Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta Kryptosekken
Logg inn

Hva blir skatten

Sist oppdatert: 2023-04-26

Utregningen av skatt er et komplisert regnestykke hvor både krypto, lønn, lån, renter og andre forhold spiller inn. Du kan bruke tallene fra oss for å få et estimat på hva skatten vil bli - det endelige svaret er det skatteetaten som regner ut i skatteoppgjøret.

Eksempel på utregning

Tallene under er men som eksempel. Du finner dine egne tall på siden for skatteberegning.

 

Kapitalskatt

Kapitalskatt regnes ut ved trekke fra Fradragsberettiget tap fra Skattepliktig gevinst og inntekt. Er tallet positivt må du betale mer skatt, er det negativt vil du betale mindre skatt.

For 2021 er satsen på kapitalinntekt 22 %.

Skattepliktig gevinst og inntekt65 557 NOK
Fradragsberettiget tap43 842 NOK
Resultat (Gevinst og Inntekt - Tap)21 715 NOK
Skattesats22 %
Skatt å betale4 777 NOK

Det er skatteetaten som beregner kapitalinntekten ut ifra alle inntekter og fradrag du har. Har du gevinst eller tap på andre områder (aksjer, leieinntekter, boligsalg o.l.), vil det påvirke regnestykket.

 

Formueskatt

Er formue din over 1 500 000 NOK skal du betale formueskatt. Formuen regnes ut ved å legge sammen verdien av alt du eier (bil, bolig, bankinnskudd, aksjer, krypto o.l.) og trekke fra alt du har i gjeld (boliglån, kredittkortgjeld, billån o.l.). Det er bare verdier over minstebeløpet som det skal betales formueskatt av.

For 2021 er satsen for formueskatt 0,85 %.

Formue1 700 000 NOK
Minstebeløp1 500 000 NOK
Formue som beskattes200 000 NOK
Skattesats formue0,85 %
Skatt på formue1 700 NOK

Det er skatteetaten som beregner formuen. Det er egne regler for ektefeller, investeringer i bolig og aksjer som kan påvirke hvordan regnestykket ditt vil se ut.

 

Skattesatser

Satsene for kapitalskatt og formueskatt kan endres fra år til år. Dette gjelder også minstebeløpet for formueskatt. Det er Stortinget som bestemmer satsene som en del av statsbudsjettet. Dette skjer som regel i november/desember året før.

På Svalbard og i noen kommuner kan det være andre satser. Ta kontakt med Skatteetaten om for å finne ut om det er egne regler der du bor.

 

Oppjusteringsfaktor

Det er ingen oppjusteringsfaktor for kryptovaluta. Oppjusteringsfaktoren gjelder bare aksjer og aksjefond.