Kryptosekken logo

Hjelp til Skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Har du handlet med Bitcoin eller annen kryptovaluta og sliter med skatt?
Vår webtjeneste gjør utregningene til skattemeldingen (selvangivelsen).

Kryptosekken:

 • Er utviklet i Norge for det norske skattesystemet
 • Regner ut gevinst/tap/formue til Skattemeldingen
 • Gir deg rask og god hjelp/support

Du kan:

 • Benytte API-tilkobling mot børser
 • Importere CSV/Excel-rapporter
 • Gjøre wallet-import for BTC og ETH
 • Føre inn transaksjoner manuelt

Kryptosekken gir deg:

 • Ferdig utfylt RF-1159 til Skattemeldingen
 • Integrasjon mot Altinn for enkel levering
 • En PDF hvor alt dokumenteres

Registrer gratis bruker

Tjenesten er gratis opp til 25 transaksjoner for skatteåret 2018. Se prisliste for flere priser.

Skjermbilde av Kryptosekken. Få hjelp til skatt på kryptovaluta og bitcoin

Mer informasjon om tjenesten finner du på vår Hjelp-side.


Generell informasjon og videoer om Skatt på Bitcoin / Kryptovaluta

 1. RF-1159, Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018
 2. Introduksjon til Skatt på Bitcoin / Kryptovaluta, 2017
 3. Skatteberegning av gevinst / tap på realisering av Kryptovaluta, 2017

RF-1159, Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018

I denne videoen skal vi se på Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018 - den vi leverer april 2019.

Denne teksten og vidoen sier omtrent det samme.

Skattemeldingen 2017

Gode gamle dager

I skatteåret 2017, så var det 3 summeringsfelter med Kryptovaluta i Skattemeldingen

 • Gevinst
 • Tap
 • Formue

Men det var 2017

RF-1159

RF-1159

For skatteåret 2018 har vi fått et nytt skjema som skal fylles ut: RF1159.

Du kan klikke på bildet for en større utgave.

Før vi ser på utfyllingen, la oss ta et eksempel.

Eksempel på Bitcoin handel

Eksempel

Du kjøper en Bitcoin og betaler 30 000 kroner for den. Så selger du den for 35 000. Da har du hatt en gevinst på 5 000 kroner.

Så kjøper du en annen bitcoin. Denne gangen betaler du 40 000. Men du selger den ikke. Du beholder den. På nyttårsaften er verdien av denne bitcoinen 42 000.

RF-1159 med eksempeldata

Utfylling

Når vi så skal fylle det ut, blir det slik:

 • Navn på verdipapir: Bitcoin
 • Type: Bitcoin og andre virtuell Valutaer (VV)
 • Antall: Dette feltet skal være tomt. (Skjemaet krever heltall, og det blir meningsløst med f.eks. Bitcoin)
 • Formue: 42 000
 • Gevinst: 5 000
 • Tap: 0

Om du har andre Kryptovaluta også, f.eks. 2 stk Ethereum, må det inn på en egen linje. Og slik fortsetter du. En linje for hver type kryptovaluta du har.

Hvis du benytter deg av Kryptosekken, så kan du få en ferdig utfyllt PDF.

RF-1159 Altinn eksempel

Altinn

Hvis du lever på Altinn, så ser skjemaet slik ut.

Kryptosekken har integrasjon mot Altinn, og kan levere RF-1159 elektronisk

Kryptosekken logo

Kryptosekken hjelper deg

Kryptosekken kan hjelpe deg med utregningene til Skattemeldingen, og gir deg all informasjonen du skal fylle inn i RF-1159. Kryptosekken gir deg RF-1159 som ferdigutfyllt PDF for papirutgaven, og kan også levere direkte i Altinn elektronisk.

Registrer gratis bruker


Introduksjon til Skatt på Bitcoin / Kryptovaluta, 2017

Har du handlet med Bitcoin?
og lurer på om du må betale skatt av det?

Det korte svaret er, ja.

