Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av lån

Sist oppdatert: 2024-04-28

Lån du tar opp i forbindelse med investering i kryptovaluta må registreres - det gjelder både om det er tatt opp i vanlig utenlandsk valuta eller i kryptovaluta. Lån i norske kroner skal ikke føres opp i Kryptosekken.

Vil bruker følgende eksempel:

Vi viser kun transaksjoner som er relevant i forhold til selve lånet. Selve handlene som du gjør med lånet penger føres på vanlig måte. 

 

Forenklet metode

Om du handler med margin/giring/leverage vil det på noen børser og tjenester bli tatt opp lån når du gjør en handel. Lånet avsluttes når handelen lukkes. På andre tjenester kan du ta opp lån uten at det er direkte knyttet til en bestemt handel, og du bestemmer selv når du vil betale tilbake. 

Ved import via API eller CSV er det denne metoden som benyttes. Rapportene gir ikke nok informasjon å håndtere lånet på riktig måte.

Opptak av lån som Erverv og tilbakebetaling som Tap

Når lånet blir tatt opp registreres hele summen som Erverv i den valutaen du får utbetalt lånet i. Når du betaler tilbake fører du opp beløpet som betales tilbake som Tap.

For å synliggjøre gebyr og rentekostnader er dette ført som en egen linje til slutt. Det er fullt mulig å slå sammen de to siste linjene til én enkelt oppføring på 3210 UST. 

Dersom du nedbetaler lånet delvis fører du opp hver nedbetaling som en egen linje.

Det er trolig best å bruke SIFU som beregningsmetode ved skatteberegning når lån registreres på denne måten, spesielt om du har tidligere beholdning av valutaen du låner.

Likvidering av sikkerhet

Når du tar opp et lån vil tjenesten ta pant i noe annet du eier. Om lånet ditt skulle bli likvidert vil tjenesten ta enten alt eller deler av det du stilte som sikkerhet. Dette tjenesten likviderer må du registrere som Tap på en egen linje.

 

Avansert metode

Denne metoden mindre utslag i forhold til beregning av gevinst og tap ved realisasjon. Om du tar opp store lån bør du vurdere å benytte denne metoden, spesielt om lånet er åpent fra et år til et annet.

Opptak og tilbakebetaling av lån som Handel

Når du tar opp lånet må du regne ut verdien av beløpet du mottar (3200 UST) til norske kroner (28 256 NOK). Kurser finner du her.

Når du betaler tilbake lånet bruker du samme verdi i NOK som da du tok opp lånet. Det gjelder også om kursen endrer seg. Dersom du har flere aktive lån på samme tid må du holde orden på hvilket lån det er du tar opp, og hva kursen var på det spesifikke lånet.

Gebyr kan enten legges til direkte på handelen når du betaler tilbake, eller det kan også føres opp som egne registreringer (slik som i det første eksempelet) som Tap.

Likvidering av sikkerhet og delvis nedbetaling

Dersom du bruker avansert metode og blir likvidert, må du ha kontroll på restverdien av lånet. Du må finne ut av hvor stor andel av lånet som har blitt realisert og beregne utgangsverdi i forhold til dette. Det samme gjelder om du gjør en delvis nedbetaling på lånet.

Dette kan være en avansert utregning og vi anbefaler at du enten setter deg godt inn den skattemessige behandlingen, eller får hjelp av en regnskapsfører, revisor eller skatteadvokat. Om du fører det feil kan du få et fradrag som er større enn det du har krav på.

 

Oppføring av gjeld i skattemeldingen

Om tar opp et lån i 2021, som ikke betales tilbake før i 2022, må du legge inn informasjon om dette direkte i skattemeldingen. Formuen som Kryptosekken viser vil inkludere verdien av det du har lånt. Dette må du justere ved å legge inn en oppføring av gjeld i skattemeldingen.

Vi har ikke fått et klart svar fra skatteetaten på hvor i skattemeldingen dette skal registreres. Vi anbefaler derfor å ta direkte kontakt med dem for å sjekke hvordan de ønsker at det skal registreres.

Dersom du både tar opp, og betaler tilbake innenfor samme skatteår, trenger du ikke registrere det som gjeld i skattemeldingen.