Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av kjøp og salg

Sist oppdatert: 2024-04-28

Når du kjøper en kryptovaluta selger du samtidig en annen valuta (feks norske kroner). Tilsvarende vil du ved salg av kryptovaluta kjøpe noe annet. Vi har samlet både kjøp og salg som en transaksjonstype som vi kaller Handel.

Eksempel på føring av handel der du kjøper BTC og selger NOK

For å legge til en ny transaksjon, går du til https://www.kryptosekken.no/regnskap/transaksjoner og trykker knappen Ny transaksjon

Eksempelet over viser hvordan en ny handel kan registreres manuelt. Her kjøper via 1 BTC fra Bitmynt. For denne har vi betalt 430.000 NOK.
1. I Generelt legger du inn dato og tidspunkt for når handelen fant sted
2. I Kjøp legger du inn hva du kjøpt (mottok), antall øverst og koden til valutaen under (du trenger ikke velge valuta fra nedtrekksmenyen)
3. I Salg legger du inne hva du solgte (hva du sendte fra deg), antall øverst og valutakode under
4. I Gebyr legger du inn hva du betalte i gebyr. Om det ikke var noe gebyr kan feltet stå tomt slik som eksempelet viser
5. I Annet legger du inn navn på markedet hvor du handelen ble gjennomført. Vi har listet opp de best brukte, men du kan skriv inn egne opplysninger. Kun bokstaver og tall er tillatt. I noen tilfeller kan det også være lurt å legge til en kommentar i notatfeltet

Om du selger BTC bytter du bare om på hvilke valuta du kjøper og selger i punkt 3 og 4