Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av mining

Sist oppdatert: 2024-04-28

Hovedregelen er at inntekt fra mining skal føres på det tidspunktet hvor fordelen opptjenes. Det betyr at en inntekt vil være skattepliktig på det tidspunkt du teoretisk kan ta den ut

Eksempel på transaksjon

  1. Legg inn riktig dato og klokkeslett for når minet
  2. Velg type Mining (Gevinst)
  3. I feltet for Antall og Valuta legger du hvor mye du minet og hvilken valuta det var
  4. La feltene for Verdi i NOK stå tomme - vil vil regne ut dette når du lagrer.
  5. Feltene for gebyr skal som regel ikke fylles ut
  6. Legg inn navnet på walleten eller børsen
  7. Skriv eventuelt et kort notat

Hvordan regnes skatt på mining

Verdien på det du har i inntekt fra mining regnes om til norske kroner. Av dette beløpet vil det bli beregnet skatt etter en bestemt sats. De siste årene har satsen vært på 22 %.

Når du senere selger det du har minet vil det være en realisering. Det betyr ikke at du betaler dobbelt skatt. Om kursen har gått ned fra du mottok inntekten, vil du ha et tap og få skattefradrag. Har kursen gått opp, er det bare forskjellen mellom verdien da du minet og verdien da du selger vil være skattepliktig gevinst.

Oppsummering av transaksjoner

Avhengig av hvilken valuta du miner, og hvor du gjør det, kan du i noen tilfeller motta mange inntekter på en og samme dag. Dette vil ofte gjør at regnskapet blir lite oversiktlig om du skal føre opp alle.

Transaksjoner på samme dato

Om inntektene er på samme dag kan du slå dem sammen til en oppføring hos oss. Vi operer kun med en kurs på døgn. Om du fører det som en eller flere transaksjoner gjør ingen forskjell på skatteutregningen.

Transaksjoner med ulik dato

Om det er snakk om mindre verdier kan du kanskje summere opp ytterligere. En mulighet er å regne ut totalsummen på en uke, eller måned, og så legge inn en enkelt oppføring hvor du legger inn totalbeløpet.

Dersom det er snakk om større verdier, eller at kursene endrer seg mye, bør du være forsiktig med å oppsummere.