Blogg

Skatt på Kryptovaluta

Bilde av Lars
Oppdatert: 2021-03-23
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Har du handlet med Bitcoin?
Da må det inn i skattemeldingen.

Skatt og kryptovaluta er et komplisert emne. Jeg vil her gi en rask innføring, men linker også videre til mer informasjon for de som ønsker ytterligere fordypning.

Jeg vil også komme inn på hvordan Kryptosekken.no kan hjelpe deg med å regne ut det du trenger til skattemeldingen.

Virtuell valuta i ny skattemelding

Skattemeldingen

Fra og med skatteåret 2019 er det en ny temabasert skattemelding, som kan fylles inn direkte på skatteetaten.no. Det har gjort det mye lettere å fylle inn informasjon om kryptovaluta.

Om du har mange forskjellige kryptovalutaer, kan du velge å bare skrive inn summerte tall, og laste opp et vedlegg med detaljene. Kryptosekken.no kan lage et slikt vedlegg.

Noen få må fortsatt levere skattemeldingen på gammelt format. Dette kan blant annet gjelde næringsdrivende og deres ektefeller. De må fortsatt levere RF-1159 via Altinn (eller på papir). Utfylling av RF1159 kan være krevende. Heldigvis har Kryptosekken.no integrering med Altinn, og kan levere den elektronisk.

Hvis du er usikker på om du skal levere på gammelt eller nytt format, er det bare å logge inn på skatteetaten.no, så vil du bli sendt til riktig versjon.

Les mer om: ny temabasert skattemelding og utfylling av denne.

Bitcoins

Formue

Krypto anses som et formuesobjekt. Det innebærer at du må oppgi i skattemeldingen hvor mye du hadde ved årsskifte, og hva verdien var i norske kroner.

Det er forholdsvis enkelt. Har du notert ned hvor mye du hadde av hver kryptovaluta på nyttårsaften, er det bare å føre opp dette. Du må også oppgi verdien i NOK. Historiske kurser for kryptovaluta kan du slå opp på Coinmarketcap.com. For omregning fra USD til NOK kan Norges Bank Valutakurser benyttes.

Om du ikke vet hva du hadde ved årsskifte, kan Kryptosekken.no hjelpe deg. Kryptosekken vil også gjøre utregningen til NOK for deg.

Hvis du har nettoformue (all formue, inkl. krypto, minus all gjeld) som er over 1 500 000 kr, må du betale formuesskatt. Ofte vil det si 0,85 % skatt på den formuen som er over grensen.

Realisering av kryptovaluta

Gevinst & Tap

Crypto er som nevnt et formuesobjekt. Det er skatt for kapitalgevinst ved realisering av formuesobjekter. På samme måte gis det heldigvis fradrag for tap ved realisering.

Så hva er realisering?

  • Hvis du selger f.eks. Bitcoin, så er det en realisering.
  • Hvis du veksler fra Bitcoin til Ethereum, så er det realisering av Bitcoin.
  • Eller om du på annet vis bruker Bitcoin, f.eks. til å kjøpe pizza, så er det en realisering.

Og for hvert av disse tilfellene må du regne ut om du har hatt en gevinst eller et tap . Denne utregningen kan Kryptosekken.no gjøre for deg. Kryptosekken kan også importere informasjon om dine handler fra de fleste børser nordmenn bruker.

For skatteåret 2019 og 2020 er skatteprosenten for gevinst og tap på 22%. (Det var 23% i 2018 og 24% i 2017)

Les mer eller se en video om: beregning av gevinst og tap .

Mining

Annen inntekt

I den nye temabaserte skattemeldingen for 2019, har Skattetaten lagt til et nytt felt for kryptovaluta: Annen skattepliktig kapitalinntekt. Her skal du summere verdiene av blant annet det du har minet og tjent på staking. Tidligere skulle dette inkluderes i Gevinst, men nå er det altså skilt ut i et eget felt.

Mining

Når du har minet crypto, må du finne verdien i NOK på den dagen du minet det. Så skal du summere NOK-verdien fra all miningen din, og oppgi det i skattemeldingen. Det vil da regnes som kapitallinntekt som det beregnes skatt av.

Har du den nye temabaserte skattemeldingen skal dette inn i Annen skattepliktig kapitalinntekt under Virtuell valuta. Om du har skattemelding på gammelt format, skal denne summen inkluderes i Gevinst.

Staking

Staking, inkludert de passive variantene, f.eks. hvor du mottar GAS, skal på samme måte med i Annen skattepliktig kapitalinntekt.

Her gjelder også 22% skatt for 2019 og 2020.

Kryptovaluta gave

Verdt å få med seg

Gaver

Har du fått eller gitt BTC i gave? Hvordan det fungerer skattmessig er ikke helt intuitivt. Vi har skrevet en egen artikkel om det: Skatt på Gaver av Kryptovaluta.

Glemt Kryptovaluta tidligere?

Tok du ikke med kryptovaluta i selvangivelsen for 2019? Du kan forholdsvis enkelt endre på skattemeldingen for 2017, 2018 og 2019. Les mer om endringsmelding på Skatteetaten.no.

Om du endrer selv må du normalt ikke betale mer enn den eventuelle ekstra skatten som regnes ut. Om Skatteetaten oppretter en sak på deg først, risikerer du opptil 60% i tilleggsskatt. De groveste tilfellene av skatteundragelse kan også bli politianmeldt.

Skatteetaten vet mer enn du tror

I en artikkel i Dagens Næringsliv fortalte Skattetaten at for 2019 var det bare 4 740 nordmenn som oppga kryptovaluta i skattemeldingen. Mens skatteetaten mente at det riktige tallet burde være mellom 60 000 og 70 000. De har i det siste trappet opp kontrollinnsatsen og har i høst begynt å sende ut brev til skattytere de mener har utelatt virtuell valuta.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Kryptosekken.no er en webtjeneste som hjelper deg med å få oversikt over din kryptovaluta og gjør utregningene til skattemeldingen.

Har du under 100 transaksjoner per skatteår, så er det helt gratis å benytte tjenesten.

Mer info