Blogg

Kjøp av bitcoin i Norge - tips fra sidelinjen

Bilde av Lars
Publisert: 2024-02-18
Skrevet av: Erlend, Kryptosekken

Jeg får ofte spørsmål om hvor man bør kjøpe bitcoin.
Jeg jobber med skatteberegning av kryptovaluta, og
dette er noen norske børser og vekslingstjenester
jeg har erfaring med å behandle rapporter fra.
Det er ingen verve- eller referanse-linker i denne artikkelen.

bitcoin
Danger will robinson
Alfabetisk rekkefølge
Navn Beskrivelse Webside CSV API
Bare Bitcoin Fokus på bitcoin. Støtter lightning. barebitcoin.no Ja Ja
Firi Helt klart flest kunder. (Tidl. MiraiEx) firi.com/no Ja Ja
Juju Har egen Stable-NOK (Tidl. Bitnord) jujukrypto.no Ja Ja
K33 Markets Retter seg mot profesjonelle (Tidl. Kaupang) k33.com/markets Ja
NBX Tilbyr kredittkort. Selger også edelstener nbx.com Ja
Finanstilsynet logo

Alle som er listet over er norske selskaper som er registrert hos Finanstilsynet som Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta (per feb 2024).

Kryptosekken, skatteberegningstjenesten jeg jobber for, samarbeider med disse børsene/vekslerne for at det skal være så enkelt som mulig å importere rapporter fra dem til oss.

Sparegris

Spare i bitcoin, eller daytrade crypto?

Noen legger ned veldig mye arbeid i sin investering i all mulig crypto, kanskje bruker margin og avanserte derviatprodukter - og klarer å tjene gode penger på det. Og noen taper veldig mye på det.

Jeg har sett mange regnskap, og de fleste ville gjort det bedre om de bare hadde satt pengene i bitcoin, og latt det stå.

Dette gjelder selv om man tar med alt av staking rewards/renter, airdrops og tilsvarende i beregningen.

Et vanlig råd er det som ofte kalles DCA - dollar cost average. Det vil si å kjøpe seg inn over tid, samme sum i NOK hver gang, uavhengig av kursutvikling. Dette er for de fleste et enkelt og godt råd. Firi og Bare Bitcoin har systemer for automatisk DCA.

Faktisk bitcoin

"Fysiske" bitcoin

Tjenestene listet i denne artikkelen gir deg faktiske bitcoin (eller annen kryptovaluta), som du kan velge å oppbevare hos tjenesten, eller å ta ut til din egen wallet eller på annen måte bruke.

Det finnes alternativer. Om du bare ønsker å være eksponert for kursutviklingen kan du vurdere å se nærmere på ETFer - Exchange Traded Funds (børsnoterte fond). Du kan f.eks. handle dette hos DnB eller Nordnet.

Rapportering

Feltene for CSV og API i tabellen indikerer om Kryptosekken har dette som import-muligheten. Det holder med en av delene. Firi kan også gi deg en ferdig skatterapport, gitt at du bare har handlet der.

Gode rapporteringsmuligheter er viktig, ikke bare for skatteberegning, men også senere om f.eks. banken din ønsker informasjon i forbindelse med hvitvaskings-kontroll. Fra utenlandske aktører kan det ofte være mer variabelt hvor gode rapportene er.

Kryptosekken pengesekk

Ingen kåring

Om du ønsker å sammenligne prisene på krypto hos børsene/vekslerene, er Kryptopris.no en webtjeneste som gjør dette i sanntid.

Min liste er i alfabetisk rekkefølge. Jeg har ikke gått i dybden på forskjellene på tjenestene og kårer ikke en vinner. Hva som er best for deg avhenger uansett veldig av dine preferanser og behov.

Hovedpoenget er å dele noen observasjoner og erfaringer, og liste opp noen lokale børser/vekslere.

Som nevnt er det ingen referanselinker i denne artikkelen. Tvert imot så gjør Kryptosekken skatteberegning gratis for opptil 1 000 transaksjoner importert fra disse norske tjenestene.