ved å ta 30 % av 60 000 kroner, som blir 18 000 kroner. Det er dette tallet du skal legge inn i skattemeldingen.

Det betyr at du har 42 000 kroner i saldogrunnlag når 2021 er over. Dette beløpet tar du med deg til neste år, og vil være grunnlaget for avskrivningen i 2022.

Utregning for hele investeringen

Skatteår

Saldo pr 1.1

Sats

Årets avskrivning / fradrag

Saldo pr 31.12

2021

60 000

30 %

18 000

42 000

2022

42 000

30 %

12 600

29 400

2023

29 400

30 %

8 820

20 580

2024

20 580

30 %

6 174

14 406

2025

14 406

* 100 %

14 406

0

* For 2025 har vi brukt 100 % som sats for å illustrere at beløpet er under 15000, og at du da kan føre hele saldoen som fradrag. Satsen har de siste årene vært 30 %. Denne satsen kan endre seg, og du må sjekke hva den er hvert år før du sender inn skattemeldingen. 

Når saldo pr 1.1. er under 15 000 kroner avsluttes avskrivningen og du kan kreve fradrag for hele restbeløpet.

Det tar med andre ord fem år før du får hele skattefradraget av de 60 000 kronene som ble investert.

Eksempel på regnskap

Vi har laget et enkelt regneark i Excel som kan benyttes som inspirasjon til hvordan du kan holde oversikt over kostnader som skal avskrives, og fradrag som føres direkte. Det er viktig at du setter deg godt inn i regelverket og forstår hva du fyller inn.

Regnskap for miningkostnader

Oppføring i skattemeldingen

Fradrag fra avskrivninger skal ikke registreres i Kryptosekken, men direkte i skattemeldingen.

Fra og med skattemeldingen 2022 (den som leveres våren 2023) har det kommet et eget felt hvor kostnader til mining skal fylles inn. Dette ligger under kryptokortet der du finner et eget felt som heter Mining kostnader.

Du må kunne dokumentere grunnlaget for avskrivning du krever fradrag for. Det betyr at du må ta vare på kvitteringer, faktura og utregningen du har gjort.

Undersøk om du driver næringsvirksomhet

Avskrivningsreglene er noe som vanligvis forbindes med bedrifter og selskaper, ikke privatpersoner. Om du har store beløp som må avskrives, kan det være at du driver næringsvirksomhet. Det er ingen fast grense for hva som er innenfor, eller utenfor, næring. Det er noe du selv må vurdere, eventuelt med hjelp fra skatteetaten eller en skatteadvokat.

Forbehold

Reglene for avskrivning er utenfor fagfeltet til Kryptosekken. Regelverket er komplisert og det kan være noe vi ikke har fått med oss, eller forstått feil. Vi har likevel skrevet denne artikkelen for å gi en rask introduksjon til konseptet om avskrivning.

Det er viktig at du selv setter deg inn i reglene for å sjekke hva som gjelder for deg og dine forhold. Ta kontakt med en regnskapsfører, revisor eller skattejurist hvis du har spørsmål. De vil kunne gi bedre og mer kvalifiserte svar enn vi har kompetanse til.