Blogg

Skatt på Gaver av Kryptovaluta?

Bilde av Lars
Oppdatert: 2023-01-20
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Har du fått eller gitt bitcoin i gave? Lurer du på hvordan du skal forholde deg til det skattemessig? Jeg vil her gi en rask innføring.

Reglene for skatt på gaver i kryptovaluta er kanskje ikke helt intuitive. Om du f.eks. mottar en gave, så har det betydning for din skatteberegning om giveren er en norsk skattyter eller ikke.

Heldigvis er det ikke veldig vanskelig å få det riktig så lenge du er kjent med reglene

Bitcoin i gaveboks
Utgangsverdi
-Inngangsverdi
= Tap/Gevinst

Generelt om skatt på krypto

Virtuell valuta anses som et formuesobjekt og inngår i skattepliktig formue. I tillegg er det skatteplikt for kapitalgevinst og fradragsrett for kapitaltap av kryptovaluta.

Gevinst og tap skal du regne ut hvis du har gjort en "realisasjon". Det vil si om du har vekslet, solgt eller brukt kryptovaluta som betalingsmiddel. Til denne utregningen trenger du inngangsverdien og utgangsverdien (se formel).

Inngangsverdien er vanligvis hva du betalte for kryptovalutaen (omregnet til norske kroner). Utgangsverdien er hva du solgte den for, eller hva den var verdt på tidspunktet. Har du hatt en gevinst, må du skatte av det. Om du har hatt et tap, kan du føre det som fradrag.

For mer informasjon og eksempler, se Skatteberegning av gevinst/tap på realisering av Kryptovaluta.

Motta krypto som gave

Hvis du får kryptovaluta som gave fra en norsk skattyter, så "arver" du inngangsverdien fra giveren. Den som ga deg gaven må altså fortelle deg hva han/hun betalte for den i første omgang (omregnet til NOK).

Grunnen til at det er slik, er at det i 2014 ble innført noe som kalles kontinuitetsprinsippet i norsk skattelovgivning i forbindelse med gaver. Det går ut på at mottakeren skal overta giverens skatteposisjoner. Om du fikk kryptovaluta i gave før 2014, gjelder andre regler.

I noen tilfeller kan det være at giveren ikke vet hva inngangsverdien var, eller ikke vil fortelle den til deg. Det er et problem. En mulig løsning kan være at du setter inngangsverdien til 0. Da er du sikker på at du ikke betaler for lite i skatt, men det er sannsynlig at du vil betale for mye skatt.

En annen mulighet er at du estimerer hva inngangsverdien var. Da bør du vurdere om du skal informere skatteetaten om at du har estimert og hvordan du kom frem til estimatet.

Å motta en kryptogave innebærer skattemessig for deg at:

  • din skattepliktige formue øker (og må med i skattemeldingen)
  • opprinnelig inngangsverdi på gaven vil ha betydning hvis du senere realiserer kryptovalutaen

Norsk flagg
Eksempel: Gave fra norsk skattyter

La oss si at bestemoren din, Alise, kjøpte 1 bitcoin 1. april 2019 og betalte 40 000 NOK for den. Så 17. mai gir hun den til deg. Verdien av 1 BTC er på det tidspunktet 70 000 NOK. Men det har ingen betydning for deg, for du "arver" inngangsverdien fra 1. april på 40 000 NOK.

Om du selger bitcoinen 23. juni for 100 000 NOK, har du altså hatt en gevinst på 60 000 NOK, som du må skatte av.

Utgangsverdi, 23. juni100 000 NOK
- Inngangsverdi, "arvet", 1. april 40 000 NOK
= Gevinst 60 000 NOK
Verdenskart

Gave fra utlandet

Om du får krypto fra en person som IKKE skatter til Norge, så skal du IKKE "arve" inngangsverdien. Da kan du istedenfor føre opp verdien på gaven på den dagen du mottok den som inngangsverdi (i NOK).

Kontinuitetsprinsippet med å overta giverens skatteposisjon gjelder altså bare hvis giveren også er en norsk skattyter.

For å finne historisk kurs for crypto, kan f.eks. Coinmarketcap.com og Norges-bank.no benyttes.

Eksempel: Gave fra utlandet

La oss si at din rike Onkel Bob i USA kjøpte 1 BTC i april 2019. Så gir han den til deg på 17. mai. Da må du sjekke kursen for Bitcoin på 17. mai. Den er 70 000 NOK, som du noterer ned som inngangsverdi.

Om du selger bitcoinen 23. juni for 100 000 NOK, har du altså hatt en gevinst på 30 000 NOK, som du må skatte av.

Utgangsverdi, 23. juni100 000 NOK
- Inngangsverdi, kurs, 17. mai 70 000 NOK
= Gevinst 30 000 NOK
Gave Bitcoin

Gi kryptovaluta

Når du selger, veksler eller bruker kryptovaluta, så er det en realisasjon av kryptovalutaen. Det vil si at du må ha kontroll på utgangsverdien og regne ut om du har hatt gevinst eller tap.

Om du gir bort kryptovaluta i gave, er det derimot ikke en realisasjon. Du trenger ikke å notere ned noen utgangsverdi, eller gjøre noen skatteberegning. Det vil si at hvis det har vært en verdistigning på en bitcoin mens du har hatt den, og du gir den bort, skal du ikke skatte av det.

For den som du gir kryptovaluta til, så har derimot din opprinnelige inngangsverdi en betydning. Du bør derfor opplyse om hva din inngangsverdi var, slik at han/hun kan få sin skattemelding riktig. Om du benytter Kryptosekken for skatteberegning, har vi en side som gir deg inngangsverdien på gaver du har gitt.

Å gi en kryptogave innebærer skattemessig for deg at:

  • din skattepliktige formue reduseres
  • det er INGEN utregning av gevinst/tap, da å gi en gave ikke er en realisasjon

Bitcoin gave

Annet

100 000,-

Hvis du mottar en gave med verdi på over 100 000 NOK, så skal dette oppgis i selvangivelsen. Det har ikke noe å si for skatten, men er greit for å kunne forklare en plutselig økning i formuen.

Gave fra bedrift
Denne artikkelen omhandler gaver til og fra privatpersoner / personlige skattytere. Hvis du mottar en gave fra en bedrift, er det plutselig veldig mye mer å ta hensyn til, spesielt om du er ansatt i denne bedriften eller er aksjeeier. Det blir utenfor omfanget av denne artikkelen.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Hvis du synes skatteberegning av kryptovaluta er noe skikkelig herk, er altså det å gi bort alt sammen det som gir minst utregning.

Om du ikke her helt klar for å kvitte deg med alt, kan jeg foreslå å ta en nærmere titt på kryptosekken.no. Det er en webtjeneste som gjør utregning av kryptovaluta til skattemeldingen for deg.

Mer info