Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Føring av inntekt fra staking

Sist oppdatert: 2024-04-28

Hovedregelen er at staking skal føres som inntekt på det tidspunktet hvor fordelen opptjenes. Det betyr at en inntekt vil være skattepliktig på det tidspunkt du teoretisk kan ta den ut

Eksempel på transaksjon

  1. Legg inn riktig dato og klokkeslett for når du tjente opp stakingen
  2. Velg type Inntekt
  3. I feltet for Antall legger du inn hva inntekten var
  4. I feltet for Valuta legger du inn hvilke valuta du fikk inntekten i
  5. Legg inn navnet på walleten eller børsen
  6. Skriv eventuelt et kort notat
  7. Vi anbefaler å la feltene for Verdi i NOK stå tomme. Vi vil hente kurs for den aktuelle datoene og regne ut dette automatisk. 

Tidfesting av inntekt

I mange tilfeller er det ikke veldig enkelt å finne ut hvor mye du har i inntekt fra staking på et gitt tidspunkt.  Har du staket via en børs vil du ofte motta regelmessig utbetalinger. I de fleste tilfeller vil du ikke ha mulighet til å påvirke frekvensen av utbetalinger, og inntekten vil derfor ikke være din før børsen utbetaler den.

Om du har staket direkte på blokkjeden finnes det flere varianter. Noen av dem loggfører endringen i beholdningen løpende og som en egen transaksjon. Andre øker beholdningen din, men logger ingen transaksjon. Det er også varianter hvor verken beholdning øker, eller transaksjoner er synlig, før du aktivt claimer staking-rewarden.

For å unngå noe av problematikken kan det være smart å claime med jevne mellomrom (feks månedlig). Da sørger du for at det ikke blir altfor store verdier. 

Legge til et manuelt estimat

Om det toget allerede har gått, kan du vurdere å legge til en manuell oppføring med samme årstall som du opptjente stakingen. Legg inn et estimat på det antall krypto du regner med du har opptjent i det aktuelle året.

Dersom du legger til en manuell korreksjon må du huske å ta høyde for det når du faktisk henter ut valuta fra stakingen - og redusere inntekten tilsvarende. 

Gi ekstra opplysninger til skatteetaten

Er det snakk om store verdier kan det være lurt å legge med et eget vedlegg til skattemeldingen. Forklar du hva du har gjort og hvordan du har ført det opp. Det kan godt hende skatteetaten ikke er enig med deg, men de vil heller ikke kunne gi tilleggsskatt når du har forklart forholdet og gitt tydelig informasjon om dette.

Hvordan regnes skatt på staking

Verdien på det du har staket regnes om til norske kroner. Av dette beløpet vil det bli beregnet skatt etter en bestemt sats. De siste årene har satsen vært på 22 %.

Når du senere selger det du har mottatt som inntekt vil det være en ny realisering. Det betyr ikke at du betaler dobbelt skatt. Om kursen har gått ned fra du mottok inntekten, vil du få et skattefradrag. Har kursen gått opp siden du mottok, er det bare forskjellen mellom verdien da du fikk inntekten og verdien da du selger vil være skattepliktig.

Oppsummering av transaksjoner

Avhengig av hvilken valuta du staker, og hvor du gjør det, kan du i noen tilfeller motta mange inntekter på en og samme dag. Dette vil ofte gjør at regnskapet blir lite oversiktlig.

Transaksjoner på samme dato

Om inntektene er på samme dag kan du slå dem sammen til en oppføring hos oss. Vi operer kun med en kurs på døgn. Om du fører det som en eller flere transaksjoner gjør ingen forskjell på skatteutregningen.

Transaksjoner med ulik dato

Om det er snakk om mindre verdier kan du kanskje summere opp ytterligere. En mulighet er å regne ut totalsummen på en uke, eller måned, og så legge inn en enkelt oppføring hvor du legger inn totalbeløpet.

Dersom det er snakk om større verdier, eller at kursene endrer seg mye, bør du være forsiktig med å oppsummere. 

Inntekter fra staking som er solgt i samme år som de er mottatt

Selger du alt du har tjent på staking av en valuta det samme skatteåret som den er opptjent, er tidspunkt mindre viktig. Om kursen skulle være for lav (eller for høy) på tidspunktet for inntekten, vil det korrigeres når du selger.