Blogg

Enhjørningen møter Skattefuten

Bilde av Lars
Publisert: 2021-03-28
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Hva mener Skatteetaten
om DeFi og Uniswap?

Har du benyttet deg av Uniswap eller andre DeFi-prosjekter? Skatteetaten har nå kommet med en klargjøring på hvordan dette skal føres i Skattemeldingen.

Emnet det kanskje har vært mest usikkerhet rundt er om det å gå inn og ut av liquidity pools er en realisering. Det er nå avklart; Det er en realisering. Vær oppmerksom på at dette kan avvike fra hvordan det gjøres i en del andre land.

Enhjøring/pegasus og Skattefuten med ljåen
USDT ETH Swap

Hva er Uniswap?

Uniswap er en DEX (Decentralized exchange). En DEX er en børs som kjører på en DeFi-plattform (Desentralisert finans). Rent teknisk er Uniswap en samling med smart-kontrakter som kjører på Ethereum-platformen. Du kan benytte deg av Uniswap til å veksle fra en kryptovaluta av typen ERC20-token til en annen. F.eks. fra WETH til USDT.

For å kunne utfører vekslingen, benytter Uniswap seg av liquidity pools. Det vil si at de i dette eksemplet har en beholdning (pool) av WETH og USDT. Hvis du ønsker å veksle fra WETH til USDT, så sender du WETH til Uniswap, som legger dette til sin WETH-USDT liquidity pool, og de sender deg USDT tilbake. De tar et gebyr på 0,3%. Det blir lagt til poolen.

Kursen settes automatisk ut fra fordelingen av WETH og USDT.

Alle kan lage sin egen veksling/liquidity pool (som ikke allerede eksisterer). Og alle kan være med på å legge inn kryptovaluta i en liquidity pool som allerede eksisterer. Som betaling får du din andel av gebyret.

Denne artikkelen omhandler Uniswap v2. Vi har ikke sett på Uniswap v3.

Uniswap unicorn

Swapping - Veksling på Uniswap

Når du veksler fra en valuta til en annen på Uniswap, er det skattemessig på samme måte som når du gjør det på en vanlig sentralisert kryptobørs. Du realiserer den kryptovalutaen du gir fra deg. Det vil si at du må beregne om du har hatt gevinst eller tap i perioden du har hatt kryptoen.

Les mer eller se en video om: beregning av gevinst og tap .

En ting som kan være greit å være klar over, at hvis du går inn eller ut av en wrapped token, så er det også en realisering. Altså, hvis du gjør om fra ETH til WETH, så realiserer du ETH og må gjøre en beregning av gevinst/tap. Uniswap har en tendens til gjøre slike konverteringer uten at de synliggjør det veldig godt.

Utregnet gevinst og tap skal oppgis i Skattemeldingen oppsummert for hver kryptovaluta du har hatt i løpet av året. For mer informasjon generelt om skatt på kryptovaluta se vår : Introduksjon til skatt på kryptovaluta.

Liquidity Pool

Liquidity Pools

Når du deltar i en liqudity pool på Uniswap, så sender du 2 forskjellige kryptovaluta til en liquidity pool. Du får tilbake et gitt antall liquidity pool tokens (LPT). Noen omtaler det å delta i liqudity pools som å stake på Uniswap.

Fra et norsk skatte-perspektiv så veksler du 2 forskjellige kryptovaluta inn i en liquidity pool token. Du realiserer altså kryptovalutaen du setter inn.

Halvparten av LPTen du får tilbake er for den ene kryptovalutaen du satt inn, og den andre halvparten er for den andre kryptovalutaen.

Når du går ut fra en liqudity pool, så skjer det motsatte. Du veksler liquidity pool tokens til 2 forskjellige kryptovaluta. Og i dette tilfellet realiserer du liqudity pool tokenet.

Det skjer altså en realisering både når du går inn og ut av en liquidity pool, som betyr at du må gjøre en utregning av gevinst/tap. Dette kan avvike fra hvordan det gjøres i andre land..

Om du eier et Liquidity Pool Token ved et årsskifte, må du finne verdien av denne i NOK og oppgi det i Skattemeldingen.

Uniswap kan være litt forvirrende når det gjelder liquidity pool tokens (LPT). De kaller dem alle sammen for UNI-V2. Men en LTP for én liquidity pool er helt forskjellig fra en LPT for en annen liquitidy pool, selv om de begge heter UNI-V2. Man må se på kontrakts-adressen for å se forskjell på dem. (På Kryptosekken så omskriver vi normalt fra UNI-V2 til et mer beskrivende navn).

Mining

Annet

Inntekt

Fee som blir trukket når man veksler på Uniswap blir lagt til i poolen. Det vil si at de som er med i liquidity pools får en økt verdi på sine LPTer, som blir realisert når de veksler seg ut

På systemer hvor man får tildelt tokens som betaling/utbytte/rente, så skal dette regnes som inntekt (man må skatte av) på tidspunktet man mottar dem (på samme måte som ved mining). Men dette gjelder altså ikke Uniswap.

Info fra Skatteetaten

Websiden Skatteetaten publiserte i slutten av mars med informasjon om DeFi finner du: her

Politi og bitcoin

Du er ansvarlig

Du er selv ansvarlig for å finne alle transaksjoner du har gjort i kryptovaluta, gjøre en utregning basert på dette, og oppgi resultatet i Skattemeldingen.

Dette kan bli utfordrenende hvis man kaster seg på veldig nye tjenester og bruker dem i utstrakt grad. Det er veldig varierende hva slags informasjon og logger man kan få ut i ettertid. Selv i web-grensesnittet til Uniswap er det veldig mye feil og mangler, om man forsøker å få ut en oversikt.

Du bør derfor passe på at du til en hver tid har kontroll og oversikt over hva du har gjort innenfor kryptovaluta og at du fortløpende har loggført alle transaksjoner du har gjort.

Mange er av den oppfatning at man ikke trenger å skatte av kryptovaluta eller at man kan snike seg unna. Det siste kan raskt vise seg å være en dårlig strategi. Skatteetaten har allerede oversikt over veldig mange nordmenn som ikke oppgir sin kryptovaluta, og er i startfasen med å trappe opp kontrollaktiviteten.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Kryptosekken.no er en webtjeneste som hjelper deg med å få oversikt over din kryptovaluta og gjør utregningene til skattemeldingen.

Har du under 100 transaksjoner per skatteår, så er det helt gratis å benytte tjenesten.

Mer info