Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

DeFi

Sist oppdatert: 2024-04-28

DeFi (desentralisert finans) refererer som regel til automatiserte finansielle tjenester på en (mer eller mindre) desentralisert krypto-plattform som støtter såkalte smart-kontrakter (som hverken er smarte eller kontrakter). Dette kan f.eks. være Uniswap, en samling smart-kontrakter på (blant annet) Ethereum-blokkjeden som du kan benytte deg av for å veksle (swappe) fra en kryptovaluta til en annen. Uniswap gir deg også mulighet til å være med på å stille likviditet for denne vekslingstjenesten. 

DeFi-aktivitet kan raskt bli veldig komplekst, spesielt når det kommer til skatterapportering. Kryptosekken har begrenset støtte for import fra DeFi-plattformer. I skrivende stund har Kryptosekken følgende importer relatert til DeFi:

BlokkjedeKildeTransaksjonstyper
EthereumBlokkjedeOverføringer, noen defi-transaksjoner og noe NFT
BSCBlokkjedeOverføringer og noen defi-transaksjoner
PolygonCSV fra PolygonscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
CronosCSV  fra CronoscanKun overføringer (transactions, internal & crc20)
FantomCSV fra FTMscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
OptimismCSV fra Optimistc EthscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
ArbitrumCSV fra ArbiscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
Avalanche c-chainCSV fra SnowtraceKun overføringer (transactions, internal & erc20)
CardanoCSV fra YoroiOverføringer og Inntekt
CardanoCSV fra PooltolKun inntekt (stake rewards)
GnosisCSV fra GnosisscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
SolanaCSV fra SolscanKun overføringer (transactions, internal & erc20)
BaseCSV fra BasescanKun overføringer (transactions, internal & erc20)

I tillegg har vi også importer av noen wallets, f.eks. Trezor og Ledger, som kan benyttes på flere blokkjeder.

Du trenger ikke å ha benyttet deg av importene over for at denne artikkelen skal være relevant for deg. Om du f.eks. har minet rett til en wallet eller børs, så kan avsnittet om staking reward og mining være nyttig.

Overføring er ikke nok

Transaksjon av typen Overføring er ikke nok for skatteberegning. En overføring regnes av Kryptosekken bare som informasjon om at noe flytter på seg. Det betyr ikke at du får eller gir fra deg noe. Det kan like gjerne være at du flytter noe fra en wallet/børs til en annen. Så en overføring fører ikke til at utregnet beholdning på Kryptosekken endrer seg, eller at det gjøres en skatteberegning. Det eneste unntaket er gebyr. Et gebyr på en overføring blir behandlet. Den realiseres med en utgangsverdi til 0 NOK (tilsvarende Tap), og trekkes fra den utregnede beholdningen.

Hvis du f.eks. har en Overføring Inn av 1 ETH, så vet ikke Kryptosekken om det er fra en annen wallet, om det er en gave fra enn venn, om det er mining eller om det kanskje var en swap hvor du betalte med en annen Overføring Ut. For å kunne sette riktig inngangsverdi og gjøre riktig skatteberegning, trengs det en transaksjonstype som forteller hva som egentlig skjedde.
 

Staking reward og mining

Om du har fått staking rewards eller mining-inntekter, og det bare står registrert som Overføring Inn, så må du gjøre om denne transaksjonen. Staking rewards må gjøres om til transaksjon av type Inntekt, og mining-inntekt må gjøres om til transaksjon av type Mining. I begge tilfeller skal du skatte av verdien på tidspunktet du fikk dem, og denne verdien blir inngangsverdien videre.

Det finnes en snarvei for å gjøre slike endringer. Hvis du høyreklikker på en Overføring Inn, vil du få opp en liten meny. Er du på mobil/nettbrett så trykker du med fingeren i 2 sekunder istedenfor å høyreklikke. I menyen som kommer opp velger du f.eks. Inntekt. Da vil Overføringen bli gjort om til Inntekt. Den vil tas med i utregningen av beholdning, og den vil tas med i skatteberegningen.

Det er mulig å markere mange Overføringer Inn og gjøre dem om til Inntekt på en gang. Du markere dem ved å trykke på dem så linjen blir blå. Så er det høyreklikk for å få opp menyen og gjøre om til f.eks. Inntekt. Du kan bare gjøre masse-endringer av transaksjoner av samme type.
 

Handel (kjøp/salg/swap)

Om du har en Overføring Ut av en valuta og en Overføring Inn av en annen, men dette egentlig var en swap på f.eks. Pancake, må du opprette en Handel, om det ikke ble gjort automatisk av importen.

Dette kan du gjøre ved å finne både Overføringen Inn og Overføringen Ut som skjedde på samme sekundet på samme marked. Du markere dem begge så de blir blå. Så kan du høyreklikke (evt long-press) for å få opp menyen og så velge Opprett handel. Du får opp en dialogboks hvor du kan se over transaksjonen. Det kan for oversiktens skyld være greit å endre Marked til f.eks. Pancake, og så trykke Ok for å lagre transaksjonen.

Det kan også være greit å beholde Overføringene, i tillegg til Handelen. I utgangspunktet vil gebyret fortsatt ligge på Overføringen ut.
 

Triks for å lettere finne Overføringer på samme tidspunkt

Det kan være litt krevende å finne overføringer som hører sammen, i en lang liste med transaksjoner. Det finnes en mulighet for å slå av visning av repeterende tidspunkt. Da vil transaksjonslisten aldri viser samme tidspunkt flere linjer etter hverandre.

For å slå på denne funksjonen:

  1. Trykk på tannhjulet øverst til høyre
  2. Velg Repeterende tidspunkt - Skjult
  3. Da blir det lett å se at en Overføring Inn skjedde på samme sekund som en Overføring Ut

Deltagelse i Liquidity Pools

Hvis du har deltatt i Liquidity Pools, så er det litt mer komplisert å føre det. Vi har skrevet en egen artikkel: Føring av Liquidity Pool tokens (LP)

NFT (ERC-721, ERC-1155)

Ethereum-importen tar med seg ERC721- og ERC1155-overføringer. Men det er kun de mest enkle transaksjonene som tolkes og evt legges inn som Handel. Resten må føres manuelt.

For alle andre importer må alt av NFT føres manuelt.

Vi har skrevet en guide til føring av NFT.

Skatteetaten har også publisert litt informasjon rundt NFT: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/nft/

Andre transaksjoner

Vi har i denne artikkelen bare gått gjennom noen eksempler på transaksjoner. Men hvis du har andre Overføringer hvor du faktisk har fått eller gitt fra deg kryptovaluta, så må du gjøre om/legge til en transaksjon av passende type. I veldig mange tilfeller passer Handel eller Inntekt som beskrevet over. Men det kan også hende at blant annet Tap eller Erverv (hvor inngangsverdi settes til 0) er passende. Vi har beskrevet de forskjellige transaksjonstypene i Brukerveiledningen.

Mer informasjon

Hvis du har benyttet en av importene listet øverst i denne artikkelen, så vil du kunne finne litt mer informasjon rundt de importene og hva de gjør på de import-sidene.

Vi har også en generell brukerveiledning for transaksjoner som kan gi noen gode tips.