Det såvidt lengre svaret, er er at du må rapportere det i Skattemeldingen. Hva og hvordan, skal vi raskt gå igjennom her. Denne teksten og videoen sier omtrent det samme.

Postene i Skattemeldingen er fra 2017. I skattemeldingen for 2018 (som leveres april 2019) skal du benytte et nytt skjema, RF-1159.

Pengesekk med kryptovaluta og Skattemeldingen 4.5.4

Hadde du krypto på nyttårsaften?

Hvis du hadde kryptovaluta ved årsskifte, så må dette oppis i skattemeldingen. Dette gjelder uansett om du hadde det i en wallet eller om du hadde det på en børs i utlandet. Bruk kursen fra 1. januar og regn om til norske kroner. Resultatet skal oppgis i Skattemeldingens post 4.5.4 Annen skattepliktig formue. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Solgt / Vekslet / Brukt bitcoin

Realisering

Det neste å tenke på er

 • Hvis du har solgt en Bitcoin, da har du gjort noe som heter realisering
 • Eller, hvis du har vekslet fra Bitcoin til Ethereum, så er dette også en realisering av Bitcoin
 • Og til sist, om du har brukt Bitcoin, du kjøpte kanskje en pizza, så er dette også en realisering av Bitcoin
Kalkulator og Skattemeldingen 3.1.12 og 3.3.7

Regne ut gevinst / tap

Hver gang du har realisert, må du gjøre en utregning på om du har tapt eller hatt en gevinst. Det kan raskt bli komplisert. Vi går nærmere inn på det i neste kapittel/video.

Hvis du finner ut at du har hatt en gevinst skal dette føres opp i Skattemeldingen post 3.1.12 Annen inntekt. Om du derimot tapte penger, skal det føres opp i post 3.3.7 Andre fradrag. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Mining av Bitcoin

Mining

Mining av virtuell valuta er litt spesielt. På det tidspunktet du får crypto du har minet, så regnes det som en inntekt. Du må da regne ut gevinsten, for å føre opp dette i selvangivelsen. Dette skal også inn i post 3.1.12 Annen inntekt. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Vi vil gå igjennom mining i mer detalj senere.

Kryptosekken logo

Kryptosekken hjelper deg

Husk at Kryptosekken kan gjøre utregningene for deg.

Registrer gratis bruker


Skatteberegning av gevinst / tap på realisering av Kryptovaluta, 2017

I denne videoen har vi sett nærmere på hvordan man regner ut om man har tjent eller tapt når man realiserer kryptovaluta.

Denne teksten går gjennom samme emne som videoen.

Postene i Skattemeldingen er fra 2017. I skattemeldingen for 2018 (som leveres april 2019) er det andre poster og et ekstra vedlegg, RF-1159.

Realisasjon av Bitcoin

Realisering

Når du på et vis bruker eller betaler med Kryptovaluta, så er dette en realisering av denne kryptovalutaen. F.eks. om du selger Bitcoin, veksler fra Bitcoin til Ethereum eller kjøper pizza og betaler med Bitcoin. I alle de tilfellene har du realisert Bitcoin.

Hver gang du realiserer Kryptovaluta, så må du gjøre en utregning på om du har tjent eller tapt, for å få med dette i Skattemeldingen.

Utregning av gevinst

Eksempel 1: Salg av Kryptovaluta

Du kjøper 1 Bitcoin for 30 000 NOK, og selger den igjen for 32 000 NOK. Det du har betalt heter inngangsverdi. Det du fikk da du solgte kalles utgangsverdi. Gevinst eller tap regner vi ut ved å trekke inngangsverdien fra utgangsverdien. I dette tilfellet hadde du en gevinst på 2 000 NOK.

Da skal det føres opp i Skattemelding under 3.1.12 Annen inntekt. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Utregning av gevinst, med gebyr

Eksempel 1 b: Salg av Kryptovaluta, med gebyr

Hvis du hadde et gebyr når du kjøpte bitcoinen (f.eks. 100 NOK), kan vi legge dette til på inngangsverdien. På samme måte, kan vi trekke fra et gebyr på salget på utgangsverdien.

