Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Beregn skatt på Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Skattesatser for kryptovaluta

Sist oppdatert: 2022-07-02

Det varierer fra år til år hvilke sats som gjelder for inntekt, gevinst, tap og fradrag for kryptovaluta.

Stortinget vedtar satsen i forbindelse med statsbudsjettet i november/desember. Satsen de bestemmer gjelder for det neste året. For skatteåret 2021 er satsen 22 %. For kryptovaluta er det ingen oppjusteringsfaktor slik det  er for aksjer.

En oppdatert liste over skattesatser ligger på regjeringen.no