Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av liquidity pool tokens (LP)

Sist oppdatert: 2024-04-28

Vi har tidligere blogget om DeFi og Liquidity Pools. Her skal vi ta for oss et konkrete eksempel på hvordan dette kan føres.

Legge til likviditet i en pool

Når du legger til likviditet er det (som hovedregel) to valuta du setter inn i pool. Tilbake mottar du et gitt antall liquidity pool tokens. I vil du som regel ha et gebyr. Avhengig av hvor du har handlet kan gebyr være i en annen valuta enn de du går inn og ut av poolen.

Tidspunktet på transaksjonene på linje 2, 3 og 4 er utført samtidig, det antyder at dette kan være en TX på blokkjeden.

  1. Det som overføres inn er 38,0991 MOONV1ETHLINK
  2. Det som overføres ut er:
    1. På linje 2 overføres det 1,3602 ETH
    2. På linje 3 overføres det 49,999 LINK
  3. Det trekkes et gebyr på 0,0018 ETH

Vi kan konkludere med at dette er et innskudd av 1,3602 ETH og 49,999 LINK i likviditespoolen LINK-ETH på Mooniswap V1. For dette mottar vi 38,0991 LP-tokens og betaler 0,0018 ETH i gebyr.

Føring av transaksjoner

Det er ikke mulig å registrere dette som en enkelt transaksjon. Årsaken er at det er to valuta som går ut, men bare en som kommer inn. Det antallet som kommer inn må fordeles på det antall transaksjoner som går ut.

I skjermbildet over er det lagt til to nye Handler. I den første kjøper vi 19.04595 MOONV1ETHLINK og selger 49.9999 LINK. I den andre kjøper vi 19.0496 MOONV1ETHLINK og selger 1,3602 ETH.

  1. Beløpene for LINK er de samme både i den opprinnelige utgående overføringen og i den første handelen.
  2. Det samme gjelder for ETH. Merk at gebyr for ETH står igjen i den opprinnelige transaksjonen. Det skal verken regnes med i handelen, fjernes eller flyttes.
  3. For beløpet i MOONv1ETHLINK har vi delt opp dette i to nesten like deler. Summen i de to handlene skal være den samme som totalverdien for overføringen.

Pass på desimalene!

Transaksjonslisten viser normalt 4 desimaler, som regel vil du se at det er flere desimaler når du åpner transaksjonen. Når du regner ut fordeling pr valuta er det viktig at summen av de to handlene blir identisk. I dette tilfellet er summen av 19,0495 + 19,0496 = 38,0991.

Ulik vekting

I eksempelet har vi forutsatt at verdien på 1,3602 ETH og 49,9999 LINK er omtrent den samme (målt i norske kroner). Vi har derfor delt antallet pool tokens likt mellom handlene for LINK og ETH.

Om du går inn med ulik vekting, feks 80 % verdi ETH og 20 % verdi LINK, kan det være at du bør ha en tilsvarende vekting i antall tokens du mottar. Dette vil variere noe mellom de ulike defi-prosjektene om er mulig/vanlig.

Fjerne likviditet fra en pool

Når du fjerner likviditet fra en pool føres det motsatt. Da vil det være to valuta du mottar, og en valuta du gir fra deg. Prinsippet vil være det samme som beskrevet over.