Blogg

Utfylling av kryptovaluta i skattemeldingen for 2022

Bilde av Lars
Publisert: 2023-03-03
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Krypto må med i skattemeldingen. Heldigvis har Skatteetaten gjort dette mye enklere enn tidligere. Du trenger ikke lenger knote med RF1159 i Altinn.

Kryptovaluta skal nå rapporteres i den nye temabaserte skattemeldingen direkte på skatteetaten.no. Jeg vil her raskt vise hvordan det gjøres.

Andre nyheter i 2023:

 • Terminologien Virtuelle eiendeler
 • Feltene Mining inntekt & Mining kostnad
 • Feltet Forvaltningskostnad
Innlogging skattemelding

Ny temabasert skattemelding

I perioden 2020 til 2023 har Skatteetaten gradvis faset ut den gamle selvangivelsen/skattemeldingen på Altinn som hadde numrerte poster og vedlegg som RF1159. Nå har vi en mer moderne temabasert nettvennlig utgave på Skatteetaten.no. Fra skatteåret 2022 som leveres i mars/april 2023, skal alle benytte seg av denne nye versjonen.

Har du fått en epost/sms fra Skatteetaten om at din er klar, så går du til skatteetaten.no og åpner den der.

Denne artikkelen tar for seg selve utfyllingen av skattemeldingen. Vi har også en artikkel Skatt på Kryptovaluta, som er en mer generell introduksjon til emnet.

Hvis du har gjort skatteberegningen på Kryptosekken, har vi en egen tilpasset veiledning på hvordan du fyller ut Skattemeldingen.

Søketreff

Tema Finans

Etter du har logget inn og åpnet skattemeldingen, søk etter "Krypto" i søkefeltet øverst til høyre og velg

 • + Andre finansprodukter og virtuelle eiendeler/kryptovaluta

Så trykker du videre inn på:

 • → Virtuelle eiendeler/kryptovaluta
Virtuell eiendel kort, valg

Virtuelle eiendeler
- 2 muligheter

Da får du opp skjemaet/kortet for kryptovaluta. Du kan velge om du

 • enten skal fylle inn informasjon om hver enkelt kryptovaluta du har hatt i løpet av året,
 • eller om du skal fylle inn summerte tall, og laste opp et vedlegg med detaljer om hver kryptovaluta.

Enten: Enkeltvis

Om du f.eks. bare har hatt Bitcoin, er det enklest å bare fylle inn direkte. Du velger da "Jeg vil legge inn opplysninger for hver enkelt" og fyller inn for hver kryptovaluta for seg:

 • Navn, f.eks. Bitcoin, BTC
 • Antall du hadde ved årsskifte, f.eks. 1
 • Formuesverdi er verdien ved årsskifte omregnet til NOK, f.eks. 163 498
 • Skattepliktig gevinst er oppsummert fra alle realisasjoner (inkludert salg og veksling mellom kryptovaluta) i løpet av året. F.eks. 50 000 NOK.
  Se Skatteberegning av Kryptovaluta for mer informasjon.
 • Fradragsberettiget tap er oppsumert fra alle realisasjoner i løpet av året, i NOK. F.eks. 30 000.
 • NyttMining inntekt er ny av året. Den var tidligere inkludert i annen kapitalinntekt. Men nå skal det du har tjent på mining inn her. Det er verdien i NOK på tidspunktet du minet det som skal føres opp.
 • NyttMining kostnad er også ny. Tidligere skulle dettes føres annet sted i skattemeldingen. Nå skal det du har hatt av utgifter på mining som f.eks. kjøp av miningrigg og strømutgifter føres opp her. Husk at du må kunne dokumentere utgiftene, og at større utgifter må avskrives over flere år.
 • Andre inntekter er bl.a. hva du har tjent på staking. Som ved mining er det verdien i NOK på tidspunktet du mottok det som skal føres opp. F.eks 5 000. Gevinst fra handel på margin og tilsvarende passer trolig også best her.
 • NyttForvaltningskostnader er også et nytt felt. Her kan du f.eks. føre opp utgifter du har hatt til Kryptosekken eller en hardware wallet, og få fradrag for det. Gebyr ved handel skal normalt ikke føres her, men inngå i utregningen av gevinst/tap.
  Hvis du i 2022 betalte 500,- til Kryptosekken for skatteberegning av 2021, så kan du fylle inn 500 i skattemeldingen for 2022 (som leveres april 2023). Husk at du må kunne dokumentere alle slike fradrag.
 • Du kan også føre opp lommebok/wallet-adresse og navn på børs du har benyttet. Disse feltene er valgfrie, men vil kunne hjelpe skatteetaten i et eventuelt arbeid med å kontrollere opplysningene dine.

Til slutt går du nederst på skjemaet og trykker OK.

Har du flere kryptovalutaer, må du gjøre det samme for hver av dem. Benytt knappen Legg til.

Eller: Summert

Om du har handlet med flere forskjellige typer kryptovaluta, blir det raskt enklere å velge "Jeg vil legge inn summerte skatteopplysninger for mange virtuelle eiendeler / kryptovalutaer og må laste opp vedlegg som viser detaljer".

Navn og antall kan da ikke fylles ut. Men i følgende felter må du legge inn summerte tall for all kryptovalutaen din:

 • Formuesverdi
 • Skattepliktig gevinst
 • Fradragsberettiget Tap
 • Mining inntekt
 • Mining kostnad
 • Andre inntekter
 • Forvaltningskostnader

I tillegg må du trykke på den øverste Legg ved dokumentasjon. Du må laste opp en PDF eller bilde-fil som viser alle feltene over for hver av kryptovalutaene du har/har hatt i løpet av året. Skatteetaten ber også om at du oppgir navn på børs du har benyttet og adresse til wallet/lommeboken du har brukt, men dette er valgfritt å oppgi.

Hvis du benytter deg av skatteberegning fra Kryptosekken.no så får du en ferdig generert PDF som du kan laste opp. Du vil også få oppgitt summerte tallene du skal fylle inn.

Ferdig

Når du er ferdig med å legge inn kryptovaluta, vil du få en oppsummering av hva du har lagt inn og hvilke konsekvenser det vil få for skattemeldingen (grå boks).

Når du er ferdig med resten av skattemeldingen, må du huske å gå nederst på siden og trykke Jeg har sjekket, send inn for å levere skattemeldingen. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke skatteetaten kunne se informasjonen du har lagt inn om kryptovaluta.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Om du lurer på hvordan man skal gjøre utregningene, kan du ta en titt på vår blogg-artikkel Skatteberegning av gevinst/tap på realisasjon av kryptovaluta .

Eller du kan bruke Kryptosekken.no. Det er en webtjeneste som gjør utregning av kryptovaluta til skattemeldingen for deg, og hjelper deg med leveringen.

Mer info