Blogg

Kryptovaluta og ny temabasert Skattemelding

Bilde av Lars
Publisert: 2020-03-30
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

I mars 2020 har mange fått den nye skattemeldingen for 2019. Innrapportering av kryptovaluta skal igjen gjøres på en helt ny måte. Vi vil her ta en rask gjennomgang.

For skatteåret 2018 var det innlevering via Altinn.no og all kryptovaluta måtte inn skjema RF-1159. For skatteåret 2019 har veldig mange fått ny skattemelding som skal fylles inn på Skatteetaten.no.

Blant nyhetene er at annen kapitalinntekt (f.eks. mining) skal rapporteres separat og ikke lenger som del av gevinst. Skatteetaten spør også om hvilke børser/vekslere du har handlet hos.

Innlogging skattemelding

Ny type skattemelding

De fleste får mulighet til å levere en helt ny type skattemelding i 2020 (for skatteåret 2019). Den nye er tema-basert, i motsetning til den gamle som var post-basert. Den nye kommer også på forskjellige dager i løpet av mars.

Har du fått en epost fra Skatteetaten om at din er klar, så går du til skatteetaten.no og åpner den der.

Noen vil fortsatt måtte levere skattemeldingen på gammelt format. Dette gjelder blant annet næringsdrivende og deres ektefeller. De må fortsatt levere RF-1159 via Altinn (eller på papir).

Denne artikkelen tar for seg selve utfyllingen av skattemeldingen. Vi har også en artikkel Skatt på Kryptovaluta, som er en mer generell introduksjon til emnet.

Tema Finans

Tema Finans

Har du ny skattemelding på skatteetaten.no, så trill nedover i selvangivelsen din til du kommer til tema Finans. Der trykker du på:

 • + Andre finansprodukter og virtuell valuta/kryptovaluta

Så trykker du videre inn på:

 • → Virtuell valuta/kryptovaluta
Om du skulle ha problemer med å finne Tema Finans, så forsøk å søke etter "Kryptovaluta" oppe til høyre.

Virtuell valuta - 2 muligheter

Da får du opp det nye skjemaet for kryptovaluta. Du kan velge om du

 • enten skal fylle inn informasjon om hver enkelt kryptovaluta du har hatt i løpet av året,
 • eller om du skal fylle inn summerte tall, og laste opp et vedlegg med detaljer om hver kryptovaluta.

Enten: Enkeltvis

Om du f.eks. bare har hatt Bitcoin, er det enklest å bare fylle inn direkte. Du velger da "Jeg vil legge inn opplysninger for hver enkelt" og fyller inn for hver kryptovaluta for seg:

 • Navn, f.eks. Bitcoin BTC
 • Antall du hadde ved årsskifte, f.eks. 1
 • Formuesverdi er verdien ved årsskifte omregnet til NOK, f.eks. 63 171
 • Skattepliktig gevinst er oppsummert fra alle realisasjoner (inkludert salg og veksling mellom kryptovaluta) i løpet av året. F.eks. 50 000 NOK. Se Skatteberegning av Kryptovaluta for mer informasjon.
 • Fradragsberettiget tap er oppsumert fra alle realisasjoner i løpet av året, i NOK. F.eks. 30 000.
 • NY: Annen skattepliktig kapitalinntekt er ny av året. Den var tidligere inkludert i Gevinst. Men nå skal det du har tjent på Mining føres opp her. Staking (inkludert passive varianter som f.eks.. GAS), samt gevinst fra marginhandel passer trolig også her. Bruk NOK og før f.eks. opp 20 000.

 • NY: Du kan også føre opp adresse på wallet/lommeboken du bruker og navnet på børs/veskler du har benyttet. Disse feltene er også nye av året.

Har du flere kryptovalutaer, må du gjøre det samme for hver av dem.

Gå nederst på skjemaet og trykk OK.

Eller: Summert

Om du har handlet med flere forskjellige typer kryptovaluta, blir det raskt enklere å velge "Jeg vil legge inn summerte skatteopplysninger og må laste opp vedlegg som viser detaljer".

Da skal du fylle inn feltene listet opp under med summerte verdier fra alle kryptovalutaene dine.

 • Formuesverdi er samlet verdi av all kryptovalutaen din ved årsskifte omregnet til NOK.
 • Skattepliktig gevinst er summert gevinst fra alle realisasjonene av all kryptovalutaen din i løpet av året.
 • Fradragsberettiget Tap er tilsvarende summert tap fra alle realisasjoner av all kryptovaluta i løpet av året.
 • Annen skattepliktig kapitalinntekt er da summert all mining/staking/osv fra all kryptovaluta i løpet av året.

I tillegg må du trykke på den øverste Legg ved dokumentasjon. Du må laste opp en PDF eller bilde-fil som i det minste viser Formue, Gevinst, Tap og annen kapitalinntekt for kryptovaluta du har hatt i løpet av året. Skatteetaten ber også om at du oppgir navn på børs/vekslere du har benyttet og adresse til wallet/lommeboken du har brukt.

Hvis du benytter deg av skatteberegning fra Kryptosekken.no så får du en ferdig generert PDF som du kan laste opp. Du vil også få oppgitt de 4 andre summerte tallene du skal fylle inn.

Valg av endring

Ferdig

Lenger ned på skjemaet trykker du så på årsak til endring/nye opplysninger og krysser av for Lagt til opplysninger som manglet.

Så går du nederst på skjemaet og trykker Ok. Det var det.

Gammel skattemelding

Ikke alle får mulighet til å levere den nye temabaserte skattemelding. Vi må levere skattemeldingen på samme måte som i fjor. Kryptovaluta må inn i RF-1159 og vi må levere via Altinn eller på papir.

Dette gjelder i hovedsak næringsdrivende og deres ektefeller, samt de som leverer på papir.

Vi har tidligere skrevet en blogg-artikkel om RF-1159 og Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018. Den vil fortsatt gjelde for de som i 2020 leverer gammel skattemelding for 2019. Vi har også skrevet en artikkel om Utfylling av RF-1159 på Altinn.

Kryptosekken.no har integrasjon mot Altinn, og kan fylle ut og sende inn RF-1159 elektronisk.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Om du lurer på hvordan man skal gjøre utregningene, kan du ta en titt på vår blogg-artikkel Skatteberegning av gevinst/tap på realisasjon av kryptovaluta .

Eller du kan bruke Kryptosekken.no. Det er en webtjeneste som gjør utregning av kryptovaluta til skattemeldingen for deg, og hjelper deg med leveringen.

Mer info