Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Mining

Brukerveiledning / Manuell registrering av transaksjon

Hvis du har minet, setter du Mining som transaksjons-type. I Mining-boksen fyller du inn Antall og Valuta av det du har Minet. Hvis du vet NOK-verdien, kan du føre opp dette i "Verdi i NOK". Du kan la det stå blankt, da fyller vi inn verdien fra den dagens kurs.

I avgift/gebyr feltet har vi gitt deg en enkel, men ikke anbefalt, mulighet til å føre opp utgifter du har hatt i forbindelse med miningen. Det kan f.eks. være strømutgifter eller andel av utstyr som brukes. Du bør ha dokumentasjon på det, og oppsummere dette i Notat-feltet.

Det er ikke hensiktsmessig å fordele f.eks. strømutgifter over veldig mange mining-transaksjoner. Det er også mer riktig å føre det opp summert direkte i skattemeldingen selv. Du kan gjøre dette i feltet “Mining kostnad” på kryptokortet i skattemeldingen. (I eldre skattemeldinger måtte du benytte deg av forvaltningskostnader under verdipapirforvaltning, og i enda eldre skattemeldinger av post 3.3.7 Andre fradrag).

Hvis du har hatt større utgifter til mining, f.eks. ved kjøp av miningrigg, kan det hende du må avskrive over flere år.

Vær oppmerksom på at du skal skatte av verdien av det du miner på tidspunktet du mottar det. Resultatet føres i eget felt i skattemeldingen. (Tidligere var det en del av inntekt og enda tidligere en del av gevinst).

Hvis du f.eks. tjente 1 bitcoin og NOK verdien var 10 000, så sier Skatteetaten at dette er en gevinst på 10 000 NOK og at det skal beregnes skatt av det for det tidspunktet du fikk inntekten. Hvis du har hatt 2 000 kroner utgifter og ført opp i avgift/gebyr, så blir dette trukket fra. 8 000 NOK (10 000 - 2 000) blir altså lagt til summen av Gevinst. Har du ny temabasert Skattemelding, så benyttes feltet Inntekt.

Så regner vi 10 000 NOK som inngangsverdien på den bitcoinen. Hvis du siden selger den for 11 000 NOK, så skal du skatte av den gevinsten. Det vil si 11 000 - 10 000 = 1 000. Så på det tidspunktet du selger den får du en gevinst på 1 000