Blogg

Skatt på Kryptovaluta

Bilde av Lars
Oppdatert: 2024-02-06
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Har du handlet med bitcoin?
Da må det inn i skattemeldingen.

Skatt og kryptovaluta er et komplisert emne. Jeg vil her gi en rask innføring, men linker også videre til mer informasjon for de som ønsker ytterligere fordypning.

Jeg vil også komme inn på hvordan Kryptosekken.no kan hjelpe deg med å regne ut det du trenger til skattemeldingen.

Bitcoin og kalkulator
Realisering av kryptovaluta

Gevinst & Tap

Kryptovaluta anses som et formuesobjekt. Det er skatt for kapitalgevinst ved realisering av formuesobjekter. På samme måte gis det heldigvis fradrag for tap ved realisering.

Skatteprosenten for gevinst og tap på krypto er på 22% for skatteåret 2023.

Det var også 22 prosent i 2019 - 2022, mens det var 23% i 2018 og 24% i 2017. Det er ingen oppjusteringsfaktor og heller ikke noe skjermingsfradrag for krypto.

Hva regnes som en realisering?

  • Hvis du selger f.eks. bitcoin, så er det en realisering.
  • Hvis du veksler fra BTC til ETH, så er det realisering av bitcoin.
  • Eller om du på annet vis bruker bitcoin, f.eks. til å kjøpe pizza, så er det en realisering.

Og for hvert av disse tilfellene må du regne ut om du har hatt en gevinst eller et tap Denne utregningen kan Kryptosekken gjøre for deg. Kryptosekken kan også importere informasjon om dine handler fra de fleste børser nordmenn bruker.

Les mer eller se en video om: beregning av gevinst og tap .

Bitcoins

Formue

Krypto (virtuelle eiendeler) er som nevnt et formuesobjekt. Det innebærer at du må oppgi i skattemeldingen hvor mye du hadde ved årsskifte, og hva verdien var i norske kroner.

Det er forholdsvis enkelt. Har du notert ned hvor mye du hadde av hver kryptovaluta på nyttårsaften, er det bare å føre opp dette. Du må også oppgi verdien i NOK. Historiske kurser for kryptovaluta kan du slå opp på Coinmarketcap.com. For omregning fra USD til NOK kan Norges Banks valutakurser benyttes.

Om du ikke vet hva du hadde ved årsskifte, kan Kryptosekken hjelpe deg. Kryptosekken vil også gjøre utregningen til NOK for deg.

Hvis du har nettoformue (all formue, inkl. krypto, minus all gjeld) som er over 1 700 000 kr, må du betale formuesskatt. Ofte vil det si 1% skatt på den formuen som er over grensen, samt en ekstra 0,4% på det som måtte være over 20 000 000. Det er ingen verdsettingsrabatt for kryptovaluta.

(Tallene over gjelder 2023. For 2022 var skattesatsen som regel 0,95% og i 2021 var grensen 1 500 000 og skattesatsen som regel 0,85%)

Virtuell valuta i ny skattemelding

Skattemeldingen

I 2020 begynte Skatteetaten gradvis å innføre en ny temabasert skattemelding, som kan fylles inn direkte på skatteetaten.no. Fra 2023 skal alle benytte seg av denne. Det har gjort det mye lettere å fylle inn informasjon om kryptovaluta enn tidligere.

Om du har mange forskjellige kryptovalutaer, kan du velge å bare skrive inn summerte tall, og laste opp et vedlegg med detaljene. Kryptosekken kan lage et slikt vedlegg. Kryptosekken har også integrasjon mot Skatteetaten, og kan fylle inn opplysningene direkte i skattemeldingen for deg.

Om du skal sende endringsmelding for tidligere år, kan det hende at du fortsatt må benytte deg av Altinn og RF-1159. Kryptosekken gir deg veiledningen og tilpassede rapporter, uansett hvilken måte du må levere på.

Les mer om: ny temabasert skattemelding og utfylling av denne.

Mining

Mining og staking

Mining

Når du har minet crypto, må du finne verdien i NOK på den dagen du minet det. Så skal du summere NOK-verdien fra all miningen din, og oppgi det i skattemeldingen. Det vil da regnes som kapitallinntekt som det beregnes skatt av. Det er et eget felt for Mining inntekt i skattemeldingen fra 2022.

Staking etc

Inntekter/rewards fra staking, skal beregnes på samme måte som mining. Men det skal det inn i feltet andre inntekter i skattemelding. Det samme gjelder "yield" og annet du må ha tjent på kryptovalutaen din.

Her gjelder også 22% skatt for 2019 - 2023.

Kryptovaluta gave

Verdt å få med seg

Gaver

Har du fått eller gitt noen satoshi / sats i gave? Hvordan det fungerer skattmessig er ikke helt intuitivt. Vi har skrevet en egen artikkel om det: Skatt på Gaver av Kryptovaluta.

Glemt kryptovaluta tidligere?

Tok du ikke med kryptovaluta i selvangivelsen for 2022? Du kan forholdsvis enkelt endre på skattemeldingen for 2020, 2021 og 2022. Les mer om endringsmelding på Skatteetaten.no.

Om du endrer selv må du normalt ikke betale mer enn den eventuelle ekstra skatten som regnes ut. Om Skatteetaten oppretter en sak på deg først, risikerer du opptil 60% i tilleggsskatt. De groveste tilfellene av skatteundragelse kan også bli politianmeldt.

Skatteetaten vet mer enn du tror

I en artikkel i E24 fortalte Skatteetaten at for 2020 var det bare 13 846 personer som oppga kryptovaluta i skattemeldingen. Mens Skatteetaten mener at det riktig tallet burde være rundt 300 000, og at de så langt har identifisert mellom 60 000 og 70 000. Høsten 2020 sendte Skatteetaten ut brev til en del skatteytere de mente hadde utelatt virtuell valuta i skattmeldingen. De har varslet at de vil styrke innsatsen.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Kryptosekken.no er en webtjeneste som hjelper deg med å få oversikt over din kryptovaluta og gjør utregningene til skattemeldingen.

Har du under 100 transaksjoner per skatteår, så er det helt gratis å benytte tjenesten.

Mer info