Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Realisering av tap

Sist oppdatert: 2024-04-25

Det kan være fristende å selge en kryptovaluta for å realisere tap dersom den har sunket i verdi. Det kan gi et fradrag på skatten som du enten får tilbake, eller som regnes mot andre inntekter og reduserer skatten du må betale. Før du gjør dette bør du sette deg inn i reglene for skattemessig omgåelse. 

Skattemessig omgåelse

Skatteloven § 13-2 omtaler skattemessig omgåelse. Hensikten med paragrafen er å forhindre at det gjøres disposisjoner som utelukkende har til hensikt å redusere skatt.

Et eksempel på omgåelse er å selge en kryptovaluta med tap, for så å kjøpe inn igjen umiddelbart. Dette vil ikke gi rett på skattefradrag da motivasjonen for handelen utelukkende var å utløse et skattefradrag. Krever du fradrag for en slik handel risikerer du tilleggsskatt dersom skatteetaten tar deg ut til kontroll.

Om du derimot selger en kryptovaluta og kjøper deg inn igjen i en helt annen krypto, vil det ikke være en omgåelse. Dette vil være isolerte investeringer i ulike formuesobjekt - noe som både er normalt og fullt ut lovlig så lenge det er reelle investeringer.

Dersom du ønsker å kjøpe deg inn i samme krypto på nytt, bør det “gå noe tid” fra du selger til du kjøper. For aksjehandel er det en oppfatning om at ca en uke er nok tid fra du selger til du kjøper. Årsaken er at du tar har tatt en reell risiko for endring i kursen og at du ikke kan forvente at kursen vil være den samme som da du solgte. For kryptovaluta er tidvis kursene langt mer volatile. Det er mulig at tidsintervallet mellom salg og kjøp er kortere for krypto enn det er for aksjer.

Kryptosekken er ikke jurister. Det kan være lurt å ta kontakt med en skatteadvokat eller rådgiver om du planlegger disponeringer som kan være omfattet av reglene for omgåelse.