Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Skattesatser for kryptovaluta

Sist oppdatert: 2023-04-26

Det kan varierer fra år til år hvilke sats som gjelder for inntekt, gevinst, tap og fradrag for kryptovaluta. Stortinget vedtar satsen i forbindelse med statsbudsjettet i november/desember og den gjelder for det neste året. 

Skattesatser for de siste inntektsår / skatteår:

For kryptovaluta er det ingen oppjusteringsfaktor slik det er for aksjer.

Du kan lese mer om skattesatser på regjeringen.no