Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av Tap ved svindel/hacking/scam/rugpull

Sist oppdatert: 2024-04-28

Om du har mistet kryptovaluta i forbindelse med hacking, exitscams, rugpulls, o.l. vil du ofte ha rett på skattefradrag.

Tapet må være endelig

For at tap skal være endelig må det ikke finnes noen mulighet for at du skal få det tilbake.

Har du mistet tilgang til en wallet gjelder det samme. Den må være mistet så godt at det ikke er mulighet for å finne igjen passordet. 

Om en børs har blitt slått konkurs, men fortsatt er under konkursbehandling, vil det trolig ikke være riktig å føre det opp som Tap. I noen tilfeller kan dette ta veldig lang tid. Børsene Mt. Gox og Cryptopia gikk henholdsvis konkurs i 2014 og 2018 - ingen av sakene er avsluttet. Det ser også ut som de som ble berørt vil bli kompensert i form av krypto eller fiat.

Om det er snakk om store beløp/høy formuesverdi anbefaler vi å ta kontakt med en skatteadvokat. Det kan være de har tips og råd om hvordan du kan håndtere dette i skattemelding.

Anmeld forhold til politiet

Du bør levere en politianmeldelse om du har blitt utsatt for en kriminell handling. I de fleste tilfeller vil dessverre saken bli henlagt raskt. Likevel er det viktig å gjøre dette av to årsaker:

Du må samle sammen og ta vare på dokumentasjon

Alle tap du har må kunne dokumenteres. Hvilken dokumentasjon som er tilgjengelig vil variere fra avhengig av hvordan tapet har skjedd.

Om det er en børs som har gått konkurs eller har blitt hacket, vil det som regel være skrevet flere artikler på det. Da bør du vare på linker og laste ned disse artiklene.

Har du blitt utsatt for personlig svindel vil chattelogger/e-poster være dokumentasjonen. Søk gjerne på nett for å se om det finnes lignende tilfeller, og ta vare på det du finner som er relevant for deg.

Denne dokumentasjonen vil også være viktig om du leverer politianmeldelse. Og en kopi av selve anmeldelsen vil være en god dokumentasjon ovenfor skatteetaten.

Føring av tap

Når du først vet at du har et Tap, er det enkelt å legge inn selve transaksjonen. 

 

Hva blir skattefradraget?

Det er kostnaden (inngangsverdien) da du kjøpte for som bestemmer hva det skattemessige fradraget er.

Hva kursen er når du taper spiller ingen rolle.

Skattesatsen for tap er den samme satsen som for gevinst. De siste årene har den vært 22 %, men den kan endre seg fra år til år avhengig av hva politikerne våre bestemmer.