Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Utfylling av RF-1159 på Altinn

Sist oppdatert: 2022-03-10

Fra og med skattemeldingen 2019 har det vært to ulike måter å sende inn skattemelding på. Den "gamle" via altinn.no, og den "nye" som leveres rett på nettsidene til skatteetaten.no. For skattemeldingen 2021 vil (nesten) alle motta den nye typen. Fra 2022 vil den gamle løsningen ikke kunne brukes.

Les mer om den nye ny tema-basert skattemelding.

Dette dokumentet gjelder de som sender inn via gammel løsning. Selv om du har fått ny skattemelding de siste årene, kan det være du må bruke den gamle, og dermed levere RF-1159, hvis du sender endringsmeldinger for tidligere år.

Kryptosekken kan fylle ut RF-1159 på Altinn for deg. Hvis du ikke bruker Kryptosekken, eller du har få linjer, så kan du legge inn dette på Altinn manuelt. Her viser vi deg hvordan.

Hvis du lurer på hvordan du kommer frem til tallen som skal fylles inn, kan du se vår informasjonsvideo og artikkel: RF-1159, Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018. Det finnes også flere artikler og videoer om skatteberegning av Kryptovaluta på Kryptosekkens blogg.

 

Steg 1: Logg inn på Altinn

Start med å gå til www.altinn.no og logg inn.

Velg riktig aktør, hvis du har flere

 

Steg 2: Innboks

I innboksen trykker du Til utfylling: RF-1130 Skattemelding for formues- og inntekssksatt - lønnstakere og pensjonister mv. 2018 for å utvide boksen.

Så trykker du Gå til skjemautfylling

 

Steg 3: Endre Skattemelding

Trykk den store knappen Endre og levere Skattemelding.

 

Steg 4: Vedlegg

Trykk på arkfanen Vedlegg.

 

Steg 5: Velg RF-1159 i nedtrekksmeny

Åpne nedtrekksmenyen og velg RF-1159 Gevinst, tap, utbytte... og trykk på knappen Legg til

 

Steg 6: RF-1159!

Du har nå kommet inn i RF-1159. Eller venstre halvdelen. Den andre halvdelen litt gjemt.

 

Steg 7: Andre halvdel

Trekk den horisontale scrollbaren til høyre for å se siste halvdel.

 

Steg 8: Fyll inn

Scroll tilbake til første halvdel og begynn innfylling. Du skal ha en linje hvor hver type Kryptovaluta du har hatt i 2018.

Under Navn på selskap... skriver du f.eks. Bitcoin, BTC.

Under Type verdipapir... velger du Bitcoin og andre virtuelle valutaer ELLER så skriver du VV under Forkort.. Hvis du gjør det ene, skjer automatisk det andre.

 

Steg 9: Fyll inn mer

Scroll til høyre igjen og fortsett utfylling.

Her skal du fylle ut tallene du har regnet ut for Formue, Gevinst og Tap. Alle tall er i NOK og heltall uten desimaler.

Du trenger ikke fylle ut noen andre felter på linja. Men du må altså fylle ut en linje per Kryptovaluta (ETH, LTC osv).

 

Steg 10: Lagre

Når du er ferdig trykker du knappen Lagre/Gå tilbake.

 

Steg 11: Oppsummering

Da kommer du til en side som viser deg en oppsummering av Formue, Gevinst og Tap. Disse tallene er nå automatisk lagt til i Skattemeldingen.

Trypp på knappen Tilbake til vedleggssiden

 

Steg 12: Ferdig

Da er du ferdig med RF-1159!

Du kan da gå tilbake til Skattemeldingen igjen og gjøre resten av utfyllingen, før du "Kontrollerer skjema" og "Starter innsending"