Dette fører til at et eventuelt tap øker, eller i vårt eksempel at en gevinst minker. Som betyr et mindre beløp du oppgir i Skattemeldingen til beskatning.

Ikke glem at du ikke trenger å gjøre utregninger selv. Kryptosekken kan gjøre dette for deg.

Finne verdi ved veksling

Eksempel 2: Veksling av Kryptovaluta

Du kjøper 1 Bitcoin for 35 000 NOK. På et senere tidspunkt veksler du bitcoinen inn i 30 Ethereum. Du kjøper altså 30 Ethereum og betaler med 1 Bitcoin. Da har du realisert bitcoinen.

Inngangsverdien er 35 000 NOK. For å finne utgangsverdien, kan vi gå til f.eks. coinmarketcap.com og se hva kursen for Bitcoin var i USD den dagen. Så går vi til Norges Bank for å finne historisk kurs fra USD til NOK. Vi kan da f.eks. komme frem til at verdien på Bitcoin den dagen var 30 000 NOK, som da er vår utgangsverdi.

Når vi da regner utgangsverdi - inngangsverdi, ser vi at du har hatt et tap på 5 000 kroner. Dette skal da føres inn i Skattemeldingen under 3.3.7 Andre fradrag. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Om det var gebyr involvert i transaksjonene, må det også med i regnestykket. Men for enkelehts skyld, utelater vi det her.

Kjøpe Pizza med ETH

Eksempel 3: Å bruke Bitcoin på pizza

Du kjøper en veldig dyr Pizza. Du betaler med 1 Ethereum. Den Etherumen du betaler med, er en av de du vekslet til deg i forrige eksempel. Da så vi at verdien på 30 Ethereum var 30 000 NOK. Så denne ene ethereumen hadde altså en ingangsverdi på 1 000 NOK.

Utgangsverdien er verdien på det vi kjøper. Denne pizzaen koster 1 100 i norske kroner. Om vi ikke hadde visst verdien på pizzaen, kunne vi slått opp dagens kurs på Ethereum.

Utgangsverdi (1 100) - Inngangsverdi (1 000) gir en gevinst på 100 NOK. Det skal inn i Skattemeldingen på 3.1.12 Annen inntekt. (OBS, for 2018 skal RF-1159 benyttes)

Velge mynt som skal selges

Eksempel 4: Hvilken mynt selges?

Du sitter igjen med 29 Ethereum etter at du kjøpte Pizza. Vi husker at inngangsverdien på dem var 1 000 NOK per Ethereum. Så kjøper du 2 Ethereum til. Du betaler 2 200 for dem, altså 1 100 NOK pr stk.

Du skal nå selge 2 Etherum. Hvilke 2 Ethereum selger du? De med inngangsverdi på 1 000/stk eller de med inngangsverdi på 1 100/stk?

I det norske skattesystemet er dette helt valgfritt. Du kan f.eks. selge en av de 29 med inngangsverdi 1 000 NOK, og en av de 2 med inngangsverdi 1 100 NOK.

Du selger de 2 ethereumene for 2 200 NOK, som da er utgangsverdien. Utgangsverdi - Inngangsverdi gir oss da en gevinst på 100 NOK.

Det er viktig at du holder orden på hvilken mynt med hvilken inngangsverdi du allerede har solgt, når du skal selge neste gang. Vanligvis holder man seg til en strategi som f.eks. Først Inn Først Ut (FIFU). Det vil si at man alltid selger den mynten man har hatt lengst. En annen strategi er Først Inn Sist Ut (FIFU). Men det er et emne vi kan ta senere.

Kryptosekken

Kryptosekken hjelper deg

Husk at Kryptosekken kan gjøre utregningene for deg, uansett om det er ETH, BTC eller andre virtuelle valutaer.

Registrer gratis bruker