Kryptosekken - Beregn skatt på Bitcoin og Kryptovaluta

Utfylling av Kryptovaluta i RF-1159 på Altinn

Dette dokumentet gjelder Skattemeldingen 2018, som leveres april 2019. For de som har fått ny tema-basert skattemelding i 2020, så skal ikke RF-1159 benyttes lenger. De som fortsatt har skattemeldingen for 2019 på gammelt format, kan fortsatt bruke denne veiledningen.

Kryptosekken kan fylle ut RF-1159 på Altinn for deg. Hvis du ikke bruker Kryptosekken, eller du har få linjer, så kan du legge inn dette på Altinn manuelt. Her viser vi deg hvordan.

Hvis du lurer på hvordan du kommer frem til tallen som skal fylles inn, kan du se vår informasjonsvideo og artikkel: RF-1159, Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018. Det finnes også flere artikler og videoer om skatteberegning av Kryptovaluta på Kryptosekkens blogg.

Steg 1: Logg inn på Altinn

Start med å gå til www.altinn.no og logg inn.

Velg riktig aktør, hvis du har flere

Steg 2: Innboks

I innboksen trykker du Til utfylling: RF-1130 Skattemelding for formues- og inntekssksatt - lønnstakere og pensjonister mv. 2018 for å utvide boksen.

Så trykker du Gå til skjemautfylling

Steg 3: Endre Skattemelding

Trykk den store knappen Endre og levere Skattemelding.

Steg 4: Vedlegg

Trykk på arkfanen Vedlegg.

Steg 5: 1159 i nedtrekksmeny

Åpne nedtrekksmenyen og velg RF-1159 Gevinst, tap, utbytte... og trykk på knappen Legg til

Steg 6: RF-1159!

Du har nå kommet inn i RF-1159. Eller venstre halvdelen. Den andre halvdelen litt gjemt.

Steg 7: Andre halvdel

Trekk den horisontale scrollbaren til høyre for å se siste halvdel.

Steg 8: Fyll inn

Scroll tilbake til første halvdel og begynn innfylling. Du skal ha en linje hvor hver type Kryptovaluta du har hatt i 2018.

Under Navn på selskap... skriver du f.eks. Bitcoin, BTC.

Under Type verdipapir... velger du Bitcoin og andre virtuelle valutaer ELLER så skriver du VV under Forkort.. Hvis du gjør det ene, skjer automatisk det andre.

Steg 9: Fyll inn mer

Scroll til høyre igjen og fortsett utfylling.

Her skal du fylle ut tallene du har regnet ut for Formue, Gevinst og Tap. Alle tall er i NOK og heltall uten desimaler.

Du trenger ikke fylle ut noen andre felter på linja. Men du må altså fylle ut en linje per Kryptovaluta (ETH, LTC osv).

Steg 10: Lagre

Når du er ferdig trykker du knappen Lagre/Gå tilbake.

Steg 11: Oppsummering

Da kommer du til en side som viser deg en oppsummering av Formue, Gevinst og Tap. Disse tallene er nå automatisk lagt til i Skattemeldingen.

Trypp på knappen Tilbake til vedleggssiden

Steg 12: Ferdig

Da er du ferdig med RF-1159!

Du kan da gå tilbake til resten av Skattemeldingen igjen og gjøre resten av utfyllingen, før du "Kontrollerer skjema" og "Starter innsending"

 

Hvis du lurer på hvordan du kommer frem til tallen som skal fylles inn, kan du se vår informasjonsvideo og artikkel: RF-1159, Kryptovaluta i Skattemeldingen 2018. Det finnes også flere artikler og videoer om skatteberegning av Kryptovaluta på www.kryptosekken.no.