Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Skattekort, Skattemelding og Skatteoppgjør

Sist oppdatert: 2024-04-25

Skatt i Norge kan være forvirrende. Vi har skattekort, skattemelding og skatteoppgjør. De fleste blir trukket forskuddstrekk på lønn, pensjon og sykepenger. Noen må i tillegg betale forskuddsskatt. Det hele avsluttes med restskatt eller et tilgodebeløp.

Skattekortet

Skattekortet er forhåndsutfylt og legges ut av skatteetaten i midten av desember. For eksempel ble skattekortet for 2024 klart 15. desember i 2023. Du kan selv gjøre endringer i skattekortet, og du kan endre det flere ganger i løpet av året. Det er ingen frist for å levere skattekortet og du får ingen straff om du ikke leverer.

I skattekortet skal det legges inn opplysninger om hva du forventer å ha i inntekt og fradrag for det neste året. Dette er med andre ord en gjettelek på hva du tror du vil tjene - og ikke en fasit. Om du får en lønnsøkning eller blir arbeidsledig er eksempler på hendelser som kan gjøre at du bør oppdatere skattekortet.

Etter at skattekortet er behandlet av skatteetaten, vil det stå hvor mye skatt du skal betale i skatt hver måned. Enten som en tabell eller i prosent.

Forskuddstrekk

Hvis du mottar lønn, pensjon eller sykepenger er dette skattepliktig inntekt. Den som utbetaler beløpet er pliktig til å sette av en andel som betales inn til skatteetaten. Dette beløpet kalles forskuddstrekk.

For å vite hvor mye du skal trekkes i skatt hver måned, så vil arbeidsgiver få skattekortet ditt fra skatteetaten. Endringer du gjør i skattekortet sendes automatisk til arbeidsgiveren din. 

Skattemeldingen

Skattemeldingen legges ut i mars/april. Den gjelder for det året vi er ferdig med, og skal bare inneholde opplysninger for det året. Som eksempel skal skattemeldingen for 2023 leveres senest 30. april 2024.

Skatteetaten vil sende deg varsel når din skattemelding er tilgjengelig.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt. Opplysninger fra arbeidsgivere, NAV, banker, finansinstitusjoner o.l. blir sendt automatisk til skatteetaten og vil være registrert når du åpner den. Lønn, renter, lån, aksjesparekonto, gevinst/tap ved aksjehandel vil som regel være riktig utfylt.

Hvis du ikke gjør endringer i skattemeldingen vil den bli sendt inn med de opplysningene skatteetaten har om deg fra før.

Har du handlet med kryptovaluta er det ingen automatisk rapportering. Du må selv regne ut gevinst, tap og formue fra krypto å legge inn dette i skattemeldingen. 

Skatteoppgjøret

Etter at du har levert skattemeldingen vil du få skatteoppgjøret. De fleste får skatteoppgjøret innen sommerferien starter. Hvis du en komplisert skattemelding, eller blir tatt ut til kontroll, kan det gå lengre tid.

I skatteoppgjøret regner skatteetaten ut hva den endelige skatten din er. De ser på alle skattepliktige inntekter og alle fradrag du har registrert. Når skatten din er ferdig regnet ut, så sammenligner de dette med hva du har betalt i Forskuddstrekk. Har du betalt for lite får du restskatt, har du betalt for mye får du penger tilbake.

Penger til gode og restskatt

Penger til gode får du utbetalt samtidig med skatteoppgjøret.

Om du får restskatt vil skatteetaten sende deg en faktura. Om restskatten er over 1000 kroner vil den deles opp i to like deler med en måneds mellomrom. Betalingsfristen vil variere avhengig av når du fikk skatteoppgjøret.

Hvis du betaler restskatten etter 31. mai må du også betale renter.

Forskuddsskatt

Dersom du har større kapitalinntekter (renteinntekter, gevinst fra aksjer, krypto, leieinntekter mv.) kan du få krav om forskuddsskatt. Forskuddsskatt kommer i tillegg til forskuddstrekk. Forskuddsskatten blir beregnet ut ifra opplysninger du har lagt inn i skattekortet. Den betales fire ganger årlig.

Dersom du har hatt store inntekter fra kryptovaluta kan det gjøre at du får forskuddsskatt senere år. Du bør derfor sjekke skattekortet ditt for å se om tallene som ligger inne stemmer med det du forventer for inneværende år. Om du har solgt deg helt ut, eller har redusert kryptoaktiviteten, bør du vurdere å oppdatere skattekortet.

Tilleggsskatt

Hvis du gir feil opplysninger, eller ikke gir opplysninger i det heletatt, risikerer du tilleggsskatt. Tilleggsskatten er på 20 %, 40 % eller 60 % avhengig av hvor grovt forholdet er. I veldig grov tilfeller kan du risikere politianmeldelse. Tilleggsskatten kommer i tillegg til vanlig skatt.