Blogg

Kryptotap som fradrag

Bilde av Lars
Oppdatert: 2023-01-10
Skrevet av: Lars, Kryptosekken

Har du tapt mye på bitcoin?
Få fradrag på skattemeldingen!

Skatt og kryptovaluta er et komplisert emne. Jeg vil her gi en rask innføring på hvordan du regner ut tap på kryptovaluta og fører dette i skattemeldingen.

Om du f.eks. har tapt 100 000 kroner i 2022, så betyr det at du kan få tilbake opptil 22 000 på skatten.

Jeg vil også komme inn på hvordan Kryptosekken.no kan hjelpe deg med å regne ut det du trenger til skattemeldingen.

Bitcoin, tapsgraf
Realisasjon

Tap ved realisasjon

En viktig ting å først være oppmerksom på: Det at kursen faller, betyr IKKE at du automatisk kan føre det som tap. Det er først når du realiserer en kryptovaluta, at du gjør en utregning på om du har tapt eller hatt en gevinst.

Så hva er realisasjon?

  • Hvis du selger f.eks. bitcoin, så er det en realisasjon.
  • Hvis du veksler fra BTC til ETH, så er det realisasjon av bitcoin.
  • Eller om du på annet vis bruker bitcoin, f.eks. til å kjøpe pizza, så er det en realisasjon.
Utgangsverdi
- Inngangsverdi
= Tap / Gevinst

Utregning av Tap

For å finne ut hvor mye du har tapt på en kryptovaluta, må du først vite hva du betalte for den. Dette er Inngangsverdi. Deretter må du vite hva du fikk for den da du solgte den. Det er utgangsverdi. Så regner du ut Utgangsverdi - Inngangsverdi. Hvis svaret er et negativt tall, så har du hatt et tap.

Eksempel
200 000 NOK
- 300 000 NOK
= -100 000 NOK
Hvis du kjøpte 1 BTC for 300 000 kroner, og så på et senere tidspunkt solgte den for 200 000 kroner, da har du hatt et tap på 100 000 kroner.
Kompleks utregning

Vanskelig

I eksemplet over, var det veldig enkelt. Du hadde bare gjort et kjøp, og et salg, hvor du solgte alt sammen. Begge handler var mot norske kroner. Som regel har du gjort mange kjøp, og mange salg, hvor du bare selger deler av et kjøp. Og har du vekslet fra en crypto til en annen, må du også gjøre utregning, og gjøre det om til norske kroner.

Vi har skrevet en artikkel, Skattebereging av Kryptovaluta som tar for seg utregningene i detalj. Kort fortalt; det blir raskt veldig komplekst.

Heldigvis finnes Kryptosekken.no. Det er en webtjeneste som kan gjøre alle utregningene for deg. Kryptosekken har også API-oppkobling mot mange børser, slik at du lett kan overføre informasjon om alle handlene dine på en børs. Opplasting av en CSV-rapport er også i mange tilfeller en mulighet.

Stabel med bitcoins

Fradrag

Tap du har hatt på realisering av virtuell valuta gir rett til fradrag. Bare husk at det er skatteplikt for gevinst også, så det må også med i skattemeldingen om du har det.

For skatteåret 2022 er skatt for kapitalinntekt på 22%. Det vil si at hvis du har tapt 100 000 kroner, så kan du få tilbake opptil 22 000 på skatten. Dette forutsetter at du har hatt skattepliktig inntekt. Har du tapt mer enn du har tjent, har du et fremførbart underskudd.

Være oppmerksom på at skatteprosenten ble justert for noen år siden. For skatteåret 2018 var den f.eks. på 23% og i 2017 på 24%. For skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark gjelder egne satser.

Kryptovaluta i Skattemeldingen

Før opp i Skattemeldingen

Det utregnede tapet skal du føre opp i skattemeldingen for det året som tapet oppstod. En sum for hver kryptovaluta. Du må også føre inn eventuell gevinst og inntekt, samt beholdning og verdi av beholdningen ved årsskifte.

I 2020 ble selvangivelsen oppdatert, og ble basert på tema istedenfor numrerte poster. Vi har skrevet en artikkel om Kryptovaluta og ny temabasert Skattemelding som tar for seg hvordan kryptovaluta skal føres. Hvis du benytter deg av Kryptosekken, vil du få et ferdig vedlegg til å laste opp.

Kryptosekken pengesekk

Kryptosekken

Skatt på kryptovaluta er som nevnt et komplisert emne. For en enkel innføring i emnet, ta en titt på vår artikkel Skatt på Kryptovaluta.

Kryptosekken.no er en webtjeneste som hjelper deg med å få oversikt over din kryptovaluta og gjør utregningene til skattemeldingen.

Har du under 100 transaksjoner per skatteår, så er det helt gratis å benytte tjenesten.

Mer info